Розділ «12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів»

Ви є тут

Логістика

Машини і механізми повинні задовольняти вимогам прогресивної технології переробки сировини, обробки продуктів і їхнього продажу.

Для цього необхідно щоб конструктивні і кінематичні параметри забезпечували оптимальні режими логістичних процесів і високі техніко-економічні показники.

Такими параметрами є, наприклад, питома витрата електроенергії, питома металоємність, витрата води на І кг обробленого продукту або на І предмет, займана площа й ін., тобто окремі параметри машини або механізму, віднесені до їх продуктивності.

Робочі органи й інструменти повинні володіти високою стійкістю до зношеності, у процесі роботи частки металу або матеріалу не повинні попадати в продукт, тому що це може привести до його псування.

Швидкозношуючі вузли і деталі повинні бути статично урівноважені, щоб виключити швидкий знос підшипників, валів і ін. частин машини і механізму, що спричиняє збільшенню витрати енергії, зниження продуктивності, збільшенню витрат на ремонт через простої і т.п.

Машини і механізми повинні складатися з окремих легко-зйомних вузлів і деталей, що полегшує їхнє розбирання і зборку. Розміри вузлів приєднання до механізмів, що працюють від універсальних приводів, повинні бути уніфіковані.

Конструкція машин повинна забезпечувати можливість швидкої заміни зношених і несправних робочих органів або інструментів.

Конструкція деталей і вузлів машин і механізмів повинна бути технологічною, тобто їхнє виготовлення повинно виробляється з мінімальними витратами. Одним з показників технологічності машин є загальна трудомісткість, матеріалоємність і маса машини, у неї включається трудомісткість заготівельного, механічного, термічного й іншого видів обробки, зборки й випробування машини.

При створенні машин і їхньої експлуатації повинні враховуватися вимоги стандартизації й уніфікації як машин і механізмів у цілому, так і окремих вузлів, деталей і комплектуючих виробів. Це дозволяє скоротити номенклатуру запасних виробів і полегшити ремонтні роботи. Машини і механізми повинні відповідати вимогам техніки безпеки і виробничої санітарії. Форма їх повинна бути обтічною і гладкою, усі робітничі органи й інструменти повинні бути закритими, елементи передачі захищені кожухами й облицюваннями.

Усі машини, що випускаються в даний час, в більшому ступені повинні відповідати вимогам виробничої естетики. Правильні пропорції машини, простота її форми і приємне фарбування, зручне розташування механізмів керування, завантажувальних і розвантажувальних пристроїв сприяє підвищенню продуктивності праці, безпеки роботи на машині, значно полегшує працю. Показником надійності і довговічності визначають ступінь і характер змін основних технічних характеристик машин і механізмів, що відбуваються в результаті їхньої експлуатації. Номенклатура показників надійності машин і механізмів, використовуваних у туристських комплексах, вибирається з числа показників, передбачених ДСТ 13377-67 "Надійність техніки. Терміни".

Під надійністю розуміється властивість машини виконувати визначені функції, зберігаючи свої експлуатаційні показники в заданих межах протягом необхідного проміжку часу або необхідного наробітку. Надійність виробу обумовлюється його безвідмовністю, ремонтопригодністю, зберігаємістю, а також довговічністю його частин.

Працездатність — це стан машини, при якому вона здатна виконувати задані функції з параметрами, установленими вимогами технологічної документації (стандартів, ТУ, і ін. нормативно-технічної документації). Параметри, що характеризують виконання функцій, обумовлюють експлуатаційні показники машини, її продуктивність, економічність, рентабельність і ін..

Відмовлення — це подія, що полягає в порушенні працездатності. Ознаки (критерії) відмовлень необхідно обмовляти в технічній документації на дану машину або механізм. Порушення працездатності може бути частковим або повним. Наприклад: поломка підшипника або ножів м'ясорубки.

Основним показником надійності машин є імовірність безвідмовної роботи машини Р (t)у межах заданого часу Т. Імовірність безвідмовної роботи Р (t)<1, яку можна назвати коефіцієнтом надійності за період часу Т при заданих режимах роботи в умовах експлуатації машини відмовлення не виникає. Наприклад, якщо імовірність безвідмовної роботи машини протягом 1000 годин роботи дорівнює 0.95, то це значить, що з великої кількості машин даної моделі в середньому близько 5 % машин утратить свою працездатність раніш, ніж через 1000 годин. Час Т, протягом якого гарантується встановлене значення безвідмовної роботи Р (t), називається гарантованим терміном служби.

Безвідмовність робіт машини можуть також характеризувати наступні показники:

Наробіток на відмовлення Тер — середнє значення часу роботи між відмовленнями. Інтенсивність відмовлень від відношення середнього числа виробів, що відмовили в одиницю часу, що безвідмовно працюють у даний момент часу обчислюється по формулі:

Надійність машини характеризує лише одну сторону збереження її працездатності з часом без обліку всіх тих відмовлень, що виникають при експлуатації і впливають на її працездатність.

Термін служби — це календарна тривалість експлуатації машини до моменту виникнення граничного стану, обговореного в технічній документації, або до списання машин.

Розрізняють термін служби до першого капітального ремонту, між капітальним і середнім ремонтами, термін служби до списання й ін.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики

 • Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам

 • 2.2. Інформаційні потоки в логістиці

 • 2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними

 • 2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання

 • 2.5. Шість правил логістики

 • 2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі

 • Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі

 • Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів

 • Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах

 • Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах

 • Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу

 • Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

 • Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах

 • Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу

 • 10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність

 • Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій

 • Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах

 • 12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів
 • 12.5. Показники рівня механізації і методи їх визначення

 • 12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів

 • Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)

 • Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах

 • Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність

 • Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "

 • 16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 16.2. Самостійна наукова робота студентів

 • Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів

 • Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи