Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу

Ви є тут

Логістика


7.1. Комплексна механізація навантажувально-розвантажувальних робіт у роздрібній мережі туристського комплексу


У забезпеченні комплексної механізації навантажувально-розвантажувальних робіт на підприємствах туристської галузі важлива роль приділяється впровадженню механізмів електрифікованого над підлогового транспорту (електронавантажувачі, штабелери, електровізки та ін.) у комплексі з універсальними контейнерами для торгівлі (УКТ) і піддонами.

Застосування раціональної технології руху товарів нерозривно пов'язане зі здійсненням ряду заходів, спрямованих на досягнення високого рівня обслуговування туристів і підвищення ефективності роботи підрозділів торгівлі і громадського харчування у туристському комплексі.

Необхідність подальшого розвитку матеріально-технічної бази - викликана рядом соціальних, економічних і організаційних факторів. Основними з них є:

• неухильний ріст обсягу роздрібного вантажу;

• ріст чисельності туристів;

• високі темпи росту будівництва готелів та кемпінгів й ущільнення житлової забудови за рахунок підвищення поверховості будинків;

• збільшення обсягу капітальних вкладень на будівництво туристських підприємств;

• зростаючі вимоги туристів до рівня торгового обслуговування. Основним напрямком в удосконаленні роздрібної торгівлі є тенденція до збільшення торгової мережі.

Однією з основних умов раціональної технології руху, наприклад, плодоовочевих товарів від постачальника до підприємств роздрібної ' торгівлі у туристському комплексі є максимальне скорочення непродуктивних ручних перевантажень на всіх стадіях транспортного процесу.

Аналіз існуючих технологій руху товарів, що базується на переміщенні дрібних вантажних одиниць /12-25 кг/, показує, що на і такій основі неможливо здійснити комплексну механізацію НРТС

робіт у всіх ланках транспортного ланцюга. Це викликано наступними причинами:

• більшість магазинів не має власних розвантажувальних механізмів для вивантаження з автотранспорту збільшених вантажних одиниць /200-500 кг/;

• площа магазинів /крім універсамів і великих гастрономів/ не дозволяє використовувати електронавантажувачі або інші засоби механізації для завезення продукції у контейнерах і на піддонах у торговельні зали;

• розміри збільшених вантажних одиниць у багатьох випадках перевищують встановленні норми одноразового завезення товарів у магазин.

З метою вивчення можливостей роздрібних підприємств для прийому товарів в збільшених вантажних одиницях на піддонах і у контейнерах УкрНДІТГХ (Український науково-дослідний інститут торгівлі і громадського харчування) за участю автора провели цілковите обстеження магазинів Печерського району м. Києва.

Для аналізу були використані дані планових відділів торгів, видаткові накладні баз постачання з відпустку продукції, а також звітна інформація магазинів про товарообіг і вантажообіг у розрізі товарних груп.

У ході обстеження встановлені способи розвантаження транспортних засобів, зберігання продукції, ступінь використання підсобних приміщень, наявність перепадів у рівні підлоги та ін.

Усього було обстежено 75 магазинів, з них — 56 магазинів гастроном торгу і 19 — плодоовочевих.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики

 • Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам

 • 2.2. Інформаційні потоки в логістиці

 • 2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними

 • 2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання

 • 2.5. Шість правил логістики

 • 2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі

 • Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі

 • Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів

 • Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах

 • Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах

 • Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу
 • Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

 • Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах

 • Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу

 • 10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність

 • Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій

 • Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах

 • 12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів

 • 12.5. Показники рівня механізації і методи їх визначення

 • 12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів

 • Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)

 • Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах

 • Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність

 • Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "

 • 16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 16.2. Самостійна наукова робота студентів

 • Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів

 • Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи