Ви є тут

Страхування

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

 • Висновки

 • Розділ 2. РИЗИК, УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ У СТРАХУВАННІ

 • Висновки

 • Розділ З. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ

 • 3.5. Класифікація страхування за родом небезпеки

 • Висновки

 • Частина II. ОСОБОВЕ СТРАХУВАННЯ

 • 4.2. Змішане страхування життя

 • 4.3. Значення, стан та перспективи розвитку страхування життя в Україні

 • Висновки

 • Розділ 5. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

 • 5.2. Обов'язкове державне страхування від нещасних випадків

 • 5.3. Добровільне страхування від нещасних випадків

 • 5.4. Страхування від нещасних випадків пасажирів

 • Висновки

 • Розділ 6. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

 • 6.3. Добровільне медичне страхування

 • Висновки

 • Розділ 7. ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

 • 7.2. Страхування додаткової пенсії

 • Висновки

 • Частина III. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

 • 8.2. Страхування майнових інтересів фізичних та юридичних осіб

 • 8.3. Вартісна оцінка майна, що підлягає страхуванню. Врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків

 • Висновки

 • Розділ 9. ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ

 • 9.2. Страхування водних транспортних засобів. Морське страхування

 • 9.3. Авіаційне страхування

 • 9.4. Страхування вантажів на різних видах транспортних засобів

 • Висновки

 • Розділ 10. СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ

 • Розділ 11. СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ

 • Частина IV. СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • 12.3. Страхування професійної відповідальності

 • 12.4. Страхування відповідальності суб'єктів господарювання - джерел підвищеної небезпеки

 • 12.5. Страхування інших видів відповідальності

 • Висновки

 • Частина V ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

 • 13.3. Методи перестрахування

 • 13.4. Види та інструменти перестрахування

 • 13.5. Стан та перспективи розвитку перестрахування в Україні

 • Висновки

 • Частина VI. ФІНАНСИ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • 14.2. Страхові тарифи

 • 14.3. Баланс страхової організації, фінансові ресурси страховика

 • 14.4. Формування фінансового результату страхової організації. Показники фінансової діяльності

 • 14.5. Страхові резерви

 • Висновки

 • Розділ 15. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СТРАХОВИКА

 • Частина VII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Розділ 17.ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Висновки

 • Розділ 18. РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД ЗА БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

 • Висновки

 • Частина VIII. МАРКЕТИНГ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ

 • Розділ 20. МАРКЕТИНГ У СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 20.3. Стратегія збуту на страховому ринку

 • Висновки

 • Частина IX. АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ

 • Розділ 22. МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ПОЗОВІВ

 • Розділ 23. МОДЕЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РИЗИКУ

 • Розділ 24. МОДЕЛІ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ

 • Розділ 25. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

 • 25.2. Страхові угоди з виплатами наприкінці року смерті

 • 25.3. Страхові ануїтети

 • 25.4. Нетто-премії

 • 25.5. Нетто-резерви

 • Висновки

 • Розділ 26. МОДЕЛЬ КОЛЕКТИВНОГО РИЗИКУ

 • Розділ 27. ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ БАНКРУТСТВА

 • 27.2. "Практичні" оцінки ймовірності банкрутства в класичній моделі ризику, дифузійна апроксимація процесу ризику

 • 27.3. Порівняння апроксимацій імовірності банкрутства страхових компаній

 • 27.4. Знаходження точних оцінок імовірності банкрутства страхових компаній України у класичній моделі ризику

 • 27.5. Обчислення оцінок імовірностей банкрутства страхових компаній України

 • 27.6. Визначення мінімально необхідного розміру стартового капіталу страхової компанії

 • Висновки

 • Розділ 28. ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

 • 28.3. Перестрахування у динамічній моделі банкрутства

 • Висновки

 • Частина X. ІНОЗЕМНЕ СТРАХУВАННЯ

 • 29.2. Класифікація видів страхування в Європейському Союзі

 • 29.3. Структура страхового ринку Європейського Союзу

 • 29.4. Європейське регулювання страхової діяльності

 • Висновки

 • Розділ 30. СТРАХУВАННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

 • Висновки

 • Розділ 31. СТРАХУВАННЯ У НІМЕЧЧИНІ

 • Розділ 32. СТРАХУВАННЯ У ФРАНЦІЇ

 • 32.3. Оцінка результатів діяльності французьких страхових компаній

 • Висновки

 • Розділ 33. СТРАХУВАННЯ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГОВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 33.3. Роль держави в організації страхування міжнародних торговельних операцій

 • Висновки


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Страхування» автора Базилевича В.Д. у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Це один із перших в Україні фундаментальних підручників зі страхування. Його автори - викладачі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та провідні фахівці-практики страхової справи в Україні. Найважливіші переваги підручника - оригінальна структура, високий науковий рівень подання матеріалу, сучасний математичний апарат, широка джерельна база. Ґрунтовно розкриваються сутність категорій і понять страхування, його структура, проблеми становлення та функціонування страхового ринку, механізми збалансованості попиту та пропозиції страхових продуктів, роль держави та міжнародних страхових організацій у страховому бізнесі та ін. Значна увага приділяється економіко-математичним моделям індивідуальних позовів, індивідуального та колективного ризиків, тривалості життя, банкрутства тощо. Підручник дає змогу самостійно розібратися у складних процесах страхування, зрозуміти різноманітні аспекти функціонування ринкової економіки. За змістом підручник відповідає програмі нормативної навчальної дисципліни "Страхування".

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи