Ви є тут

Банківські операції

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина 1. Наукові основи економічного аналізу

 • Розділ 1. Роль економічного аналізу в системі менеджменту

 • Розділ 2. Основні категорії економічного аналізу

 • Розділ 3. Види економічного аналізу

 • Розділ 4. Система методів та прийомів економічного аналізу діяльності металургійного підприємства

 • Розділ 5. Організація аналітичної роботи

 • Розділ 6. Інформаційне забезпечення економічного аналізу

 • Розділ 7. Структура та етапи комплексного аналізу господарської діяльності металургійного підприємства

 • Розділ 8. Особливості методики аналізу основної діяльності (виробництва та реалізації продукції) металургійного підприємства

 • 8.4. Аналіз основних показників якості роботи трудового колективу металургійного підприємства

 • 8.5. Аналіз ритмічності основної діяльності та оцінка втрат від порушення ритму виробничого процесу металургійного підприємства

 • Розділ 9. Аналіз використання виробничих ресурсів металургійного підприємства

 • 9.2. Аналіз використання матеріальних ресурсів

 • 9.3. Методика аналізу використання необоротних активів

 • 9.4. Аналіз використання виробничої потужності підприємства

 • Розділ 10. Аналіз витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) металургійного підприємства

 • Розділ 11. Аналіз фінансових показників діяльності металургійного підприємства

 • 11.3. Особливості методики внутрішнього фінансового аналізу підприємства

 • 11.4. Загальна оцінка фінансового стану підприємства

 • Розділ 12. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності металургійного підприємства

 • Розділ 13. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності металургійного підприємства

 • 13.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності в системі маркетингу

 • 13.3. Особливості комплексного економічного аналізу фінансово-господарської діяльності спільних підприємств з іноземними інвестиціями

 • 13.4. Аналіз впливу результатів зовнішньоекономічної діяльності на показники діяльності підприємства

 • Розділ 14. Економічний аналіз діяльності комерційних банків, страхових компаній та пенсійних фондів

 • 14.3 Аналіз діяльності комерційного банку

 • 14.3.3. Відсотковий аналіз діяльності комерційного банку

 • 14.3.4. Порівняльний міжбанківський аналіз

 • 14.4. Особливості аналізу діяльності страхових компаній та пенсійних фондів

 • Розділ 15. Аналітична підтримка управлінських рішень


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Банківські операції» автора Ковальчук К.Ф. у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Містить основні теми програми дисципліни "Банківські операції", наведені матеріали і приклади розкривають зміст і основні положення дисципліни. Після викладення кожної теми студентам пропонуються контрольні запитання та завдання для їх самостійного розв'язання, перелік літературних джерел. Призначений для студентів напряму підготовки - фінанси та кредит.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи