Розділ «12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах»

Ви є тут

Логістика


12.3.1. Торгово-холодильне устаткування


Холодильне устаткування є ланкою в безперервному логістичному ланцюзі при збереженні якості товарів і доведення їх до споживачів.

До торговельного холодильного устаткування відносять різні охолоджуючі пристрої, оснащені холодильними машинами. У торговельних підприємствах широко застосовують збірні холодильні камери, торговельні холодильні шафи, охолоджувані вітрини, прилавки і при-лавки-вітрини.

Холодильні камери — призначаються для збереження швидкопсувних товарів протягом 3-5 діб. Можуть мати різну охолоджувану ємність. Найбільш розповсюдженими типами холодильних збірних камер е охолоджувані камери КХ-6 і КХ-12 і низькотемпературна камера КН-6.

Холодильні шафи призначені для короткочасного збереження охолоджених або заморожених продуктів. Встановлюються в торговельній залі або приміщеннях для збереження товарів. Вони можуть мати різні розміри охолоджуваної ємності, різну холодопродуктивність машин. По цих ознаках шафи відрізняються ІПХ-0,4; ШХ-0,8 М; ШХ-1,2 С.

Прилавки-вітрини служать для короткочасного збереження, демонстрації і продажу охолоджуваних продуктів. У магазинах самообслуговування широко застосовують прилавки-вітрини типу "Аїр-102" і " Пінгвін-ВС".

Вітрини використовують для демонстрації товарів. Широко застосовують вітрини типу "Аїр ЮМ", що складаються з охолоджуваного (нижнього) і не охолоджуваного (верхнього) ярусів. Вони зручні для острівного розміщення в торговельних залах магазинів самообслуговування, тому що мають двостороннє розміщення охолоджуваного ярусу. Для короткочасного збереження, демонстрації і продажу заморожених продуктів використовують низькотемпературні вітрини ВН-С.

Демонстраційні вітрини і шафи-вітрини служать для показу товарних зразків і встановлюються у віконних прорізах і в торговельних залах магазинів.


12.3.2. Торгово-вимірювальне устаткування12.3.3. Контрольно-касові машини


Контрольно-касові апарати забезпечують наочність, простоту і правильність розрахунків, контроль за правильністю ведення розрахунково-касових операцій, точність обліку грошових надходжень. Сучасні ККМ здатні вести облік наростаючим підсумком отриманих від покупців грошей, друкувати чек з різними даними, друкувати на контрольній стрічці порядковий номер чека, сплачену суму, шифр, номер лічильника. Одночасно на їхніх індикаторах указується проведена сума, шифр і номер лічильника.

У відповідності зі стандартом випускається 12 типів ККМ, що виконують різні функції.

Для оснащення магазинів широко використовуються ККМ типу А1Т и А2С, що випускаються відповідно у восьми і трьох модифікаціях. Машини типу А2С відрізняються від ККМ типу А1Т тим, що на них можна підраховувати вартість декількох покупок і відбивати ці дані на чеку, що значно підвищує рівень механізації розрахунків з покупцями, прискорює їхнє обслуговування і підвищує продуктивність праці касирів-контролерів.

Поряд з електромеханічними ККМ виробляються електронні контрольно-реєструючі машини. Прикладом такої машини є "Іскра-302А". Це складна лічильно-підсумовуюча і чекопечатна машина, що виконує велике коло функцій (облік проведених через машину сум в ОДНОМУ з дев'яти лічильників; висновок на світлове табло цих сум і номерів регістрів, у яких вони враховані, друкування на кожну суму окремого чека і т.д.).


12.3.4. Підйомно-транспортне обладнання магазинів і складівВ нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики

 • Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам

 • 2.2. Інформаційні потоки в логістиці

 • 2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними

 • 2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання

 • 2.5. Шість правил логістики

 • 2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі

 • Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі

 • Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів

 • Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах

 • Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах

 • Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу

 • Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

 • Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах

 • Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу

 • 10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність

 • Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій

 • Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах
 • 12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів

 • 12.5. Показники рівня механізації і методи їх визначення

 • 12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів

 • Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)

 • Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах

 • Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність

 • Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "

 • 16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 16.2. Самостійна наукова робота студентів

 • Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів

 • Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи