Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "

Ви є тут

Логістика

В умовах ринкової економіки до числа основних задач у сфері послуг необхідно віднести:

• раціональну технологію товароруху від постачальника до споживача;

* впровадження прогресивних торговельно-логістичних процесів в магазинах і на складах;

* комплексне охоплення наданими послугами основних стадій торговельно-логістичного процесу;

• використання сучасних видів торговельно-технологічного обладнання в торговельних підприємствах туристського комплексу і т. п.

Вирішення цих задач буде спонукати не тільки підвищенню рівня комфортності обслуговування туристів в торговельних підприємствах, але і досягнення високої ефективності їх роботи.

Але, на сьогоднішній день, матеріально-технічна база торгівлі розвинута недостатньо. Переважають невеликі магазини та склади, вузькі торговельні зали та проходи, низький рівень механізації навантажувально-розвантажувальних і транспортних робіт. Все це перешкоджає впровадженню прогресивної технології товароруху, ускладнює виконання торговельно-логістичного процесу.

У сфері послуг необхідно шукати нові підходи до комплексного вирішення завдань по визначенню найбільш раціональних варіантів торговельно-логістичних процесів при переміщенні різних груп продовольчих і непродовольчих товарів, починаючи від їх приймання і доведення до споживача.

У зв'язку з цим особливий інтерес викликають також логістичні картосхеми, які в своїй послідовності і багатоплановості відображують весь процес товароруху від вивантаження до подачі товарів в торговельну залу, включаючи процес продажу. Крім того, картосхема дає можливість розрахувати сумарну трудомісткість виконаних логістичних операцій.

Навчання студентів самостійно вирішувати ситуаційні задачі по розробці картосхем буде сприяти виробленню практичних навичок щодо питань раціональної організації торговельно-логістичних процесів в магазинах і на складах туркомплексу, трудомістких складських операцій і визначення їх ефективності.

На складах і в магазинах студентам необхідно вивчити:

1. Склад складських приміщень, їх взаємозв'язок, раціональність розміщення і відповідність логістичному процесу.

2. Види торговельно-технологічного обладнання і його використання при різних логістичних операцях, які виконуються на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу.

3. Послідовність операцій логістичного процесу при русі продовольчих (непродовольчих) товарів, починаючи від прибуття на склад до їх відпуску в роздрібну торговельну мережу, а в ній — до покупця. (Групи товарів і закріплення їх за кожним студентом визначається викладачем).

Під час практичних занять на складі, або в магазині студентам необхідно визначити:

• габаритні розміри вантажної одиниці (мм)

• вагу вантажної одиниці товару (ящика, бочки, пачки, тари-обладнання та ін.) — нетто, брутто (кг);

• загальну кількість вантажних одиниць в автомобілі, вагоні, окремо по кожному товару;

• типи, моделі обладнання, які застосовуються при виконанні операцій;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики

 • Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам

 • 2.2. Інформаційні потоки в логістиці

 • 2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними

 • 2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання

 • 2.5. Шість правил логістики

 • 2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі

 • Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі

 • Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів

 • Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах

 • Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах

 • Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу

 • Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

 • Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах

 • Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу

 • 10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність

 • Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій

 • Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах

 • 12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів

 • 12.5. Показники рівня механізації і методи їх визначення

 • 12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів

 • Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)

 • Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах

 • Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність

 • Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "
 • 16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 16.2. Самостійна наукова робота студентів

 • Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів

 • Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи