Ви є тут

Банківські системи зарубіжних країн

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ

 • 1.3. Види банків. Особливості діяльності комерційних банків

 • 1.4. Вплив банківських систем на темпи і пропорції економічного розвитку

 • Завдання і запитання для самоконтролю

 • Розділ 2. Банківські системи в економіці держави

 • ЧАСТИНА II. БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ

 • Розділ 4. Банківська система Великобританії

 • 4.3. Функції комерційних банків та діяльність банківських об'єднань

 • 4.4. Основні операції комерційних банків та їх співпраця зі спеціалізованими фінансово-кредитними установами

 • Завдання і запитання для самоконтролю

 • Розділ 5. Банківська система Франції

 • Розділ 6. Банківська система Канади

 • Розділ 7. Банківська система Німеччини

 • 7.5. Асортимент банківських продуктів і послуг

 • 7.6. Роль банківського сектору Німеччини у сприянні розвитку малих і середніх підприємств

 • Завдання і запитання для самоконтролю

 • Розділ 8. Банківська система Японії

 • Розділ 9. Банківська система Італії

 • ЧАСТИНА III. БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ ДЕЯКИХ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН

 • Розділ 11. Банківська система Білорусі

 • Розділ 12. Банківська система Республіки Казахстан

 • ЧАСТИНА IV. БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

 • Розділ 14. Банківська система Угорщини

 • Розділ 15. Банківська система Чехії

 • Розділ 16. Банківська система Словаччини

 • ЧАСТИНА V. МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

 • Розділ 18. Група Світового банку

 • Розділ 19. Міжнародний валютний фонд

 • Розділ 20. Банк міжнародних розрахунків

 • Розділ 21. Європейський банк реконструкції та розвитку

 • Розділ 22. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові установи

 • Розділ 23. Міжнародні клуби кредиторів

 • Розділ 24. Офшорний банківський бізнес

 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 • ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 • ЛІТЕРАТУРА


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Банківські системи зарубіжних країн» автора Мельник П.В. у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  У підручнику розкривається зміст, організаційна структура, призначення, функції та завдання банківських систем основних розвинених країн світу. Опи­суються труднощі становлення незалежних банківських систем деяких постра­дянських держав та країн Європи, розглядається механізм функціонування Єв­ропейської системи центральних банків та міжнародних кредитних організацій. Структура підручника вирізняється системністю: зміст його поділений на тематичні частини, у яких виділяються окремі розділи. Розділи, у свою чергу, також чітко структуровані та містять історичний аспект розвитку банківської си­стеми, організаційну структуру, особливості ієрархічного підпорядкування еле­ментів структури, основні напрями, цілі, завдання та функції діяльності тощо. Підручник призначається для викладачів, студентів економічних спеціа­льностей вищих навчальних закладів, а також для працівників, що зайняті у бан­ківській сфері.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи