Розділ «8.4. Нетрадиційний урок як розвиток структури традиційного»

Дидактика новітньої школи

Вузлові питання теми:

8.4.1. Які уроки є традиційними?

8.4.2. Різні види нетрадиційних уроків.

Основні поняття теми: урок, структура, традиційний, нетрадиційний, види.


8.4.1. Які уроки є традиційними?8.4.2. Різні види нетрадиційних уроків. Урок-аукціон.


На дошці написано список запитань, які повинні бути “продані” на “аукціоні”, і на які всі учні мають знати відповіді. Для проведення “аукціону” обирається експертна група, керівник цієї групи – ведучий. Ведучий визначає, в якому порядку він має називати учнів, які оголошуватимуть запитання, яке буде “продаватися”. Ведучий називає першого учня, той – номер запитання. Всі очима знаходять текст запитання на дошці. Ведучий запитує: ”Хто хоче купити це запитання?” (треба розуміти це звертання як таке: “Хто знає відповідь на нього?”). Чекає піднятих рук. Рахує: “Раз”, – знову читає запитання і оголошує: “Два”... Якщо піднялась рука “покупця”, дає йому слово. За відповідь нараховуються бали. Відповідь можна уточнити, розширити, поглибити і за це також отримати бал.

Коли запитання повністю куплене, ведучий називає другого продавця, і далі все повторюється, аж поки не будуть з'ясовані всі питання.

Як приклад подаємо опис уроку-аукціону з фізики.

Він полягає в публічному “продажу з молотка” простих предметів побуту. Продаж здійснюють за знання-відповіді з фізики (а не за гроші), і покупцем предмета вважається той, хто останнім дасть відповідь. Урок привертає увагу учнів своєю незвичайною формою. Він вчить бачити фізичне явище і закономірності в оточуючому житті.

Це урок повторення з акцентом на показ практичного значення вивчених питань. Готують і ведуть його учасники фізичного гуртка. Саме вони організовують збір предметів для розпродажу, придумують костюми для ведучих, записують музику, підбирають необхідний реквізит: гонг (металічний піднос), дерев'яний молоток, дитячу дзигу з прикріпленим до неї покажчиком-стрілкою, призи тощо.

При проведенні уроку-аукціону, присвяченого, наприклад, тепловим явищам і теплопровідності, предметами, які розпродавались, були: зубна щітка, зубна паста, пластилін, цукерки-льодяники, зошит з промокальним папером, пластмасова лінійка, простий олівець, фарби, дитячі повітряні кульки, іграшка для одержання мильних бульбашок, сірники, булочка в поліетиленовому пакеті.

План уроку: 1) вступне слово вчителя, представлення ведучих; 2) пояснення правил аукціону; 3) повторення основних питань того матеріалу курсу фізики, який виноситься на аукціон; 4) розпродаж перших восьми речей; 5) музична пауза; 6) продовження розпродажу; 7) музична пауза; 8) підбиття підсумків.

За демонстраційним столом сидять двоє ведучих у костюмах, які вони самі пошили. На другому столі, який стоїть поряд з першим, навколо дзиги розкладені предмети, за які відповідає ведучий.

Перед початком уроку звучить легка музика. Вона замовкає і учитель проводить фронтальне повторення.

Далі пояснює правила аукціону. Для того, щоб “купити” річ необхідно знайти зв'язок між нею і фізикою. Він підкреслює, що учні (охочі) за чергою дають відповідь: називають фізичну властивість, особливості тіла, явища, які використовуються при його створенні, а ведучий після кожної відповіді буде рахувати до трьох. Якщо до рахунку “три” і удару гонга відповіді не надійшло, річ вважається проданою, і її одержує той, хто відповідав останнім. Якщо ніякого зв'язку предмета з фізикою не було знайдено, то приз залишається у ведучих. Послідовність продажу предметів визначають за допомогою стрілки на дзизі. Ведучі можуть робити доповнення, називаючи ті властивості, на які не вказали учні. Дамо короткий опис процесу розпродажу.

Продається мило. Відповіді: 1) це аморфне тіло; 2) при розчиненні мила у воді зменшується коефіцієнт поверхневого натягу води; 3) мильний розчин змочує брудні поверхні.

Продається зубна паста і зубна щітка.

Відповіді: 1) ворс щітки повинен мати пружні властивості, так як при постійному використанні щітки, він постійно піддається деформації згину; 2) ручка щітки – тверде тіло; 3) завдяки силам поверхневого натягу і змочуванню, паста тримається на щітці.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Дидактика новітньої школи» автора Малафіїк І.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „8.4. Нетрадиційний урок як розвиток структури традиційного“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • Розділ перший. Дидактика як галузь педагогічних знань

 • 1.2. Становлення і розвиток педагогіки як науки про виховання людини

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ другий. Дидактичні дослідження

 • 2.2. Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиці

 • 2.3. Метод моделювання у дидактичних дослідженнях

 • 2.4. Метод тестів у педагогічних дослідженнях

 • 2.5. Метод кваліметрії

 • 2.6. Системний підхід у дидактичних дослідженнях

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ третій. Загальна характеристика процесу навчання

 • 3.2. Суб'єктно-суб'єктна та суб'єктно-об'єктна взаємодії як цілісні утворення

 • 3.3. Учіння як система

 • 3.4. Окремі системи “Учіння”

 • 3.5. Окремі приклади застосування діяльнісного підходу до вивчення учіння

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ четвертий. Принципи, закони, закономірності та правила навчання

 • 4.2. Закони та закономірності навчання

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ п'ятий. Дидактична система

 • 5.2. Категорії вираження досвіду

 • 5.3. Компетенція та компетентність

 • 5.4. Поділ цілей навчання на групи

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ шостий. Зміст освіти і навчання

 • 6.2. Питання теорії змісту освіти

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ сьомий. Методи і засоби навчання

 • 7.2. Методи контролю, перевірки і оцінки навчальних досягнень учнів

 • 7.3. Засоби навчання та їх функції

 • Розділ восьмий. Організаційні форми навчання

 • 8.2. Урок

 • 8.3. Теорії уроку

 • 8.4. Нетрадиційний урок як розвиток структури традиційного
 • Тенденції розвитку уроку

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ дев'ятий. Диференційоване і розвивальне навчання як його особливі види

 • 9.2. Класичні теорії розвивального навчання

 • 9.3. Системно-розвивальне навчання

 • 9.4. Навчання на основі руху пізнання від предмето- до системоцентризму

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ десятий. Технологічність процесу навчання

 • Найважливіше у розділі