Ви є тут

Гроші та кредит

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ І. ГРОШІ ТА ЇХНЄ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • ТЕМА 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СУТЬ ГРОШЕЙ

 • 2. Економічний зміст грошей. Трансформація сутності сучасних грошей

 • 3. Розвиток форм грошей. Види грошей у сучасній економіці

 • ТЕМА 2. ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ

 • 2. Грошовий обіг

 • 3. Грошова маса. Закон грошового обігу

 • ТЕМА 3. ГРОШОВА СИСТЕМА

 • 2. Типи та еволюція грошових систем

 • 3. Створення та розвиток грошової системи незалежної України

 • ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • 2. Структура грошового ринку

 • 3. Попит та пропозиція на грошовому ринку

 • 4. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку

 • ТЕМА 5. ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ ТА ВАЛЮТНИЙ КУРС

 • 2. Валютний курс

 • 3. Регулювання валютних курсів

 • РОЗДІЛ ІІ. КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ. КРЕДИТ

 • ТЕМА 6. СУТЬ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕДИТУ

 • Кредит як форма руху позичкового капіталу

 • Основні ознаки кредитних відносин

 • Матеріальне забезпечення функціонування кредиту

 • Суб'єкти кредитних відносин

 • 2. Роль кредиту в ринковій економіці та базові функції кредиту

 • Роль кредиту у відтворювальному процесі

 • Роль кредиту в сприянні розвитку НТП, економії витрат обігу у соціальній сфері

 • Базові функції кредиту

 • 3. Основні принципи організації кредитних відносин

 • ТЕМА 7. ФОРМИ ТА ВИДИ КРЕДИТУ

 • 2. Види кредиту

 • Споживчий кредит

 • Інші види кредиту

 • ТЕМА 8. СУЧАСНА КРЕДИТНА СИСТЕМА

 • 2. Банківська система як основна частина сучасної кредитної системи

 • 3. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути як відособлена частина кредитної системи

 • ТЕМА 9. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

 • 2. Передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики

 • 3. Грошово-кредитна політика в Україні

 • ТЕМА 10. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

 • 2. Бюджетна система. Державний бюджет, його стан та обмеження

 • 3. Державний борг та його вплив на національну економіку

 • 4. Взаємозв'язок монетарної та фіскальної політики держави

 • ТЕМА 11. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА У ВІДКРИТІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Міжнародна торгівля

 • 2. Платіжний баланс. Зовнішньоекономічна політика національної економіки

 • 3. Рівновага товарного, грошового та зовнішнього ринків

 • РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Гроші та кредит» автора Круш П.В. у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  У пропонованому навчальному посібнику висвітлено найважливіші проблеми сутності та механізмів використання грошей та кредиту, які значною мірою зумовлюють ефективне функціонування ринкового механізму. Вивчення сутності грошей та кредиту, їхньої ролі та функції в розвитку товарного виробництва, ринкової економіки України є змістом загальнотеоретичного курсу "Гроші та кредит". Цей курс - необхідна складова підготовки економістів та менеджерів. Мета і завдання навчального посібника - надати майбутнім менеджерам та економістам теоретичних знань і навичок у практичному використанні грошово-кредитних механізмів. Навчальний посібник призначений для студентів вищих закладів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами ринкової економіки та механізмами її функціонування, насамперед - грошово-кредитними.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи