Ви є тут

Гроші та кредит

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ТЕМА1. ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

 • ТЕМА 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА

 • ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • ТЕМА 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

 • ТЕМА 5. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ

 • 5.2. Грошова реформа як інструмент стабілізації грошового обігу

 • ТЕМА 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

 • ТЕМА 7. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

 • 7.3. Напрями монетарної теорії грошей

 • 7.4. Основні аспекти грошово-кредитної політики України у світі сучасних монетарних теорій

 • ТЕМА 8. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • ТЕМА 9. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ

 • 9.2. Фінансово-кредитна система та характеристика її елементів

 • 9.2.2. Банківські інститути

 • 9.2.3. Основні види небанківських фінансових інститутів та їх розвиток в Україні

 • ТЕМА 10. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ

 • ТЕМА 11. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

 • ТЕМА 12. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ

 • СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Гроші та кредит» автора Автор невідомий у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Зміст підручника відповідає тематиці, передбаченої галузевим стандартом вищої освіти "Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра" напряму 0501 "Економіка і підприємництво". У підручнику подається система загальнотеоретичних і прикладних знань з грошових, кредитних та валютно-фінансових відносин, механізму їх функціонування, впливу на розвиток макроекономічних процесів, змісту і суті грошової, кредитної та валютної політики. Теоретичний матеріал доповнено аналізом офіційних статистичних публікацій, законодавчих актів. Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи