Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів

Ви є тут

Логістика

Перехід України до ринкової економіки суттєво змінив соціально-економічні умови розвитку туризму і готельного господарства, висунув ряд нових вимог до підготовки фахівців. Економічна стратегія туристського комплексу спрямована сьогодні на перебудову та ефективний розвиток всієї системи обслуговування туристів, на перехід до ринкових стосунків. Робота туристського комплексу в нових умовах господарювання, широке впровадження економічних методів управління, вдосконалення організації обслуговування туристів, впровадження прогресивних технологій вимагають глибоких знань з цих проблем від спеціалістів. Уряд України ставить перед вищою школою завдання корінного покращення їх підготовки.

Реалізація цього завдання буде залежати від вивчення наукових дисциплін серед яких особлива роль належить також дисципліні "Логістика". Певну допомогу студентам в опануванні цими знаннями мають надати тести з дисципліни "Логістика". Тестування розкриває глибину змісту основних понять дисципліни, її сучасний стан, проблемний підхід до вирішення тих чи інших ситуацій.

За побудовою тести розподіляються по темам згідно з навчальним та робочим планами дисципліни.


17.1. Тема: "Предмет, завдання логістики, основні поняття"17.2. Тема: "Система логістичних операцій з товарними і інформаційними потоками"17.3. Тема: "Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів в туристському комплексі"


Тест 3.1.

Із яких елементів складаються приведені народногосподарські витрати в торговельно-логістичному процесі? Можливі відповіді:

1. Тарифна ставка працівників при навантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських роботах, витрати на підготовку оплати праці водієві.

2. Витрати на отримання приміщень, споруд, освітлення, опалення, вентиляції, охолоджування товарів.

3. Витрати на тару і упаковку, контейнери і піддони, склади і контейнерні майданчики, навантажувально-розвантажувальні роботи і механізми, перевозні засоби.

Тест 3.2.

Яким чином капітальні вкладення можливо привести до поточних витрат в розрахунках логістичних систем? Можливі відповіді:

1. Через амортизаційні відрахування.

2. За допомогою нормативного коефіцієнта ефективності капітальних вкладень.

3. За допомогою коефіцієнта використання прогресивного технологічного і навантажувально-розвантажувального обладнання.

4. За допомогою нормативного коефіцієнта оборотних коштів.

Тест 3.3.

За якими елементами здійснюється розрахунок сумарної трудомісткості операцій торговельно-логістичного процесу для складання картосхем?

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики

 • Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам

 • 2.2. Інформаційні потоки в логістиці

 • 2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними

 • 2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання

 • 2.5. Шість правил логістики

 • 2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі

 • Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі

 • Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів

 • Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах

 • Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах

 • Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу

 • Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

 • Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах

 • Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу

 • 10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність

 • Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій

 • Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах

 • 12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів

 • 12.5. Показники рівня механізації і методи їх визначення

 • 12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів

 • Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)

 • Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах

 • Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність

 • Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "

 • 16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 16.2. Самостійна наукова робота студентів

 • Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів
 • Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи