Ви є тут

Антикризовий менеджмент

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Тема 1. Теоретичні основи управління підприємством у кризовому стані

 • Висновки до Теми 1

 • Тема 2. Діагностика рівня кризового стану підприємства

 • Висновки до Теми 2

 • Тема 3. Управління ризикозахищеністю підприємства

 • 3.5. Оцінка схильності системи управління до ризику

 • 3.6. Методологія та система показників оцінки ризику в стратегічному управлінні підприємствами

 • 3.7. Шляхи підвищення ефективності управління ризиком у підприємстві

 • Висновки до Теми 3

 • Тема 4. Конкурентоздатність підприємства як основа його ризикозахищеності

 • 4.3. Оцінка конкурентоздатності підприємства

 • 4.4. Внутрішні індикатори розвитку фінансової мікросистеми

 • 4.5. Інвестиції як чинник підвищення конкурентоздатності підприємства

 • 4.6. Аналіз управління операціями

 • 4.7. Аналіз людського потенціалу підприємства

 • 4.8. Аналіз рівня менеджменту в організації

 • 4.9. Оцінка рівня культури підприємства

 • 4.10. Інформаційне забезпечення системи забезпечення конкурентоспроможності підприємства

 • Висновки до Теми 4

 • Тема 5. Проведення організаційних змін як засіб запобігання і подолання криз

 • 5.2. Передумови та чинники успішного проведення організаційних змін

 • 5.3. Управління змінами в системі державної підтримки підприємництва

 • 5.4. Взаємодія індивіда з групою

 • 5.5. Виявлення індивідуальних та групових джерел опору змінам

 • 5.6. Використання працівників в управлінні для впровадження змін

 • 5.7. Переборення опору змінам

 • 5.8. Управління змінами як засіб подолання кризи в організації

 • Висновки до Теми 5

 • Тема 6. Стиль управління та лідерство у подоланні криз

 • 6.2. Поняття та загальна характеристика керівництва

 • 6.3. Теорії лідерства

 • 6.4. Стилі управління в подоланні криз та їх характеристика

 • 6.5. Психологія відповідальності в антикризовому менеджменті

 • 6.6. Організація командної роботи. Постановка проблеми

 • 6.7. Конфлікти як чинник виникнення, розвитку і ліквідації кризи в організації

 • 6.8. Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі

 • Висновки до Теми 6

 • Тема 7. Формування портфеля заходів санації підприємства

 • 7.4. Санація та банкрутство як методи антикризового управління підприємством

 • 7.5. Реалізація методу реструктуризації заборгованості підприємства за рахунок внутрішніх фінансових і організаційно-управлінських джерел

 • 7.6. Оптимізація обсягу діяльності підприємства, який забезпечує результативну санацію

 • 7.7. Опрацювання стратегічних рішень в антикризовому управлінні підприємством

 • 7.8. Реорганізація підприємства та форми її проведення

 • Висновки до Теми 7

 • Тема 8. Стратегія маркетингу як філософія виживання на ринку

 • 8.4. Управління маркетингом в підприємстві

 • 8.5. Стратегії маркетингу

 • Висновки до Теми 8

 • Післямова

 • Список літератури


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Антикризовий менеджмент» автора Скібіцька Л.І. у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  У навчальному посібнику подані основні матеріали для вивчення дисципліни "Антикризовий менеджмент". Питання антикризового управління підприємствами також входять до окремих тем таких нормативних дисциплін як: "Управління ризиками", "Управління конкурентоспроможністю організацій", "Стратегічне управління корпораціями", "Ділове адміністрування" та "Корпоративний менеджмент". Висвітлюються питання сучасної теорії та практики управління кризовими ситуаціями в підприємствах виробничої сфери, торгівлі та сфери послуг, питання управління опором змінам та стратегії використання людського потенціалу.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи