Ви є тут

Маркетинг

Зміст

 • Передмова

 • >Частина 1.Теоретичні основи та практичні аспекти маркетингу

 • Розділ 1. СУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ

 • Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • 2.2. Процес маркетингового дослідження

 • 2.3 ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ

 • 2.4. СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ТА ПОЗИЦІЮВАННЯ ТОВАРУ

 • Розділ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ

 • 3.2. Моделі прийняття стратегічних рішень

 • 3.3. Види маркетингових стратегій

 • Розділ 4.ТОВАРНА ПОЛІТИКА

 • 4.2. Конкурентоспроможність товару

 • 4.3. Процес розробки нових товарів

 • 4.4. Життєвий цикл товару

 • 4.5. Розробка та маркетинг конкурентоспроможних послуг

 • 4.6. Управління товаром

 • Розділ 5.ЦІНОВА ПОЛІТИКА

 • 5.3 Етапи процесу ціноутворення

 • ЕТАП 6. Вибір цінової стратегії

 • ЕТАП 7. Встановлення остаточних цін

 • 5.4. Зміна поточних цін

 • Розділ 6. Політика розподілу

 • 6.3. Процес товароруху

 • Розділ 7. Комунікаційна політика

 • 7.3. Планування реклами

 • 7.4. Стимулювання збуту

 • 7.5. Персональний продаж, паблік рилейшнз та інші засоби комплексу маркетингових комунікацій

 • Розділ 8. Організація та контроль маркетингової діяльності


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Маркетинг» автора Гаркавенко С.С. у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Підручник, в якому викладено курс маркетингу, написано на базі підручника "Маркетинг" Гаркавенко С.С, виданого у 1998 р. І складається з двох частин. З метою формування у студентів логіки прийняття маркетингових рішень в конкретних ситуаціях, у новому виданні підручника запропонована єдина структура викладення ситуацій: опис ситуації - теоретичний анонс - аналіз ситуації - висновки у формі відповіді на запитання "Яке рішення слід прийняти?" Теоретичний і практичний матеріал підручника подано за модульним принципом і викладено в діалоговій формі. Практикум також має дискусійний характер і наголошує на альтернативності маркетингових рішень. Зміст підручника, його структура, підхід до викладення матеріалу адаптовані до вимог дистанційної форми навчання. Підручник адросовано студентам вищих навчальних закладів очної, заочної та диотаиційної форм навчання, що навчаються за економічними, технічними, технологічними, гуманітарними спеціальностями, слухачам шкіл бізнесу, керівникам фірм та спеціалістам, діяльність яких пов'язана із практичним маркетингом.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи