Розділ «16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу»

Ви є тут

Логістика

Студентам необхідно вивчити такі питання;

1. Склад приміщень магазину їх взаємозв'язок і роль в раціональній організації торговельно-логістичного процесу.

2. Види торговельно-технологічного обладнання і його використання при різних логістичних операціях, які виконуються в магазині.

3. Послідовність операції торговельно-логістичного процесу при русі різних товарів, починаючи від їх постачання в магазин до відпуску покупцям (групи товарів, закріплення їх за кожним студентом визначається викладачем.)

Кожному студенту на основі самостійно проведеного спостереження дати пропозиції, спрямовані на вдосконалення торговельно-логістичного процесу.

Під час практичного заняття на об'єкті дослідження студентам необхідно:

• визначити вагу вантажної одиниці товару (ящика, короба, пачки, тари-обладнання та ін.), нетто, брутто, кг;

• зробити замір габаритних розмірів вантажних одиниць (мм) г транспортної тари;

• визначити загальну вагу і кількість вантажних одиниць в автомобілі, окремо по кожному товару;

• визначити номінальну вантажопідйомність і фактичну місткість підйомно-транспортних засобів при виконанні ними необхідних операцій торговельно-логістичного процесу по конкретним товарам;

• провести хронометражні спостереження і визначити витрати часу в секундах (по конкретній групі товарів) по конкретних логістичних операціях (по можливості розчленити кожну операцію на окремі елементи з показом витрат часу).

1. Контрольно-облікова (огляд автомашини, ознайомлення з документами, наявність пломб. їх відповідність супровідним документам).

2. Допоміжна (підготовка місця для розвантажування, відкриття дверей іін.)

3. Розвантаження транспортного засобу.

4. Переміщення товару в зони прийомки.

5. Прийомна товару по кількості.

6. Прийомна товару по якості.

7. Укладка товарів на тимчасове зберігання.

8. Дештабелювання і переміщення товару до місця товарної обробки.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики

 • Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам

 • 2.2. Інформаційні потоки в логістиці

 • 2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними

 • 2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання

 • 2.5. Шість правил логістики

 • 2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі

 • Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі

 • Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів

 • Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах

 • Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах

 • Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу

 • Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

 • Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах

 • Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу

 • 10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність

 • Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій

 • Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах

 • 12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів

 • 12.5. Показники рівня механізації і методи їх визначення

 • 12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів

 • Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)

 • Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах

 • Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність

 • Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "

 • 16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу
 • 16.2. Самостійна наукова робота студентів

 • Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів

 • Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи