Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність

Ви є тут

Логістика


15.1. Експериментальні перевезення мотовелотехніки, холодильників, пральних машин і піаніно на піддонах


Вище (див. розділ 3) була розглянута методика визначення економічної ефективності логістичних варіантів транспортування товарів за критерієм мінімізації приведених народногосподарських витрат, яка покладена в основу розрахунків поточних витрат і капітальних вкладень в розрізі кожного учасника процесу товароруху.

Важливою особливістю розроблених варіантів є те, що початком вантажопотоку слугувала лінія пакування товарів (а не склад готової продукції промислового підприємства), а її кінцем — торговельна зала магазину, що дозволило на всьому шляху врахувати експлуатаційні витрати і капітальні вкладення в кожній ланці окремо і у всьому транспортному ланцюзі.

Повний і всебічний облік витрат по всіх елементах, що складають приведені витрати, дав можливість визначити народногосподарську ефективність кожного варіанта транспортування товарів, що рекомендується, у порівнянні з базовим (найбільш розповсюдженим) і уникнути тим самим однобічного, галузевого підходу до вирішення проблеми в цілому.

У процесі дослідження розроблена нова технологія наскрізного транспортування холодильників і пральних машин на піддонах, що випробована на перевезеннях з Васильківського, Донецького і Маріупольського заводів на Чернігівську обласну базу "Укроптгосп-торг". Ця технологія транспортування товарів на піддонах одержала схвалення всіх учасників руху товарів.


15.2. Базові логістичні варіанти15.3. Логістичні варіанти, що рекомендуються для транспортування, й умови їх застосування15.4. Логістичний процес транспортування піаніно від виробника до споживача


На схемі приведений логистичних процес, який рекомендується для транспортування піаніно в дерев'яних шухлядах одноразового застосування (2.1.2) і в багатооборотних збірно-розбірних шухлядах контейнерного типу (2.1.1), днище яких виконане у виді одно настильного чотирьох західного дерев'яного піддона для вантажної обробки вилочними навантажувачами.

Перший тип шухляди відрізняється від застосовуваних у даний час тільки тим, що замість чотирьох дерев'яних планок на днищі зміцнюється чотирма башмаками кілька стовщених розмірів (до 100 мм) для захоплення упакованої вантажної одиниці вилочними навантажувачами. Другий тип шухляди являє собою багато обертовий збірно-розбірний контейнер на піддоні, призначений для багаторазового використання і механізованої вантажної обробки (Рис. 15.1).

Збірно-розбірна багато обертова шухляда (контейнер) для транспортування піаніно

Рис. 15.1 Збірно-розбірна багато обертова шухляда (контейнер) для транспортування піаніно

Упакування піаніно в контейнер виконується за допомогою скоб і фіксуючих болтів. Типи упакувань, що рекомендуються, дозволяють робити двох'ярусне збереження готової продукції на складах промисловості і торгівлі і тим самим скоротити потребу в складських ємностях.

У тих випадках, коли в підприємствах роздрібної торгівлі ширина дверних прорізів менша 1,8 м, варто подовжити вили навантажувачів для захоплення вантажних місць з торців і вільного їхнього переміщення усередині магазина.

Після реалізації піаніно елементи контейнера накопичуються в роздрібному або оптовому підприємстві до розмірів відвантажу вальної партії (контейнер, автомобіль, вагон) для наступного відправлення постачальникові.

Доставку піаніно підприємствам роздрібної торгівлі, розташованим на відстані до 100 км від виготовлювачів, рекомендується робити в чохлах з м'яких тканин (без шухляд) в автофургонах, обладнаних пристосуванням для кріплення кожної одиниці товару (такий спосіб доставки впроваджений на Підмосковній фабриці піаніно "Зоря").

У ході дослідження на Чернігівській фабриці музичних інструментів були проведені експериментальні роботи з внутріскладського переміщення і транспортування піаніно в шухлядах одноразового застосування на піддонах, що дозволили цілком механізувати трудомісткі навантажувально-розвантажувальні процеси, на виконання яких постійно відволікається 12-14 допоміжних робітників.

Якщо перехід на доставку піаніно в збірно-розбірних контейнерах вимагає визначених капітальних вкладень у їхнє виготовлення, то заміна в шухлядах одноразового застосування суцільних планок дерев'яними башмаками для механізації навантажувально-розвантажувальних операцій доступна кожному виготовлювачеві і перехід на такий спосіб транспортування повинний бути здійснений негайно.

Піддонний метод транспортування піаніно в порівнянні з існуючим способом дозволяє знизити загальні приведені витрати на кожну одиницю товару в розмірі 3,9 грн. при упакуванні в шухляди одноразового застосування і 18,8 грн. при упакуванні в багатообертний збірно-розбірний контейнер. При цьому економія витрат у торгівлі складає по схемах, що рекомендуються, 3,7 грн. на одиницю товару.


15.5. Логістичний процес транспортування пральних машин від виробника до споживача


Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики

 • Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам

 • 2.2. Інформаційні потоки в логістиці

 • 2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними

 • 2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання

 • 2.5. Шість правил логістики

 • 2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі

 • Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі

 • Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів

 • Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах

 • Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах

 • Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу

 • Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

 • Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах

 • Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу

 • 10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність

 • Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій

 • Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах

 • 12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів

 • 12.5. Показники рівня механізації і методи їх визначення

 • 12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів

 • Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)

 • Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах

 • Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність
 • Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "

 • 16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 16.2. Самостійна наукова робота студентів

 • Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів

 • Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи