Розділ «Тема 63. ШКІРА»

Біологія


Еволюційні аспекти покривів тіла


Покриви тіла виконують роль захисту від шкідливих впливів, функцію сприйняття подразнень, а також беруть участь в обміні речовин, нерідко є додатковим органом дихання і виділення. У багатоклітинних тварин вони утворені епідермісом ектодермічного походження і сполучнотканинною дермою, яка є похідною мезодерми.

Еволюція покривів у тварин

ГрупаХарактерні особливості покривів тіла
НайпростішіЗовнішня клітинна мембрана, пелікула (джгутикові, інфузорії) і раковина (морські корененіжки)
Кишково порожнинніЕктодерма із епітеліально-м'язових клітин, між якими є жалкі та проміжні клітини
Плоскі червиОдношаровий епітелій у складі шкірно-м'язового мішка: у війчастих – одношаровий війчастий, у паразитичних – тегумент
Круглі червиОдношаровий епітелій і кутикула в складі шкірно-м'язового мішка
Кільчасті червиОдношаровий епітелій і тонка кутикула в складі шкірно-м'язового мішка. Багато слизових залоз
МолюскиОдношаровий епітелій утворює мантію, яка зумовлює появу черепашки
ЧленистоногіОдношаровий епітелій і товста хітинова кутикула. У ракоподібних відбувається просякання хітину вапном, у павукоподібних і комах вкривається воскоподібною плівкою
ЛанцетникиШкіра з одношарового епітелію і сполучнотканинної дерми. Багато одноклітинних слизових залоз
РибиШкіра з багатошарового епітелію і дерми. Є одноклітинні слизові залози. Характерна луска
ЗемноводніШкіра гола, з багатошарового плоского епітелію і дерми. Є багатоклітинні слизові залози. У шкірі – густа сітка кровоносних судин
ПлазуниШкіра суха, із багатошарового епітелію і дерми. Залози відсутні. Виникають рогові лусочки, щитки, пластинки, які вкривають шкіру і є похідними епідермісу
ПтахиШкіра суха, тонка, з багатошарового епітелію і дерми. Залози відсутні (крім куприкової). Є пір'я – похідні епітелію шкіри
СсавціШкіра товста, з багатошарового епітелію і дерми. Є розвинені залози (потові, сальні, пахучі, молочні) і волосяний покрив (рогові утвори)


Будова та функції шкіри людиниБудова шкіри


I шар – епідерміс, або надшкір'я (товщиною від 0,07 до 2,5 мм і більше), утворений багатошаровим плоским епітелієм, верхні шари якого роговіють, злущуються і замінюються за рахунок розмноження глибше розташованих. Тому в епідермісі виділяють два прошарки: роговий і ростковий.

• Роговий прошарок (поверхневий) складається з багатьох шарів рогових лусочок.

• Ростковий, або мальпігіїв, прошарок складається з багатьох шарів живих клітин, які здатні до мітотичного поділу. Забезпечує повне оновлення рогового прошарку за 30 діб. Серед клітин росткового шару є пігментні клітини – меланоцити, які синтезують меланін. Це темний пігмент, який надає шкірі забарвлення. Відомо також, що меланіни, крім пігментної функції, виконують функцію захисту шкіри і огчей від УФ-опромінення та іонізуючої радіації. Вони здатні також активно адсорбувати вільні радикали, запобігаючи Їхньому шкідливому впливу на організм. Меланіни вловлюють енергію ультрафіолету і передають її для синтезу вітаміну D.

II шар – власне шкіра, або дерма, утворений сполучною тканиною з еластичними волокнами і має товщину до 4 мм. У дермі виділяють два прошарки: сосочковий і сітчастий.

• Сосочковий прошарок складається з пухкої сполучної тканини, прилягає до епідермісу і утворює виступи-сосочки. Завдяки їм на поверхні шкіри утворюється рельєфний малюнок з різних ліній. їхня форма й розташування індивідуальні. У сосочковому шарі розташовані нервові закінчення, сітка кровоносних капілярів, лімфатичні судини. Кровоносні капіляри сосочкового шару із-за своєї великої місткості виконують функцію депо крові.

• Сітчастий прошарок складається зі щільної сполучної тканини й еластичних та колагенових волокон, які створюють переплетення (сітку). У ньому залягають сальні залози, потові залози, волосяні сумки, гладкі м'язові волокна та їх пучки, рецептори, артеріоли, венули.

III шар – підшкірна жирова клітковина, представлена пухкою сполучною тканиною і великою кількістю жирових клітин.

Функції шкіри:

1) бар'єрна, або захисна (захищає глибші шари від несприятливих зовнішніх впливів завдяки щільним рядам рогових лусочок і кислій реакції поту та шкірного сала; роговий шар просякнутий ліпідами, тому не пропускає воду і розчини солей);

2) видільна (з потом, шкірним салом, роговими лусочками з організму виділяються сечовина, сечова кислота, солі та ін.);

3) секреторна (залози шкіри продукують цілий ряд секретів, які беруть участь у водно-сольовому обміні, терморегуляції, вигодовуванні малят);

4) терморегуляційна (у шкірі є терморецептори, кровоносні судини, потові залози, що дозволяють здійснювати за необхідності ефективну тепловіддачу; близько 80% тепла переходить у зовнішнє середовище через шкіру);

Будова шкіри людини

Будова шкіри людини

5) депо крові (у її судинах може знаходитись до 20% загальної кількості крові);

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Біологія» автора Соболь В.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 63. ШКІРА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОЇ ПРИРОДИ

 • Тема 1. БІОЛОГІЯ – НАУКА ПРО ЖИТТЯ

 • Тема 2. СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИВОЇ ПРИРОДИ

 • Основні ознаки живої природи

 • Різноманітність живої природи

 • Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

 • Тема 3. ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ОРГАНІЗМІВ

 • Тема 4. НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ В ОРГАНІЗМАХ

 • Тема 5. ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ. МАЛІ ОРГАНІЧНІ МОЛЕКУЛИ

 • Тема 6. МАКРОМОЛЕКУЛИ. ЛІПІДИ. ВУГЛЕВОДИ. ПЕПТИДИ

 • Тема 7. МАКРОМОЛЕКУЛИ. БІЛКИ.

 • Тема 8. МАКРОМОЛЕКУЛИ. НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ

 • Тема 9. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ

 • Розділ 3. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

 • Тема 10. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛІТИН

 • Тема 11. ПОВЕРХНЕВИЙ АПАРАТ КЛІТИН

 • Тема 12. ЦИТОПЛАЗМА. ДВОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ

 • Тема 13. ОДНОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ

 • Тема 14. НЕМЕМБРАННІОРГАНЕЛИ. ОРГАНЕЛИ РУХУ. ЯДРО

 • Тема 15. КЛІТИННИЙ ЦИКЛ. ПОДІЛ КЛІТИН

 • Тема 16. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КЛІТИНІ

 • Тема 17. ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. БІОСИНТЕЗ БІЛКІВ

 • Реакції матричного синтезу

 • Тема 18. ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. ФОТОСИНТЕЗ. ХЕМОСИНТЕЗ

 • Тема 19. НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ

 • Розділ 4. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

 • Тема 20. ОРГАНІЗМ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

 • Тема 21. ПРОКАРІОТИ

 • Тема 22. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА РОСЛИНИ

 • Тема 23. ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ. КОРІНЬ

 • Тема 24. ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ. ПАГІН

 • Тема 25. ЛИСТОК ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПАГОНА

 • Тема 26. ГЕНЕРАТИВНІ ОРГАНИ. КВІТКА

 • Тема 27. ГЕНЕРАТИВНІ ОРГАНИ. НАСІНИНА. ПЛІД

 • Тема 28. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ. ЖИВЛЕННЯ, ДИХАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ РЕЧОВИН, ВИДІЛЕННЯ

 • Тема 29. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ. РОЗМНОЖЕННЯ, РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН

 • Тема 30. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ. ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТА РЕГУЛЯЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • Тема 31. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ВОДОРОСТІ

 • Тема 32. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ. МОХОПОДІБНІ

 • Тема 33. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ПЛАВУНОПОДІБНІ. ХВОЩОПОДІБНІ. ПАПОРОТЕПОДІБНІ

 • Тема 34. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ГОЛОНАСІННІ

 • Тема 35. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ПОКРИТОНАСІННІ

 • НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ. ЦАРСТВО ГРИБИ

 • Тема 36. ГРИБИ. ЛИШАЙНИКИ

 • НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ. ЦАРСТВО ТВАРИНИ

 • Тема 37. ТВАРИНИ

 • Тема 38. ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ

 • Роль одноклітинних тварин у природі та житті людини

 • Тема 39. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ. ТИП ГУБКИ

 • Тема 40. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ. ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ, АБО ЖАЛКІ

 • Тема 41. ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ

 • Тема 42. ТИП ПЕРВИННОПОРОЖНИННІ, АБО КРУГЛІ ЧЕРВИ

 • Тема 43. ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, АБО КІЛЬЧАКИ

 • Тема 44. ТИП МОЛЮСКИ, АБО М'ЯКУНИ

 • Тема 45. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. РАКОПОДІБНІ

 • Тема 46. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. ПАВУКОПОДІБНІ

 • Тема 47. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. КОМАХИ

 • Значення комах у природі та житті людини

 • Тема 48. ТИП ГОЛКОШКІРІ

 • Тема 49. ТИП ХОРДОВІ

 • Тема 50. НАДКЛАС РИБИ

 • Тема 51. КЛАС ЗЕМНОВОДНІ, АБО АМФІБІЇ

 • Тема 52. КЛАС ПЛАЗУНИ, АБО РЕПТИЛІЇ

 • Тема 53. КЛАС ПТАХИ

 • Тема 54. КЛАС ССАВЦІ

 • ЛЮДИНА

 • Тема 55. БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

 • Тема 56. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК ЦІЛІСНА БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

 • Принципи регуляції цілісності організму людини

 • Тема 57. ОПОРА І РУХ

 • Тема 58. КРОВ І ЛІМФА

 • Тема 59. КРОВООБІГ І ЛІМФООБІГ

 • Будова та функції кровоносних судин

 • Рух крові судинами

 • Лімфообіг та його значення

 • Перша допомога при кровотечах

 • Серцево-судинні захворювання та їх профілактика

 • Тема 60. ДИХАННЯ

 • Нервова і гуморальна регуляція дихання

 • Хвороби дихальної системи та їх профілактика

 • Перша допомога при зупинці дихання

 • Вплив паління на організм людини

 • Тема 61. ЖИВЛЕННЯ

 • Недостатнє і надмірне харчування

 • Нервово-гуморальна регуляція діяльності травної системи

 • Хвороби шлунково-кишкового тракту та заходи запобігання їм

 • Тема 63. ШКІРА
 • Роль шкіри в теплорегуляції організму людини

 • Тема 64. ВИДІЛЕННЯ

 • Тема 65. ГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ

 • Тема 66. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ

 • Тема 67. СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

 • Тема 68. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ

 • Сприйняття інформації мозком

 • Пам'ять, її структура, механізми, види та розвиток

 • Біоритми – фізіологічна основа чергування сну та активності

 • Тема 69. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ

 • Перша і друга сигнальні системи

 • Фізіологічні основи мови

 • Функціональна спеціалізація кори півкуль великого мозку

 • Здібності людини. Обдарованість

 • Індивідуальні особливості поведінки людини

 • Особистість та її формування: виховання і самовиховання

 • Порушення ВНД та їх вплив на організм людини

 • Тема 70. ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

 • Основні етапи Історичного розвитку виду Людина розумна

 • Людські раси, їх походження

 • ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЗМІВ

 • Тема 71. РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

 • Тема 72. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

 • Тема 73. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

 • Тема 74. ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ. ГЕНОТИП ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

 • Тема 75. ЗАКОНОМІРНОСТІ МІНЛИВОСТІ

 • Закон гомологічних рядів спадкової мінливості організмів

 • Генетика популяцій

 • Тема 76. СЕЛЕКЦІЯ

 • Центри походження та різноманітності культурних рослин

 • Особливості селекції рослин, тварин і мікроорганізмів

 • Розділ 5. НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ЖИТТЯ

 • Тема 77. ЕКОЛОГІЯ

 • Поняття про середовище існування

 • Тема 78. ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ ТА ЕКОСИСТЕМНИЙ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

 • Правило екологічної піраміди

 • Тема 79. БІОСФЕРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

 • Жива речовина біосфери, її властивості та функції

 • Колообіг речовин у біосфері як необхідна умова YY існування

 • Сучасні екологічні проблеми

 • Вчення В. І, Вернадського про біосферу та ноосферу, його значення для уникнення глобальної екологічної кризи

 • Червона та Зелена книга

 • Природоохоронні території

 • Природоохоронне законодавство України

 • Тема 80. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ

 • Сучасні погляди на еволюцію органічного світу

 • Тема 81. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

 • Проблема виникнення життя на Землі

 • Поділ геологічної історії Землі на ери та періоди