Ви є тут

Банківські операції

Зміст

 • ВСТУП

 • Модуль 1. Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів

 • Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу

 • Тема 4. Операції банків із залучення коштів

 • Тема 5. Операції банків із запозичення коштів

 • Модуль 2. Особливості здійснення розрахунково-касових та кредитних операцій банків

 • Модуль 3. Операції банків в іноземній валюті

 • Модуль 4. Операції банків з цінними паперами, позабалансові та операції щодо забезпечення фінансової стійкості банку

 • Термінологічний словник

 • Задачі і практичні ситуації для обов'язкового і індивідуального розв'язку

 • Рекомендації щодо рішення основних завдань за модулем II

 • 2.6. Операції банків з пластиковими картками

 • Рекомендації щодо рішення основних завдань за модулем III

 • Рекомендації щодо рішення основних завдань за модулем IV

 • Список рекомендованої літератури


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати і завантажити книгу «Банківські операції» автора Прасолова С.П. у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни "Банківські операції" навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, а також для дистанційного вивчення дисципліни. До кожної теми подані методичні вказівки, задачі і практичні ситуації для обов'язкового і індивідуального розв'язку, тестові завдання, проблемні питання та список нормативної літератури. Для полегшення засвоєння теоретичного матеріалу й набуття практичних навичок щодо фінансових розрахунків за окремими банківськими операціями, в посібнику наведено розв'язання типових задач з курсу. В посібнику також міститься термінологічний словник, індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх виконання, карта самостійної роботи студента, порядок і критерії оцінювання знань студентів.