Розділ «§ 4. Різноманіття діяльності»

Ви є тут

Людина і світ

Діяльність людей розгортається в різних сферах життя суспільства, її спрямованість, зміст, засоби нескінченно різноманітні.


ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


На перший погляд, між грою і працею немає нічого спільного. Праця - за цим словом так і чується: важко, труднощі, які необхідно переборювати. А слово "гра" викликає асоціації з чимось приємним, легким, захоплюючим. Однак протиставлення аж ніяк не очевидне. Можна згадати, що про працю високого професіонала говорять: працює граючи.

На питання, що таке праця, існує кілька точок зору. Прихильники однієї з них розуміють працю гранично широко: на їхню думку, будь-яка свідома діяльність людини рівнозначна праці. Там, де є взаємодія людини з навколишнім світом, насамперед з різноманіттям предметів, можна говорити про працю.

Прихильники іншої точки зору розглядають працю як один з видів діяльності, але далеко не єдиний. Справді, праці притаманна така риса діяльності, як прояв активності в діях, причому активності доцільної. Про іншу безглузду подобу праці доводиться чути образливе: " мавпяча праця". У праці обов'язково є і такі риси, як практична корисність, наявність результату. "Адже якщо зірки запалюють, виходить, це кому-небудь потрібно". Якщо не потрібно нікому, то і зусилля докладати нема потреби. Чи будуть результатами праці матеріальні цінності чи духовні багатства, їхньому створенню підпорядкована трудова діяльність.

Ще однією рисою, характерною для трудової діяльності, є своєрідність її мотивів. Праця завжди націлена на досягнення запрограмованих, заздалегідь очікуваних результатів. Правда, отриманий ефект може бути кращим чи гіршим, ближче до задуму чи далі від нього, але не може бути абсурдною працею. Затрачати зусилля, розуміючи, що виходить не те, до чого прагнеш,- таке важко собі уявити.

Що ж дає підставу сподіватися на те, що запрограмований результат буде досягнутий з оптимальними витратами зусиль? Для успіху трудової діяльності абсолютно необхідна майстерність, уміння, знання. Таких складових вимагає будь-яка праця - фізична, інтелектуальна, праця ремісника, хлібороба, митця, творця. У будь-якій трудовій діяльності її учасники вирішують якесь певне завдання, планують свої дії, передбачають результат. У кращих своїх зразках праця не може обійтися без ініціативи і творчості.

Можна підбити підсумок. Праця - це вид людської діяльності, яка спрямована на досягнення практично корисного результату. Вона здійснюється під впливом необхідності й у кінцевому рахунку має на меті перетворення предметів навколишнього світу, перетворення їх у продукти задоволення численних і різноманітних потреб людей. Разом з тим, праця перетворює саму людину, удосконалює її як суб'єкта трудової діяльності і як особистість.


ГРАНАВЧАННЯ


Серед основних видів діяльності психологи поряд із грою і працею наливають навчання. Здавалося 6, цей вид діяльності вам добре відомий. Подумайте чи не так це? Перевірте на власному досвіді.

Займаючись будь-якою діяльністю людина чомусь учиться, а отже, змінює себе саму. Мета навчання - придбання знань і оволодіння способами дій, необхідних для успішної взаємодії зі світом. Людина здобуває знання як стихійно, через серію "спроб і помилок", так і систематично, у ході спеціально організованого процесу навчання. На відміну від ученого, який пізнає світ, учень пізнає те, що іншим людям може бути уже відомо, більше того, ввійшло в скарбницю культури людства. Однак першокласник, який приступає до шкільних занять, ще не знає, що його чекає на цьому шляху. Не завжди чекання збігаються з реальністю. Мета навчання реалізується через процес прилучення окремої людини до досвіду людства.

Навчання як спеціальна або професійна діяльність припускає наявність двох взаємозалежних сторін: того, хто учить, - вчителя, і того, хто учиться,- учня. Найбільше в процесі навчання змінюється учень. Але і на вчителя цей процес впливає: удосконалюється педагогічна майстерність, збагачується досвід спілкування, співробітництва.

Знання, що підносяться учню, складають зміст освіти. Вона включає знання (інформацію) про природу, техніку, суспільство, людину, способи діяльності. Крім того, у зміст освіти включаються досвід здійснення способів діяльності, досвід творчої діяльності і певне ціннісне ставлення до світу і до діяльності. Оволодіння цими знаннями допомагає людині домагатися успіху в різноманітних видах практичної і пізнавальної діяльності.

Є у навчанні як діяльності і свої особливі засоби. Це і навчальні книги (підручники, посібники, довідники), комп'ютерні програми, різні засоби наочності, що допомагають зробити навчання більш цікавим і захоплюючим.

Результат навчання виявляється як у збільшенні знань і умінь учня, так і в розвитку його особистих якостей, однак досягти очікуваних результатів цієї діяльності неможливо без зусиль з боку того, хто навчається. Особливість навчання полягає й у тому, що його справжні результати виявляються не відразу і не обов'язково збігаються з виставленими в журнал оцінками. Результат виявляється за порогом школи чи вузу. Для його перевірки у вас попереду усе життя.

Основні поняття

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Людина і світ» автора Юрій М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „§ 4. Різноманіття діяльності“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • § 2. Людина. Індивід. Особистість

 • ЧАСТИНА І. ДІЯЛЬНІСТЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА

 • § 4. Різноманіття діяльності
 • § 5. Діяльність і спілкування

 • § 6. Соціальні норми і поведінка з відхиленням від них

 • § 7. Право в системі соціальних норм

 • РОЗДІЛ 2. ПІЗНАННЯ ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ

 • § 9. Пізнавальна діяльність людини

 • § 10. Істина і її критерії

 • §11. Наукове пізнання

 • §12. Ненаукове пізнання

 • § 13. Соціальне пізнання

 • §14. Самопізнання

 • РОЗДІЛ 3. ДУХОВНИЙ СВІТ ЛЮДИНИ І ДІЯЛЬНІСТЬ

 • § 16. Моральні орієнтири діяльності

 • § 17. Світогляд, переконання, віра

 • РОЗДІЛ 4. МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

 • §19. Економічна діяльність

 • Короткі висновки до розділу

 • Питання до розділу

 • РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА

 • § 21. Історичний процес і його учасники

 • § 22. Політична діяльність

 • § 23. Політична ідеологія

 • § 24. Суспільний прогрес

 • ЧАСТИНА II. НА ШЛЯХУ ДО СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

 • § 26. Схід і Захід

 • § 27. Особливості древніх цивілізацій

 • § 28. Древні цивілізації Європи

 • § 29. Древні мислителі про світ і людину

 • § 30. Цивілізація епохи Середньовіччя

 • §31. Перехід до індустріальної цивілізації

 • § 32. Погляди на суспільство і людину в індустріальну епоху

 • ЧАСТИНА ІІІ. СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО

 • § 34. Цілісність і суперечливість сучасного світу

 • § 35. Науково-технічний прогрес

 • РОЗДІЛ 8. СУЧАСНА ЕКОНОМІКА

 • § 37. Ринкові відносини в сучасній економіці

 • § 38. Економічна політика держави

 • § 39. Людина у системі економічних відносин

 • РОЗДІЛ 9. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

 • § 41. Молодь у сучасному суспільстві

 • § 42. Про нації і міжнаціональні відносини

 • § 43. Соціальний статус особистості

 • РОЗДІЛ 10. ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

 • § 45. Правова держава і громадянське суспільство

 • § 46. Галузі українського права: основні поняття і норми

 • § 47. Демократія

 • § 48. Політичний статус особистості

 • РОЗДІЛ 11. ДУХОВНІ ЦІННОСТІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

 • § 50. Наука, освіта, мистецтво

 • § 51. Релігія в сучасному світі

 • § 52. Засоби масової комунікації! культура

 • § 53. Духовний світ людини

 • § 54. Шлях до духовної особистості

 • Замість висновку

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи