Ви є тут

Загальне діловодство

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Нормативна база діловодства

 • 1.2. Форми організування роботи з документами

 • 1.3. Документ: основні поняття, властивості та функції

 • 1.4. Поділ документів за ознаками та властивостями

 • 1.5. Вимоги до оформлення документів

 • 1.6. Комп'ютеризація діловодних процесів

 • РОЗДІЛ 2. ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВОГО ДОКУМЕНТА

 • 2.2. Складання заголовка документа

 • 2.3. Датування та індексування документів

 • 2.4. Адресування та оформлення тексту документа

 • 2.5. Погодження та засвідчення документів

 • 2.6. Проставлення відміток на документі

 • 2.7. Використання реквізитів у міжнародному листуванні

 • РОЗДІЛ 3. СТИЛІСТИКА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

 • 3.2. Класифікація документів за способом викладу матеріалу

 • 3.3. Граматична форма ділових документів

 • 3.4. Синтаксичні конструкції ділових документів, їх особливості

 • 3.5. Застосування мовних засобів

 • 3.6. Синоніми та пароніми в діловому мовленні

 • 3.7. Особливості складання тексту ділових листів

 • РОЗДІЛ 4. СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ

 • 4.2. Підготовка розпорядчих документів

 • 4.3. Складання організаційних документів

 • 4.4. Оформлення документів колегіальних органів

 • 4.5. Створення довідково-інформаційних документів

 • РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ

 • 5.2. Долучений документів до документаційної системи

 • 5.3. Проходження, опрацювання та відправлення ділової кореспонденції

 • 5.4. Організація контролю за ходом виконання документів

 • РОЗДІЛ 6. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ

 • 6.2. Оперативне зберігання документів

 • 6.3. Підготовка справ до подальшого зберігання і використання

 • 6.4. Особливості архівної роботи

 • 6.5. Робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадян

 • 6.6. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

 • СЛОВНИК ВЖИТИХ ТЕРМІНІВ


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Загальне діловодство» автора Ю.І.Палеха у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  У посібнику в документознавчому аспекті висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об'єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології. Посібник включає питання як безпосереднього створення і оформлення документів, так і висвітлення організації діловодного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації, особливостям керування документацією. В посібнику вперше деталізовано технологічні аспекти роботи як з традиційними так і електронними документами. Посібник допоможе студентам при вивчення дисциплін "Діловодство", "Документаційне забезпечення управління" та "Керування документацією". Практичні завдання і тести дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи