Ви є тут

Страхова справа

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАХОВОЇ СПРАВИ

 • 1.5. Роль та значення страхування в системі економічних відносин

 • Контрольні запитання

 • Тема 2 КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ

 • Тема 3 ПОНЯТТЯ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

 • Тема 4 СТРАХОВИЙ РИНОК

 • Тема 5 СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

 • Тема 6 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Розділ II ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ

 • 7.3. Страхування від нещасних випадків

 • 7.4. Медичне страхування та його розвиток в Україні

 • Контрольні запитання

 • Тема 8 МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

 • Тема 9 СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • Тема 10 СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ

 • Тема 11 СТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ

 • Розділ III ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИКІВ

 • Тема 13 ПЕРЕСТРАХУВАННЯ І СПІВСТРАХУВАННЯ

 • Тема 14 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ СТРАХОВИКА

 • 14.4. Фінансові результати страховика

 • 14.5. Оподаткування страхових компаній

 • Контрольні запитання

 • Тема 15 ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

 • Тема 16 ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ І ПЛАНУВАННЯ У СТРАХУВАННІ

 • СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 • ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Страхова справа» автора Вовчак О.Д. у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  У підручнику висвітлено теоретичні аспекти страхування та організацію страхової справи в умовах ринкової економіки, розглянуто організаційні аспекти, основні умови та механізм здійснення окремих видів страхування, а також їх соціально-економічну значущість, проблеми та перспективи розвитку. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується розглядом практичних аспектів діяльності страхових компаній. Значну увагу приділено інвестиційній діяльності страховика. Оригінальним є підхід до розгляду умов забезпечення платоспроможності та ефективності діяльності страхової компанії. Наголошено на проблемах законодавчого регулювання та ліцензування страхової діяльності в Україні. Логічним є зображення взаємозв'язку між окремими суб'єктами страхового ринку та акцентування уваги на його організаційній структурі. У кінці кожної теми наведено контрольні запитання, індивідуальні тематичні завдання для самостійної роботи, літературу. Підручник включає термінологічний словник, додатки на компакт-диску, в яких подано зразки основних документів, що використовуються у страховій справі. Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, аспірантів, стряховиків-практиків, усіх, хто цікавиться страхуванням.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи