Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах

Ви є тут

Логістика


14.1. Технологія доставки картоплі з поля в магазини ОРО Ригаплодоовоч


Оптово-роздрібне об'єднання Ригаплодоовоч має в наявності сучасні оптові плодоовочеві бази, що являють собою великі торгові підприємства, здатні приймати щодня значні партії картоплі і забезпечувати її збереження, переробку і реалізацію. Вони мають у своєму розпорядженні контейнерні картоплесховища, обладнані активною вентиляцією, централізовані цехи по товарній обробці продукції.

Змінюється система господарських взаємин підприємств торгівлі з постачальниками картоплі. Розвиваються прямі зв'язки роздрібних підприємств з фермерськими господарствами завдяки яким продукція доставляється з господарств безпосередньо в магазини, минаючи склади і бази, за схемою " поле магазин". У системі державної торгівлі переходять на приймання плодоовочевої продукції безпосередньо в фермерських господарствах. Цей спосіб закупівель є найбільш прийнятним, тому що забезпечує приймання продукції по якості і кількості на здавально-приймальних пунктах за схемою "поле — база". Торгуючі організації збільшують обсяги контейнерних перевезень картоплі й овочів з полів на плодоовочеві бази. Велике поширення одержало збереження картоплі й овочів у контейнерах в умовах активного вентилювання, у тарі з використанням поліетиленових плівок. У роздрібній торгівлі велике значення приділяється переходу плодоовочевих магазинів на самообслуговування, упровадженню тари-устаткування для перевезення і продажу фасованої картоплі, створенню на плодоовочевих базах експедицій по формуванню замовлень для магазинів.

Проаналізуємо досвід руху картоплі в ОРО Ригаплодоовоч з полів постачальників до споживачів. При дослідженні існуючої технології руху автором визначено тринадцять варіантів руху картоплі з полів постачальників до споживачів. Розглянемо іх по ланках: постачальник — оптова база—роздрібна торгова мережа.

На полі картопля завантажується в автомобілі і доставляється ними на оптову базу навалом чи у контейнерах на залізничну станцію, з наступним перевантаженням у залізничні вагони і транспортуванням на оптову базу.

Найбільш перспективним способом є доставка картоплі в контейнерах від картоплесортувального пункту автотранспортом.

При завантаженні в контейнери безпосередньо в полі (з-під комбайна) не забезпечується гарне збереження картоплі, що закладається на тривале збереження, тому що вона надходить на оптову базу непідсушена, з домішками грудок землі і каміння, у тому числі на 7— 9 % згнивша.

Картопля, що надходить автотранспортом навалом на оптові бази перевантажується при закладці на тривале збереження, що викликає механічні ушкодження бульб, збільшує кількість непродуктивних ручних операцій. При надходженні картоплі залізничним транспортом навалом важливе значення має спосіб розвантаження картоплі. В даний час на базі № 1 ОРО Ригаплодоовоч в основному застосовується ручний спосіб розвантаження картоплі. При розвантаженні вручну на тривале збереження надходить 37% некондиційної картоплі, де велику питому вагу займають механічні ушкодження бульб (19,5% ушкоджується в процесі ручного розвантаження). Збільшується при цьому також час розвантаження, що приводить до наднормативних простоїв вагонів.

На оптових базах ОРО Ригаплодоовоч картопля зберігається різними способами; у буртах, засіках, контейнерах. Донедавна збереження картоплі в контейнерах стримувалося обмеженою кількістю електронавантажувачів.

Для розвантаження картоплі, що прибула до бази навалом з великовантажного автотранспорту застосовується розвантажувальний комплекс ГУАР. Він являє собою механізм для підйому автотранспорту і установки його в похиле становище. Комплекс був перероблений для розвантаження картоплі, тому що спочатку він призначався для вивантаження зерна з автомобілів, що не мають перекидаючих пристроїв. В даний час такі механізми випускаються промисловістю серійно. Перевагою такого способу вивантаження картоплі є його велика продуктивність у порівнянні з ручним способом. Недоліком же є те, що картопля перед закладкою на тривале збереження перевантажується з автотранспорту через ГУАР в автосамосвали і потім закладається на тривале збереження. Таке перевантаження призводить до збільшення механічних ушкоджень бульб картоплі, що позначається на її якості.

Перед реалізацією картоплі в роздрібній торговій мережі на оптових базах здійснюється товарна її обробка, що полягає в перебиранні і фа-совці. Перебирання картоплі здійснюється вручну, на що витрачається значний обсяг ручної праці. Фасовка здійснюється на лінії ДРК-1000. Ця лінія має недостатню продуктивність — всього 1 т/годину і ряд конструктивних недоліків. Так, наприклад, контейнероперекидач при перекиданні навантаженого контейнера не тримає його жорстко і він, перевертаючи, часто ударяється під дією гравітаційних сил, що призводить до частих його поломок. З лотка контейнероперекидача картопля надходить у прийомний бункер перебіркової машини. Перебирання картоплі здійснюється вручну, що збільшує кількість обслуговуючого персоналу для товарної обробки і трудомісткість процесу. Для доставки картоплі в роздрібну торгову мережу використовують металеві шухляди і контейнери УКТ-2. У шухлядах картопля надходить як фасована, так і навалом, а в тарі-устаткуванні тільки фасована.

При русі картоплі з полів-постачальників до оптових і роздрібних торгових підприємств ОРО Ригаплодоовоч, нами враховані всі можливі варіанти її руху. По них складено тринадцять картосхем логістичного процесу руху картоплі з полів-постачальників до оптових і роздрібних торгових підприємств.

Для зручності проведення аналізу схеми зашифровані в такий спосіб: перша цифра — порядковий номер схеми від 1 до 13; друга цифра — спосіб транспортування (1 — навал автотранспортом; 2 — навал залізничними вагонами; 3 —- контейнери автотранспортом); третя цифра — товарна обробка картоплі і застосування транспортної тари (1 — навал—шухляди; 2 — фасовка—шухляди; 3 — фасовка—тара-устаткуваня). Логістичні карти по варіантах руху картоплі розроблялися на основі дослідження ОРО Ригаплодоовоч і зведені в табл. 14.1.

Таблиця 14.1

Транспортно-логістичні схеми руху картоплі, що застосовуються в ОРО Ригаплодоовоч і трудомісткість операцій по ним

Варіант логістичної схемиШифр схемиТрудомісткість, люд./хв.Трудомісткість, люд./год.Витрати грн./т
Автотранспорт(навал)-навал - ящики1.1.1285,734,764,24
Автотранспорт(навал)-навал - ящики2.1.1289,084,824,29
Автотранспорт (навал)-навал - ящики3.1.1285,384.764,24
Автотранспорт(навал)-навал - ящики4.1.1287,274,794,26
Автотранспорт (навал)-фасовка - ящики5.1.1263,154,393,90
Автотранспорт (навал)-фасовка - тара-устаткування6.1.3212.733,553,16
Автотранспорт (контейнери) - фасовка - ящики7.3.2259,074,323,84
Автотранспорт (контейнери) - фасовка - тара-устаткування8.3.3198,583,312,94
Залізничний вагон (навал) - фасовка - ящики9.2.2352,565,885,23
Залізничний вагон (навал) - фасовка - ящики10.2.2322,605,384,79
Залізничний вагон (навал) -фасовка - тара-устаткування11.2.3295,504,934,39
Залізничний вагон (навал) -фасовка - тара-устаткування12.2.3265,544,433,94
Автотранспорт (навал)- навал13.1.075,101,251,1

Перші чотири карти-схеми (1.1.1, 2.1.1,3.1.1,4.1.1) розроблені по бур-томайданчику "Катлакалнс", що займає площу 2064 м2 і знаходиться за межами міста. На буртмайданчику переважно здійснюється збереження навальної картоплі в буртах, засіках, експериментальних буртах, є невелике сховище, де картопля зберігається в контейнерах. На буртмайданчику встановлений розвантажувальний комплекс ГУАР-30, що переустаткований для розвантаження картоплі місцевими фахівцями, оскільки був призначений раніше для зерно продуктів. Він дозволяє набагато прискорити розвантаження картоплі, що надходить з фермерських господарств.

Схеми 5.1.2 і 6.1.3 розроблені на основі даних бази №2 ОРО Ригаплодоовоч. Ця база здійснює контейнерне збереження картоплі. Там же встановлений розвантажувальний комплекс ГУАР-15, його продуктивність — 15 т/г. База № 2 здійснює також фасовку картоплі. Наступні схеми розроблені за даними бази № 1 ОРО Ригаплодоовоч, куди картопля постачається як автомобільним, так і залізничним транспортом. Збереженя картоплі на базі № 1 здійснюється контейнерним і закромним способами.

По розроблених картах-схемах визначена трудомісткість операцій логістичного процесу в люд./хвил. (люд./год.) і витрати, грн./т. Дані приведені в табл. 14.1.

За даними Паспорта плодоовочевого підприємства ОРО Ригаплодоовоч, середньомісячна заробітна платня одного працівника складає 159,26 грн. Зробивши розрахунок середньої заробітної платні на 1 годину (0,89 коп.), можна встановити витрату (грн./т) за кожною схемою (див. табл. 14.1).

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики

 • Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам

 • 2.2. Інформаційні потоки в логістиці

 • 2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними

 • 2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання

 • 2.5. Шість правил логістики

 • 2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі

 • Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі

 • Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів

 • Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах

 • Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах

 • Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу

 • Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

 • Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах

 • Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу

 • 10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність

 • Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій

 • Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах

 • 12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів

 • 12.5. Показники рівня механізації і методи їх визначення

 • 12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів

 • Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)

 • Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах
 • Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність

 • Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "

 • 16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 16.2. Самостійна наукова робота студентів

 • Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів

 • Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи