Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах

Ви є тут

Логістика


9.1. Роль та значення витрат, що пов'язані з втратами продукції в торговельно-логістичних процесах


Картопля та овочі — це живі істоти, після збору вони продовжують жити, потребуючи для цього певні умови. Цей процес порушується, якщо картопля та овочі зазнають механічних пошкоджень при доставці їх з місця зберігання, що приводить до втрат.

Крім певних втрат — технічний брак, розчавлений клубнів, природний збиток та інше, продукція має окритий збиток, котрий виявляється у процесі зберігання. До нього відносяться невидимі пошкодження клубнів, забиття, котрі з'являються у процесі перевантажень. Ці пошкодження різко скорочують життєдіяльність і приводять до збитку, порчі, котрі значно перевищують видимі витрати.

Дослідженням УкрНДІТГХ встановлено, наприклад, що при відправці з місця вирощування кількість повноцінних стандартних клубнів картоплі складала 94,83%. Після перевезення і семимісячного зберігання на плодоовочевій базі ця кількість складала 76,65% при контейнерному способі, та 64,6% при навальному. Один обіг контейнерів визваний тим, що свіжа плодоовочева продукція, що доставляється постачальником з полів на оптові бази, закладається у овочесховище на довгострокове зберігання і будь-яке перевантаження погіршує якість товару, псується не окріпла після збору урожаю шкіра картоплі та овочів, наносяться механічні пошкодження клубнів, внаслідок чого вони темніють, створюються умови для розвитку в них гнилісних бактерій. Тому, сучасна технологія передбачає завантаження контейнерів у полі картоплею та овочами у сортованому стані, очищеними від землі, ботви та дрібних клубнів, з врахуванням несумісності господарсько-ботанічних сортів, транспортування на плодоовочеві бази для зберігання без перевантажень до часу подачі завантаженого контейнера на контейнероперевертач фасовочної лінії.

Недостатньо швидко ведуться дослідження в області створення великих вантажних контейнерів закритого типу, з допомогою яких можливо було б забезпечити не тільки перевезення картоплі та овочів, а також оптимальні режими зберігання у них продукції не допускати проникнення у контейнери вологи та сонячних променів. Це дозволило б транспортувати продукцію на відкритих залізничних платформах, тимчасово зберігати завантажені контейнери поза сховищами у полі, на залізничних станціях і т. ін.

Тому, при розрахунках приведених витрат в логістичних системах, необхідно враховувати втрати плодоовочевої продукції, які мають значний вплив на торговельно-логістичний процес.


9.2. Визначення витрат, пов'язаних з сумарним збитком товару при перевезеннях, перевантаженні, зберіганні та реалізації9.3. Економічна ефективність впровадження логістичних варіантів доставки плодоовочевої продукції в контейнерах та на піддонах


Розрахунки приведених витрат по розглянутих варіантах транспортування картоплі, овочів і плодоовочевих консервів в наскрізному товаропросуванні дозволяють визначити доцільність застосування тих чи інших логістичних варіантів в різних умовах роботи підприємств постачальника та споживача.

В попередньому параграфі розглянута ефективність застосування раціональних рекомендованих логістичних варіантів по приведених витратах підприємств промисловості, оптової та роздрібної торгівлі, без врахування витрат на транспортування продукції залізничним транспортом. Однак, змішані автомобільно-залізничні перевезення являються переважним видом біля 80 %, тому необхідно розглянути різні варіанти наскрізного товарообігу, характер яких залежить від наявності під'їзних колій в початковому і кінцевому пунктах вантажопотоку.

Таких варіантів може бути чотири:

• відсутність залізничної вітки у одержувача на оптовому підприємстві;

• наявність вітки у відправника та відсутність її одержувача;

• відсутність віток у відправника та у одержувача;

• наявність віток у відправника та одержувача.

По кожному з вказаних варіантів визначені загальні приведені витрати, включаючи транспортування автомобільним та залізничним транспортом табл. 9.4. Дані табл. 9.4 дозволяють міркувати, що ступінь ефективності кожного з розглянутих варіантів в залежності від способу доставки продукції, форм торговельного обслуговування, видів транспортної тари та забезпеченості учасників товарообігу механізмами.

Вибір раціонального логістичного варіанта транспортування вантажів на всьому шляху товарообігу від постачальників до споживачів виконується по приведеним витратам, які являються єдиним загальним показником визначення оптимальності застосування на практиці того чи іншого логістичного варіанту. Для визначення ефективності використаний метод порівняння різних варіантів по критерію мінімізації загальних витрат, визнаних кожною ланкою народного господарства на транспортуванні, збереженні та реалізації плодоовочевої продукції.

При виборі раціональної технології товарообігу за базисну прийнятий широко поширений на практиці варіант, без використання або з частковим використанням контейнерів та піддонів.

Так, для картоплі за базисну прийнятий варіант 2.1.1, для капусти — 7.2.1, для моркви — 9.3.1, для плодоовочевих консервів — 12.4.1 і 14.4.2. Останній варіант передбачає використання універсальних контейнерів для перевезення консервів в ящиках без піддонів.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики

 • Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам

 • 2.2. Інформаційні потоки в логістиці

 • 2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними

 • 2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання

 • 2.5. Шість правил логістики

 • 2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі

 • Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі

 • Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів

 • Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах

 • Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах

 • Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу

 • Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

 • Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах
 • Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу

 • 10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність

 • Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій

 • Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах

 • 12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів

 • 12.5. Показники рівня механізації і методи їх визначення

 • 12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів

 • Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)

 • Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах

 • Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність

 • Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "

 • 16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 16.2. Самостійна наукова робота студентів

 • Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів

 • Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи