РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА

Ви є тут

Людина і світ


§ 20. Свобода в діяльності людини


Чому ми прагнемо до свободи? Що обмежує нашу свободу? Як пов'язані свобода і відповідальність? Яке суспільство можна вважати вільним?

Суспільні відносини, поведінка, що відхиляється від норм, соціальні санкції.


ЦЕ СОЛОДКЕ СЛОВО "СВОБОДА"БУРИДАНІВ ОСЕЛ"СВОБОДА Є ПІЗНАНА НЕОБХІДНІСТЬ"СВОБОДА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


Розглянемо ще одну ситуацію. Сучасне суспільство надає людині різноманітні засоби, які допомагають позбутися від пригнобленого, депресивного стану. Серед них є і такі (алкоголь, наркотики), що невблаганно руйнують людський організм. Роблячи свій вибір, людина, яка знає про таку небезпеку, може зневажати цим, але тоді її неминуче чекає розплата, причому "платити" прийдеться найдорожчим - власним здоров'ям, а іноді і життям.

Інакше кажучи, справді вільна людина не буде рабом своїх настроїв і пристрастей. Вона обере здоровий спосіб життя. У даному випадку, крім усвідомленої небезпеки, людину спонукають діяти так, а не інакше певні суспільні умови. Існують норми моралі і права, традиції і суспільна думка. Під їхнім впливом і складається модель "належної поведінки". З урахуванням цих правил людина робить і діє, приймає ті чи інші рішення.

Відхилення людини від установлених соціальних норм викликає, як ви вже знаєте, певну реакцію з боку суспільства. Негативне відхилення викликає соціальні санкції, тобто покарання за несхвалювані дії. Таке покарання ще називають відповідальністю людини за свою діяльність і її наслідки (згадайте, у яких випадках настають карна, адміністративна, матеріальна та інші

Але поняття "відповідальність" пов'язано не тільки з зовнішніми ([юрмами впливу на людину, відповідальність виступає найважливішим внутрішнім регулятором його діяльності. Тоді ми говоримо про почуття відповідальності, обов'язку. Воно виявляється насамперед у свідомій готовності людини наслідувати встановленим нормам, оцінювати свої вчинки, з погляду їхніх наслідків для навколишніх приймати санкції у випадку допущених порушень.

Як показують дослідження психологів, більшість людей схильні приймати на себе відповідальність за свої дії. Однак виникають ситуації, коли почуття відповідальності притупляється. Так, людина в юрбі здатна на такі дії: образливі вигуки, опір представникам правопорядку, різні прояви жорстокості й агресії, що вона ніколи б не зробила за інших обставин. Уданому випадку вплив робить не тільки масовість виступів, але, в першу чергу, анонімний характер діяльності людей. У такі моменти послаблюються внутрішні обмежники, знижується занепокоєння з приводу суспільної оцінки. Формуючи в собі почуття відповідальності, людина захищає себе від деіндивідуалізації, тобто перетворення в безлику істоту зі зниженою самосвідомістю.


ЛЮДИНА НЕСЕ УСЮ ВАГУ СВІТУ НА СВОЇХ ПЛЕЧАХЩО ТАКЕ ВІЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО


Отже, ви побачили, як по-різному, а часом і діаметрально протилежно трактується поняття "свобода". Міркуючи над різними підходами, щось приймаючи, а щось беззастережно відкидаючи, погодимося, що справді вільної діяльності не може бути в умовах відсутності вибору. Свобода означає стан людини, здатної діяти у всіх важливих справах на основі вибору.

Яке ж суспільство може забезпечити такий вибір?

Очевидно, що суспільства, де панують сваволя і тиранія окремих осіб чи груп населення, де зневажається законність, де здійснюється повний (тотальний) контроль держави за життям своїх співгромадян, ніяк не можна віднести довільних.

Чи значить це, що вільним буде лише те суспільство, де втручання держави в життя окремої людини буде мінімальним? Тільки таким і може бути дійсно вільне суспільство, вважають багато хто на Заході.

В економічній сфері такого суспільства панує вільне підприємництво, засноване на засадах конкуренції, у політичній сфері - розмаїтість політичних партій, політичний плюралізм, демократичні принципи державного устрою. Це суспільство вільнодумства. І суть тут зовсім не в тому, що кожний має право говорити чи писати що завгодно, а в тому, що будь-яка ідея може бути піддана обговоренню. Цей процес взаємодії людей, що володіють різними знаннями і підтримують різні точки зору, і є основою розвитку думки. Життя людей регулюється лише демократично прийнятими законами і загальновизнаними нормами моралі.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Людина і світ» автора Юрій М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • § 2. Людина. Індивід. Особистість

 • ЧАСТИНА І. ДІЯЛЬНІСТЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА

 • § 4. Різноманіття діяльності

 • § 5. Діяльність і спілкування

 • § 6. Соціальні норми і поведінка з відхиленням від них

 • § 7. Право в системі соціальних норм

 • РОЗДІЛ 2. ПІЗНАННЯ ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ

 • § 9. Пізнавальна діяльність людини

 • § 10. Істина і її критерії

 • §11. Наукове пізнання

 • §12. Ненаукове пізнання

 • § 13. Соціальне пізнання

 • §14. Самопізнання

 • РОЗДІЛ 3. ДУХОВНИЙ СВІТ ЛЮДИНИ І ДІЯЛЬНІСТЬ

 • § 16. Моральні орієнтири діяльності

 • § 17. Світогляд, переконання, віра

 • РОЗДІЛ 4. МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

 • §19. Економічна діяльність

 • Короткі висновки до розділу

 • Питання до розділу

 • РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА
 • § 21. Історичний процес і його учасники

 • § 22. Політична діяльність

 • § 23. Політична ідеологія

 • § 24. Суспільний прогрес

 • ЧАСТИНА II. НА ШЛЯХУ ДО СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

 • § 26. Схід і Захід

 • § 27. Особливості древніх цивілізацій

 • § 28. Древні цивілізації Європи

 • § 29. Древні мислителі про світ і людину

 • § 30. Цивілізація епохи Середньовіччя

 • §31. Перехід до індустріальної цивілізації

 • § 32. Погляди на суспільство і людину в індустріальну епоху

 • ЧАСТИНА ІІІ. СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО

 • § 34. Цілісність і суперечливість сучасного світу

 • § 35. Науково-технічний прогрес

 • РОЗДІЛ 8. СУЧАСНА ЕКОНОМІКА

 • § 37. Ринкові відносини в сучасній економіці

 • § 38. Економічна політика держави

 • § 39. Людина у системі економічних відносин

 • РОЗДІЛ 9. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

 • § 41. Молодь у сучасному суспільстві

 • § 42. Про нації і міжнаціональні відносини

 • § 43. Соціальний статус особистості

 • РОЗДІЛ 10. ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

 • § 45. Правова держава і громадянське суспільство

 • § 46. Галузі українського права: основні поняття і норми

 • § 47. Демократія

 • § 48. Політичний статус особистості

 • РОЗДІЛ 11. ДУХОВНІ ЦІННОСТІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

 • § 50. Наука, освіта, мистецтво

 • § 51. Релігія в сучасному світі

 • § 52. Засоби масової комунікації! культура

 • § 53. Духовний світ людини

 • § 54. Шлях до духовної особистості

 • Замість висновку