Ви є тут

Теорія журналістики

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1 ЕТИКА ЯК НАУКА. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ЗАСАДАХ ДУХОВНОСТІ

 • Розділ 2 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ

 • Висновки

 • Розділ 3 КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ

 • Розділ 4 СВОБОДА СЛОВА ЯК ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ЇЇ ПРАВОВИЙ ЗМІСТ

 • Висновки

 • ЛІТЕРАТУРА

 • ДОДАТКИ

 • Додаток 1 Редакційні принципи Бі-Бі-Сі для авторів випусків новин та інформаційних програм

 • Додаток 2 Етичні засади роботи журналіста: західний досвід

 • ІІІ. Вимоги щодо чіткості та достовірності

 • IV. Створення української комісії з журналістської етики (перший досвід)

 • Додаток 3 Кодекси журналістської етики

 • Додаток 4 Рекомендація № R (2000) 7 Ради Європи Комітету Міністрів країнам — членам стосовно права журналістів не розголошувати їхні джерела інформації

 • Додаток 5 Рекомендація REC (2003) 13 Ради Європи Комітету Міністрів державам-членам щодо надання інформації через засоби масової інформації стосовно кримінального судочинства

 • Додаток 6 Українське законодавство щодо діяльності засобів масової інформації


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Теорія журналістики» автора Приступенко Т.О. у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  У посібнику розглядаються найважливіші питання теорії та практики журналістики, пов'язані із сучасним функціонуванням вітчизняного інформаційного простору. Значну увагу приділено основним принципам етичної діяльності журналістів України, проблемам свободи слова, правовій регламентації функціонування вітчизняних мас-медіа. У додатках наводяться документи (кодекси, рекомендації Ради Європи, редакційні принципи, витяти із законів про свободу преси та ін.), які регламентують діяльність журналістів різних країн. Мета видання — сприяти формуванню та вихованню журналістів нової генерації, які повинні працювати на засадах об'єктивності, правдивості, гуманізму, незаангажованості, сповідувати у своїй роботі загальнолюдські цінності, бути соціально відповідальними в демократичному суспільстві. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями "Журналістика" і "Видавнича справа та редагування", журналістів — практиків, усіх, хто цікавиться питаннями свободи слова, сучасними проблемами журналістської діяльності, взаємовідносинами ЗМІ та влади.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи