Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі

Ви є тут

Логістика

На сучасному етапі розвитку народного господарства країни, у зв'язку з неперервним збільшенням обсягів виробництва товарів народного споживання, все більш важливого значення набуває прискорення процесів переробки вантажів, зменшення термінів доставки до споживачів необхідних продуктів виробництва при мінімальних трудових, матеріальних і фінансових народногосподарських витратах. Тому, особлива увага приділяється раціоналізації торговельно-логістичних процесів, комплексній механізації навантажувально-розвантажувальних робіт, покращенню використання транспортних засобів, широкому розповсюдженню контейнерних та пакетних перевезень.

Доведення величезних мас товарів народного споживання зі сфери матеріального виробництва у сферу обігу задоволення попиту туристів є однією з основних функцій торгівлі в туристському комплексі. Провідні економісти вказували що "за транспортуванням продуктів з одного місця виробництва в інше слідує також транспортування готових продуктів і зі сфери виробництва у сферу споживання. Продукт тільки тоді готовий до споживання, коли він закінчіть це переміщення". Іншими словами — коли товар потрапить до рук споживача.

Неперервне зростання виробництва товарів народного споживання, а особливо продуктів харчування, потребує спрямованої праці мільйонів громадян України, серед яких значну частину займають робітники сфери обслуговування. Адже торгівля покликана здійснювати зв'язок між виробниками товарів та їх споживачами.

Одна з основних проблем сучасності — проблема трудових ресурсів. За останні роки не спостерігається приріст працездатного населення. Тому, справитися з постійно зростаючою масою товарів можливо при умові зростання продуктивності праці, яка ґрунтується на використанні прогресивної техніки і вирішенню окремих з них, зокрема вдосконалення технології обслуговування, прискоренні НТП, у впровадженні передових форм та методів торговельного обслуговування туристів.

Враховуючи актуальність вказаних питань, ця робота присвячена вирішенню окремих з них, зокрема, удосконаленню технології торговельно-логістичних процесів при переміщенні товарів від постачальників до споживачів, що сприяє економії трудових, матеріальних та фінансових ресурсів. У ній досліджена існуюча технологія товаропросування, виявленні її недоліки. На прикладі плодоовочевої продукції розроблені більш раціональні варіанти торговельно-логістичного процесу, які ґрунтуються на пакетних перевезеннях, що дозволяє максимально зменшити трудомісткі роботи на навантажувально-розвантажувальних та транспортно-складських операціях.


3.1. Основні напрямки та перспективи розвитку торгівлі товарами народного споживання в туристському комплексі3.2. Вітчизняний та закордонний передовий досвід доставки та продажу товарів споживачам


Передовий досвід транспортування вантажів у сфері послуг свідчить про те, що максимальний ефект в товаропросуванні може бути досягнений тільки тоді, коли товар в початковій упаковці формується постачальником в укрупнену вантажну одиницю, яка являє собою контейнер або пакет на піддоні, і в такому вигляді переміщується до торговельної зали магазину.

Індустріальна система товаропросування діє в Москві, Санкт-Петербурзі, Таллінні, Вільнюсі, Луганську та інших містах і там, де справа організована чітко, продумано і досягнутий економічний та соціальний ефект. Використання тари-устаткування дає можливість раціонально використовувати торговельну площу, збільшити товарообіг водночас зі зменшенням кількості робітників. У цих містах знизились транспортні витрати на навантаження і розвантаження товарів. Виросла культура обслуговування, час на здійснення покупки зменшився в 1,5-2 рази.

Широке розповсюдження в теперішній час отримала раціональна технологія просування товарів, впроваджена в місті Клайпеда. Тут технологія наскрізного транспортування продовольчих товарів в контейнерах без додаткових перевалок діє вже більше 30 років. На частину магазинів, використовуючих тару-устаткування, припадає більше 65% товарообігу. Викликає цікавість експериментальне просування в виробничих умовах консервної продукції в пакет-піддонах без використання тари з Черкас до Києва. Черкаський консервний комбінат разом з Українським науково-дослідним інститутом торгівлі і громадського харчування використав нову технологію упакування і відвантажування консервної продукції в пакет-піддонах (без ящиків) при транспортуванні від потокової лінії виробництва до підприємств оптової і роздрібної торгівлі.

Суть формування консервів в пакет-піддонах складається в слідуючому. На двонастильний дерев'яний піддон розміром 1200x800 мм укладається лист гофрокартону, потім розміщують обичайки, які містять 8 банок консервів місткістю 0,5 л. або 6 банок — 1л. (табл. 3.1),

Таблиця 3.1. Вагова характеристика пакет-піддона

ПоказникиВага до 0,5Вага до 1.0 т
Вага продукції в банці, кг0,501,00
Кількість банок в пакет-піддоні, шт480,00800,00
Вага продукції (нетто), кг240,00432,00
Вага одиниці тари, кг0,260,26
а ) порожньої тари, кг0,260,26
б) однієї обичайки0,060,06
в) одного листа гофрокартону0.600,60
Вага усієї тари, кг0,920,92
а ) порожніх банок124,80224,60
б) обичайок3,606,50
в ) прокладних листів гофрокартону3,606,00
г) піддона з кришкою, кг30,0030,00
Разом вага тари, кг162,00267,10
Вага пакет-піддона, кг402,00699,10

Обичайка являє собою смужку з'єднану металевими скріпками в кільце. Ці смужки використовуються з відходів гофрокартону для укладання між банками при існуючій технології упакування консервів в ящики (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Укладка консервів в обичайки з поточної лінії

Рис. 3.1. Укладка консервів в обичайки з поточної лінії

Заповнення обичайок банками здійснюється аналогічно завантаженню ящиків. Обичайки з консервами (блоки) розташовуються щільно одна до одної, утворюючи перший ряд на піддоні, котрий відділяється від другого ряду листом гофрокартону. Аналогічно першому ряду укладається другий, третій і т.д. до набору вантажної одиниці масою (брутто) 500-1000 кг. Обмеження маси пакета залежить від вантажопідйомності розвантажувальних засобів роздрібних торговельних підприємств. Останній верхній ряд також покривається листом гофрокартону і дерев'яною рамкою, після чого ув'язується в пакет за допомогою спеціального пристосування, сталевих стрічок (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Загальний вигляд упаковки консервів з поточної лінії: ліворуч — в ящиках, праворуч — в пакет-піддон

Рис. 3.2. Загальний вигляд упаковки консервів з поточної лінії: ліворуч — в ящиках, праворуч — в пакет-піддон

Пристосування, розроблене на Черкаському консервному комбінаті, дозволяє одному робітнику-ув'язнику забезпечити безперебійну роботу 3-4 бригад пакувальників (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Ув'язка пакет-піддону сталевою стрічкою за допомогою устаткування

Рис. 3.3. Ув'язка пакет-піддону сталевою стрічкою за допомогою устаткування

Весь комплекс навантажувально-розвантажувальних робіт виконується механізованими засобами без використання ручної праці. Завантаження пакет-піддонів у транспортні засоби на комбінаті та їх розвантаження на базі виконується електронавантажувачами типу ЕВ-103, ЕВ-676, 4004А. В автомобілях пакет-піддони розміщуються в 1 ярус, а у вагонах — в 3 яруси. Під час розформування пакет-піддонів та огляду продукції (після транспортування) бій склотари не перевищував установлених норм.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики

 • Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам

 • 2.2. Інформаційні потоки в логістиці

 • 2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними

 • 2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання

 • 2.5. Шість правил логістики

 • 2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі

 • Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі
 • Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів

 • Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах

 • Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах

 • Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу

 • Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

 • Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах

 • Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу

 • 10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність

 • Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій

 • Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах

 • 12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів

 • 12.5. Показники рівня механізації і методи їх визначення

 • 12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів

 • Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)

 • Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах

 • Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність

 • Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "

 • 16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 16.2. Самостійна наукова робота студентів

 • Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів

 • Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи