Ви є тут

Історія економіки та економічної думки

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина III. РОЗВИТОК І ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В СУСПІЛЬСТВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ у XX-XXI ст. ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ. ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

 • Розділ 1. РИНКОВІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ у першій половині XX ст. (1914-1940-роки)

 • 1.4. Розвиток неокласики. Теорії ринку недосконалої конкуренції

 • 1.5. Виникнення кейнсіанства. Теоретична система Дж.М. Кейнса

 • 1.6. Зародження інституціонального напряму економічної думки як обґрунтування соціального контролю суспільства над економікою

 • 1.7. Інституціоналізм 1920-1940-х років. Еволюційна теорія Й. Шумпетера. Виникнення соціологічної школи інституціоналізму

 • 1.8. Виникнення, сутність, методологічні засади та школи неолібералізму

 • 1.9. Економічний розвиток європейських країн і США в період Другої світової війни та її вплив на структуру господарства

 • Розділ 2. ЕВОЛЮЦІЯ РИНКОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ у 50-80-х роках XX ст.

 • 2.2. Економічна політика зростання. Теорії економічного зростання

 • 2.3. Особливості змішаних економічних систем індустріально розвинених країн світу. Теорії трансформації ринкової економіки

 • 2.4. Економічний розвиток у 1970 - середині 1980-х років. Антикризова політика в реформуванні господарств країн Західної Європи. Актуалізація неокласики

 • Розділ 3. ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ТРАКТУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ (1914-1991 рр.)

 • 3.2. Розвиток радянської соціалістичної економіки в Україні та його відображення в економічній думці

 • 3.3. Спроби реформування соціалістичної економіки в 1985-1991 рр.

 • 3.4. Україна в народногосподарському комплексі СРСР

 • Розділ 4. ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ У СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (90-ті роки XX - початок XXI ст.)

 • 4.2. Сучасні економічні теорії

 • 4.3. Сучасний інституціоналізм та зростання його значення під впливом змін у господарській практиці

 • Розділ 5. ЕКОНОМІКА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

 • 5.3. Місце та перспективи України у світовій економіці


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Історія економіки та економічної думки» автора Козюка В.В. у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  У навчальному посібнику подано інтегрований виклад історії економіки та економічної думки. На основі цивілізаційної парадигми та системно-синергетичного підходу, найновіших досліджень економічної науки висвітлено функціонування і розвиток економічних систем, господарства країн Європейської цивілізації та наукове розуміння економічної реальності науковими школами і напрямами економічної думки. У поданні матеріалу автори спираються на класичні методичні принципи: до кожного розділу додається навчальний тренінг, до складу якого входять контрольні запитання і завдання, тестові завдання, завдання для самостійної роботи і список рекомендованої літератури. У кінці книги наведені стисла інформація про найвидатніших мислителів і вчених-економістів та словник економічних термінів і понять. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться історією економіки та економічної думки.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи