Ви є тут

Інвестиційний аналіз

Зміст

  • ВСТУП

  • МОДУЛЬ II. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

  • МОДУЛЬ I. Основи методології інвестиційного аналізу

  • ТЕМА 2. АНАЛІЗ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

  • ТЕМА 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту

  • ТЕМА 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту

  • ТЕМА 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів

  • ТЕМА 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів

  • МОДУЛЬ ІІ. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

  • ТЕМА 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів

  • ТЕМА 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій

  • ТЕМА 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів

  • ТЕМА 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування

  • ТЕМА 12. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

  • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

  • СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


  • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Інвестиційний аналіз» автора І.М.Боярко у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


    Видання містить систематизоване викладення навчального матеріалу з дисципліни "Інвестиційний аналіз", в тому числі курс лекцій відповідно до нормативного тематичного плану, питання і тести для самоконтролю, обов'язкові та додаткові завдання, методичні рекомендації і довідково-інформаційні дані для їх розв'язання, методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів, питання до іспиту, термінологічний показчик, список рекомендованої літератури. Призначений для студентів ОКР - бакалавр економічного спрямування. Може бути корисний для аспірантів, фахівців фінансового профілю.