Ви є тут

Філософія

Зміст

 • Передмова

 • Розділ 1. Філософія як соціокультурний феномен

 • Борис Яковенко (1884-1949)

 • Карл Ясперс (1883-1969)

 • Розділ 2. Філософія як система знання

 • Рене Декарт (1596-1650)

 • Мартін Гайдеггер (1889-1976)

 • Розділ 3. Категорії філософії, їх зміст і функції

 • Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770-1831)

 • Іммануїл Кант (1724-1804)

 • Трансцендентальний дороговказ для відкриття всіх чистих розсудкових понять

 • Трансцендентальний дороговказ до відкриття всіх чистих розсудкових понять

 • Трансцендентальний дороговказ до відкриття всіх чистих розсудкових понять

 • Розділ 4. Основні етапи розвитку філософської думки

 • Фрідріх Ніцше (1844-1900)

 • Емманюель Левінас (1905-1995)

 • Розділ 5. Філософія та світогляд

 • Володимир Шинкарук (1928-2001)

 • Ернст Кассирер (1874-1945)

 • Розділ 6. Філософія буття

 • Фрідріх Шеллінг (1775-1854)

 • Жан-Поль Сартр (1905-1980)

 • Розділ 7. Філософське розуміння природи

 • Ауреліо Печчеї (1908-1984)

 • Шість стартових цілей

 • Денніс Медоуз (нар. 1942)

 • Розділ 8. Людина як предмет філософського осягнення

 • Лекції з логіки та метафізики в ерлангені

 • Макс Шелер (1874-1928)

 • Еріх Фромм (1900-1980)

 • Розділ 9. Філософія свідомості

 • Розділ третій. Питання методики та проблематика чистої феноменології

 • Глава перша. Попередні методичні міркування

 • Зиґмунд Фройд (1886-1939)

 • Евальд Ільєнков (1924-1979)

 • Розділ 10. Теорія пізнання

 • Бертран Рассел (1872-1970)

 • Павло Копнін (1922-1971)

 • Розділ 11. Філософія та методологія

 • Томас Кун (1922-1996)

 • Пол Феєрабенд (1924-1996)

 • Розділ 12. Філософія мови

 • Олександр Потебня (1835-1891)

 • Людвіг Вітгенштайн (1889-1951)

 • Розділ 13. Філософське осмислення історичного процесу

 • Даніел Белл (нар. 1919)

 • Самуель Гантінгтон (нар. 1927)

 • Розділ 14. Соціальна філософія

 • Соціальна стратифікація

 • Соціальна мобільність, її форми та флуктуації

 • Канали вертикальної циркуляції

 • Хосе Ортега-і-гассет (1883-1955)

 • Герберт Маркузе (1898-1979)

 • Розділ 15. Філософія і духовність

 • Памфіл Юркевич (1826-1874)

 • Семен Франк (1877-1950)

 • Розділ 16. Філософія економіки

 • Макс Вебер (1864-1920)

 • Френсіс Фукуяма (нар. 1952)

 • Розділ 17. Філософія політики

 • Джон Локк (1632-1704)

 • Юрген Габермас (нар. 1929)

 • Розділ 18. Філософія і культура

 • Йоганн Гейзинга (1872-1945)

 • Альберт Швейцер (1875-1965)


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Філософія» автора Автор невідомий у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Ця хрестоматія - перший в історії освіти України навчальний посібник, у якому систематизовано представлено фрагменти творів видатних вітчизняних і зарубіжних філософів (у відповідності до програми курсу "Філософія"), створений з урахуванням досягнень у сфері філософської культури. Фундаментальність хрестоматії забезпечується зосередженням уваги на основоположних ідеях філософії від доби античності до сьогодення, відображенням класичних теоретико-методологічних принципів, соціально-філософських доктрин, репрезентацією сучасного критичного, духовно-практичного змісту світової філософської думки. Розраховано на студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне долучитися до надбань філософії.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи