Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів

Ви є тут

Логістика


4.1. Роль тари й упаковки, їх вплив на логістичні операції в туристських комплексах


Зростання промислового і сільськогосподарського виробництва супроводжується значним збільшенням споживання тари і пакувальних матеріалів. Щорічно в СНД на упакування продукції витрачається більш 28 млн. м3 деревини, 800 тис. т. прокату чорного металу, понад млн. т тарного картону, велика кількість тканин.

Нові, більш раціональні логістичні рішення при доставці товарів народного споживання від постачальників до споживачів покликані терміново знижувати витрати, скорочувати потребу в діловій деревині, металах, тканинах і інших матеріалах, а також витрати праці при одночасному поліпшенні якості тари й упаковки.

Основним джерелом зниження витрат на виробництво тари є збільшення виробництва економічних видів тари (картонної і багатооборотної тари, паперових мішків, сіток і ін.) і багаторазове її використання, а також заміна їх термоусадочною плівкою.

Тара — це виріб (ящики, коробки, бочки, мішки, кошики, пляшки, фляги, банки і т.п.), у яких товар переміщується, зберігається і доставляється в склади і магазини туркомплексу.

Упакування — це процес підготовки продукту до транспортування, збереження і продажу. Упаковка є складовою частиною процесу виробництва, необхідної для того, щоб виріб був доставлений споживачу в належному вигляді.

Тара підрозділяється на два основних види: споживча і транспортна.

До споживчої тари відносяться різні паперові обгортки, картонні коробки, плетені і скляні банки, пляшки, флакони, тюбики і т.п.

У транспортній тарі продукція транспортується і зберігається в процесі просування від виробника до споживача. До транспортної тари відносять більшість видів дерев'яних, картонних, металевих, полімерних ящиків, бочок, зроблених з тканини сітчасті, поліетиленові і паперові мішки та інші.

Тару класифікують у залежності від матеріалів, з яких вона виготовлена, її призначення і т.д.

У залежності від кількості обертів, що може здійснювати тара, вона підрозділяється на одно оборотну (разову) і багатооборотну. Одно оборотна тара здатна служити тільки один оберт продукції від постачальника до споживача, а багатооборотна - кілька обертів і підлягає обов'язковому поверненню постачальнику товарів чи організаціям, які збирають її, відповідно до чинного положення.

Тара повинна забезпечувати схоронність первісної якості і кількості продукту при його транспортуванні і збереженні; можливість механізації навантажувально-розвантажувальних робіт; ефективність використання транспортних засобів і складських приміщень; прискорення оборотності товарно-матеріальних цінностей, оборотних коштів, ритмічність роботи і т.д.

При використанні тари в ТЛП основна мета полягає в її укрупненні, тобто в створенні контейнера чи пакету на піддоні.

В даний час фахівці у галузі маркетингу одностайно визнають значну роль дизайну в створенні упакувань споживчих товарів. Збільшення товарів у промисловості і сільському господарстві супроводжується значним збільшенням споживання тари і пакувальних матеріалів. Дизайн упаковки є основною ланкою в ланцюзі створення і популяризації нового товару. Він виступає наряду з такими важливими факторами як якість і споживчі властивості товару, репутація фірми-виробника, цілеспрямованість і дієвість рекламних компаній. Правильно розроблена упаковка здатна надати звичному товару "друге життя".

В останні роки упаковка продовольчих товарів змінювалася відповідно до розвитку способів споживання.

Основними джерелами — зниження витрат на виробництво економічних видів тари і багаторазове її використання.

Важливими умовами у справі удосконалювання тарного господарства є збільшення потужностей по виробництву перспективних матеріалів, технічне переозброєння підприємств по виготовленню і ремонту тари, розвиток спеціалізації, широке впровадження стандартизації, підвищення якості, збільшення обсягу багаторазового використання тари, розширення централізованого її збору.

На підприємствах роздрібної й оптової торгівлі туринського комплексу істотна економія може бути досягнута у результаті корінного поліпшення ведення тарного господарства, починаючи з дотримання правил прийому, розкриття, збереження, обліку і здачі тари постачальнику, а також широкого поширення передового досвіду роботи зі скорочення нераціональних витрат на тару.

Велике значення має якість тари. Низька її якість призводить до втрати товару, зривам термінів доставки до місця споживання, і відповідно, невиконання зобов'язань постачальників перед одержувачами.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики

 • Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам

 • 2.2. Інформаційні потоки в логістиці

 • 2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними

 • 2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання

 • 2.5. Шість правил логістики

 • 2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі

 • Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі

 • Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів
 • Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах

 • Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах

 • Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу

 • Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

 • Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах

 • Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу

 • 10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність

 • Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій

 • Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах

 • 12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів

 • 12.5. Показники рівня механізації і методи їх визначення

 • 12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів

 • Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)

 • Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах

 • Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність

 • Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "

 • 16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 16.2. Самостійна наукова робота студентів

 • Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів

 • Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи