Ви є тут

Державне регулювання економіки

Зміст

 • ВСТУП

 • Тема 1. Обґрунтування необхідності державного регулювання економіки

 • 1.3. Поняття державного регулювання економіки, його основна мета і завдання

 • Тема 2. Система державного регулювання економіки

 • Тема 3. Макроекономічне планування як інструмент державного регулювання

 • Тема 4. Програмно-цільове регулювання економіки

 • Тема 5. Регулювання регіонального розвитку

 • Тема 6. Державне регулювання ринку праці

 • Тема 7. Баланси в системі державного регулювання

 • Тема 8. Антиінфляційна політика та державне регулювання цін

 • Тема 9. Державна підтримка інвестиційної діяльності

 • Тема 10. Бюджетно-фінансове та податкове регулювання економіки

 • Тема 11. Державна підтримка підприємницької діяльності

 • Тема 12. Державні гарантії соціального розвитку

 • Тема 13. Грошово-кредитне та валютне регулювання економіки

 • Тема 14. Забезпечення умов інноваційного розвитку економіки

 • Тема 15. Державне регулювання природоохоронних заходів

 • Тема 16. Державна підтримка та розвиток зовнішньоекономічної діяльності країни

 • Література


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Державне регулювання економіки» автора Гриньова В.М. у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  У підручнику розглянуто найважливіші теоретичні засади державного регулювання за основними напрямами національної економіки. Висвітлено складові системи державного регулювання" розкрито взаємозв'язки цілей, завдань, функцій, процесу, методів, принципів, інструментів та ресурсного забезпечення макроекономічного регулювання. При викладенні матеріалу акцент зроблено на необхідності забезпечення збалансованого макроекономічного розвитку як найважливішого чинника регулювання в динамічних умовах господарювання. Обґрунтовано шляхи забезпечення державними органами влади макроекономічного розвитку та послідовного зростання добробуту населення. Теоретичний матеріал доповнено статистичними даними, що характеризують досягнутий рівень економічного та соціального розвитку України. До кожної теми додаються контрольні запитання і завдання. У кінці книги наведено список рекомендованої літератури. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників установ державної влади, які здійснюють регулювання національної економіки.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи