Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій

Ви є тут

Логістика


11.1. Понятя торговельно-логістичних процесів в роздрібній мережі туристського комплексу і проблеми їх вдосконалення


Логістичний процес в магазині є однією з ланок єдиного логістичного процесу транспортування, зберігання та продажу товарів.

Торговельно-логістичний процес в магазині представляє собою сукупність ряду послідовних і цілеспрямованих операцій з товарами при їх переміщенні від місць розвантаження і приймання в магазині до реалізації туристу, включаючи продаж товарів. Основним критерієм оцінювання різних логістичних варіантів в першу чергу повинна стати сумарна трудомісткість операцій, що виконується працівниками роздрібної мережі туристського комплексу.

Роздрібні торговельні підприємства завершують процес доведення товарів від виробництва до споживача і здійснюють їх безпосереднє обслуговування.

В зв'язку з цим торговельно-логістичний процес можна умовно поділити на наступні основні етапи, що показано на рис 11.1.

Найважливішими операціями торговельно-логістичного процесу є операції, пов'язані з навантаженням, прийняттям, переміщенням, товарною обробкою і підготовкою товарів до продажу, що підпорядковано основній меті — їх продажу.

Основні етапи торговельно-логістичного процесу в магазині

Рис. 11.1 Основні етапи торговельно-логістичного процесу в магазині

На навантажувально-розвантажувальних роботах при переміщенні товарів в приміщеннях магазинів часто задіяні не лише вантажники, але і продавці туристського комплексу, що нерідко веде до зниження якісного рівня обслуговування туристів.

Тому, в туристському комплексі приймаються заходи і віднаходяться резерви по раціональному використанню трудових ресурсів, скороченню використання ручної праці, щоб вивільнити допоміжний персонал туристського комплексу (вантажників, пакувальників, фасовщиків та ін.). Цю проблему можна вирішити при умові впровадження прогресивної технології на основі використання засобів механізації, коли товар в первинній упаковці формується постачальником в більшу вантажну одиницю. Економісти підрахували, що підвищення рівня механізації підйомно-транспортних, навантажувально-розвантажувальних робіт дасть змогу зберегти на цих роботах працю 1,5-2 млн. осіб.

За останні роки в продовольчих магазинах, особливо в універсамах, все більше розповсюдженою стає доставка, внутрішнє магазинне переміщення і продаж товарів в тарі-обладнанні. В наш час намітились позитивні тенденції використання тари-обладнання і в непродовольчій торгівлі. Для товарів складного асортименту — взуття, шкіргалантерея, панчішно-шкарпетні вироби та інші використовуються спеціалізовані контейнери і універсальна тара-обладнання для окремих груп товарів.

У відповідності до науково-технічної програми по передовим методам підготовки, доставки і продажу товарів передбачається перевести на роботу з тарою-обладнанням магазини з торговою площею 2450 кв. м, ввести в експлуатацію близько 2 тис. одиниць. Питому вагу поставки товарів в тарі-обладнанні довести до 50% в 2007 році.

Однак проблема впровадження тари-обладнання в магазинах залишається невирішеною.

Що стримує вдосконалення торгово-логістичних процесів і в першу чергу впровадження тари-обладнання в магазинах?

Перш за все, непристосованість значної кількості магазинів (більше 80%) по своїм архітектурно-планувальним і іншим параметрам до переходу на прогресивну технологію товарного руху:

• переважання ручної праці у сфері послуг;

• недостатня кількість засобів малої механізації — малогабаритних електронавантажувачів, автомашин з вантажопідйомними бортами.

Крім того, використання тари-обладнання потребує, щоб: підлога у всіх приміщеннях, призначених для її транспортування, була рівною, без перепадів висот і порогів;

• рампи і розвантажувальні приміщення повинні знаходитись на одному рівні з підлогою магазину і підлогою кузова автомашини;

• ширина і висота проходів, через які переміщується тара-обладнання, забезпечували можливість проїзду засобів механізації із зазорами не менше 20 мм;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики

 • Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам

 • 2.2. Інформаційні потоки в логістиці

 • 2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними

 • 2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання

 • 2.5. Шість правил логістики

 • 2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі

 • Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі

 • Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів

 • Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах

 • Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах

 • Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу

 • Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

 • Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах

 • Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу

 • 10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність

 • Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій
 • Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах

 • 12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів

 • 12.5. Показники рівня механізації і методи їх визначення

 • 12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів

 • Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)

 • Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах

 • Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність

 • Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "

 • 16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 16.2. Самостійна наукова робота студентів

 • Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів

 • Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи