Розділ «7.2. Методи контролю, перевірки і оцінки навчальних досягнень учнів»

Дидактика новітньої школи

Вузлові питання теми:

7.2.1. Оцінювання навчальних досягнень учнів.

7.2.2. Рівні засвоєння.

7.2.3. Функція контролю та самоконтролю у навчанні.


7.2.1. Оцінювання навчальних досягнень учнів.7.2.2. Рівні засвоєння.


Нагадуємо, що виділяють такі рівні знань: розпізнавання, репродуктивний, продуктивний та творчий. Рівень розпізнавання у засвоєнні – це ознайомлювальний рівень досягнення; рівень репродуктивний – це відтворювальний рівень досягнення; продуктивний у засвоєнні – це перетворювальний, реконструктивний рівень досягнення; творчий рівень у засвоєнні називають творчим у досягненні.

Таким чином, маємо чотири рівні досягнення: ознайомлювальний, відтворювальний, реконструктивний та творчий. Але ще і є рівень розуміння, якого можна вважати нульовим рівнем знань. Усі ці п'ять рівнів і називаються рівнями засвоєння матеріалу.

В оцінку навчальних досягнень учнів входить і те, що учень може самостійно, без будь-якої допомоги відтворити навчальний матеріал або відтворити, скориставшись допомогою. Застосувати знання може самостійно, чи самостійно, але виявляти при цьому невпевненість, і, нарешті, з допомогою учителя.

У рівнях досягнення фіксуються також певні характеристики розумового розвитку, а саме:

• уміння здійснювати мисленнєві операції, порівняння, аналіз, синтез, класифікацію, на основі фактів робити висновки;

• уміння абстрагувати та узагальнювати;

• уміння “бачити” ціле, виділяти частини, встановлювати зв'язок між ними, бачити об'єднуючу, системоутворюючу ідею, системну властивість;

• уміння аналізувати не тільки результат, а й процес одержання цього результату;

• практика здійснення рефлексії своєї власної пізнавальної діяльності;

• здійснення аналізу через синтез;

• уміння переносити дії з однієї галузі знань на іншу;

• самостійність у плануванні і здійсненні пізнавального пошуку;

• уміння формулювати проблему, розробляти гіпотези, перевіряти їх і робити висновки;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Дидактика новітньої школи» автора Малафіїк І.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „7.2. Методи контролю, перевірки і оцінки навчальних досягнень учнів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • Розділ перший. Дидактика як галузь педагогічних знань

 • 1.2. Становлення і розвиток педагогіки як науки про виховання людини

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ другий. Дидактичні дослідження

 • 2.2. Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиці

 • 2.3. Метод моделювання у дидактичних дослідженнях

 • 2.4. Метод тестів у педагогічних дослідженнях

 • 2.5. Метод кваліметрії

 • 2.6. Системний підхід у дидактичних дослідженнях

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ третій. Загальна характеристика процесу навчання

 • 3.2. Суб'єктно-суб'єктна та суб'єктно-об'єктна взаємодії як цілісні утворення

 • 3.3. Учіння як система

 • 3.4. Окремі системи “Учіння”

 • 3.5. Окремі приклади застосування діяльнісного підходу до вивчення учіння

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ четвертий. Принципи, закони, закономірності та правила навчання

 • 4.2. Закони та закономірності навчання

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ п'ятий. Дидактична система

 • 5.2. Категорії вираження досвіду

 • 5.3. Компетенція та компетентність

 • 5.4. Поділ цілей навчання на групи

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ шостий. Зміст освіти і навчання

 • 6.2. Питання теорії змісту освіти

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ сьомий. Методи і засоби навчання

 • 7.2. Методи контролю, перевірки і оцінки навчальних досягнень учнів
 • 7.3. Засоби навчання та їх функції

 • Розділ восьмий. Організаційні форми навчання

 • 8.2. Урок

 • 8.3. Теорії уроку

 • 8.4. Нетрадиційний урок як розвиток структури традиційного

 • Тенденції розвитку уроку

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ дев'ятий. Диференційоване і розвивальне навчання як його особливі види

 • 9.2. Класичні теорії розвивального навчання

 • 9.3. Системно-розвивальне навчання

 • 9.4. Навчання на основі руху пізнання від предмето- до системоцентризму

 • Найважливіше у розділі

 • Розділ десятий. Технологічність процесу навчання

 • Найважливіше у розділі