Ви є тут

Колектив авторів

Давня історія України (в трьох томах). Том 3: Слов’яно-Руська доба
Читати
Давня історія України (в трьох томах). Том 3: Слов’яно-Руська доба
Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку
Читати
Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т.
Читати
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т.
Філософія як історія філософії: Підручник
Читати
Філософія як історія філософії: Підручник
Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія
Читати
Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія
Філософія права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл.
Читати
Філософія права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл.
Кримінальне право України: Загальна частина: підручник
Читати
Кримінальне право України: Загальна частина: підручник

Всі Категорії