Ви є тут

Менеджмент у галузі охорони здоров'я

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

 • РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ, УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 • Наука управління або кількісний підхід (1950 - по теперішній час)

 • Сучасні підходи до менеджменту

 • Сучасні тенденції розвитку менеджменту

 • 2.2. Історичні етапи розвитку організації охорони здоров'я в різних країнах світу

 • Організація охорони здоров'я в Стародавньому Римі

 • Організація охорони здоров'я в VII-XVII ст.

 • Організація охорони здоров'я в XVIII-XIX ст.

 • 2.3. Історія організації охорони здоров'я в Україні

 • 2.4. Історія розвитку аптекарської справи

 • 2.5. Історія розвитку аптекарської справи в Україні

 • РОЗДІЛ 3. МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 • 3.4. Суспільно-приватна модель охорони здоров'я

 • 3.5. Медичне страхування як система організаційних та фінансових заходів

 • 3.6. Досвід країн Східної та Центральної Європи із запровадження системи медичного страхування

 • РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

 • Німеччина

 • Італія

 • Швейцарія

 • Куба

 • Японія

 • Фінляндія

 • Бельгія

 • Австрія

 • Ізраїль

 • 4.2. Організація охорони здоров'я в країнах із системою охорони здоров'я, що розвивається

 • 4.3. Фармацевтична діяльність у різних країнах світу Данія

 • 4.4. Регулювання фармацевтичної діяльності в країнах ЄС

 • РОЗДІЛ 5. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

 • 5.2. Формування державної політики охорони здоров'я в Україні

 • 5.3. Система охорони здоров'я в Україні

 • 5.4. Державне регулювання фармацевтичної діяльності в Україні

 • РОЗДІЛ 6. ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

 • 6.2. Загальні характеристики підприємств: види, особливості управління

 • 6.3. Сутність та основні риси діяльності закладів охорони здоров'я

 • 6.4. Некомерційні заклади охорони здоров'я

 • 6.5. Комерційні заклади охорони здоров'я

 • 6.6. Організація та порядок надання послуг у закладах охорони здоров'я

 • 6.7. Зовнішнє середовище закладів охорони здоров'я

 • 6.8 Класифікація закладів охорони здоров'я за сферою діяльності

 • 6.9. Класифікація закладів охорони здоров'я за організаційно-правовою формою

 • РОЗДІЛ 7. МЕНЕДЖМЕНТ НОВИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 • 7.2. Ліцензування діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

 • 7.2.2. Ліцензування господарської діяльності з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

 • 7.3. Акредитація закладів охорони здоров'я як форма державного контролю якості надання медико-санітарної допомоги

 • РОЗДІЛ 8. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 • 8.3. Характеристика ринків у галузі охорони здоров'я

 • 8.4. Управління маркетингом у галузі охорони здоров'я

 • 8.5. Державне регулювання реклами лікарських засобів, товарів медичного призначення та медичних послуг на території України

 • РОЗДІЛ 9. УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 • РОЗДІЛ 10. УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 • 10.2. Державна політика інформатизації охорони здоров'я в Україні

 • 10.3. Інформаційні системи, пов'язані з використанням глобальної інформаційної мережі Інтернет (на прикладі веб-сайту Міністерства охорони здоров'я України)

 • 10.4. Телемедичні технології

 • 10.5. Інформаційне забезпечення діяльності лікувально-профілактичного закладу

 • 10.6. Медико-статистична інформація

 • 10.7. Інформаційно-документаційне забезпечення діяльності в галузі охорони здоров'я

 • РОЗДІЛ 11. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 • 11.2. Система підготовки медичних кадрів в Україні

 • 11.3. Система кваліфікаційних вимог до медичного та управлінського персоналу лікувально-профілактичних закладів

 • Сестра-господарка

 • Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця тощо)

 • 11.4. Організація та оплата праці працівників закладів охорони здоров'я

 • Відрядна оплата праці

 • Оплата праці працівників закладів (відділів, відділень, лабораторій, кабінетів) зубопротезування

 • Умови оплати праці працівників закладів, відділень профілактичної дезінфекції

 • Умови оплати праці медичних працівників, які обслуговують спортивні змагання і збори

 • Умови оплати праці лікарів, які залучаються для проведення обов'язкових медичних оглядів

 • Умови оплати праці сезонних робітників протичумних закладів

 • Умови оплати праці працівників розвізної та розносної торгівлі медичними та іншими товарами аптечного асортименту

 • Преміювання працівників та надання матеріальної допомоги

 • Соціальні виплати

 • Дивіденди та опціони

 • 11.5. Підготовка провізорів та фармацевтів

 • 11.6. Система кваліфікаційних вимог до фармацевтичних кадрів

 • Професіонали в галузі фармації

 • Фахівці

 • Робітники

 • РОЗДІЛ 12. ЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 12.2. Етико-правові засади медичного втручання. Принцип поінформованої згоди

 • 12.3. Етико-правові засади обов'язкової та примусової профілактики та лікування

 • 12.4. Етико-правові аспекти несприятливих наслідків медичної допомоги Ятрогенії

 • Ятрогені, пов'язані з деонтологічними помилками медичних працівників

 • Правові засади ятрогенії

 • ГЛОСАРІЙ


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Менеджмент у галузі охорони здоров'я» автора Баєва О.В. у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Навчальний посібник присвячений висвітленню загальних засад менеджменту в галузі охорони здоров'я і відповідає робочій програмі навчальної дисципліни "Менеджмент в галузі охорони здоров'я", яка входить у варіативний блок навчальних планів підготовки фахівців з спеціальності "Менеджмент організацій" за професійним спрямуванням "Медичний та фармацевтичний менеджмент" та бакалаврів з маркетингу за професійним спрямуванням "Маркетинг на ринку медичних послуг". В посібнику послідовно розглядаються загальні принципи управління та організації охорони здоров'я в Україні та інших країнах світу. Особлива увага приділена менеджменту нових закладів охорони здоров'я, управлінню технологічними процесами та інформаційними системами в галузі охорони здоров'я.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи