Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам

Ви є тут

Логістика


2.1. Поняття матеріального потоку та логістичної операціїПоняття "матеріальні потоки" є ключовим у логістиці


Матеріальні потоки утворюються в результаті транспортування, складування і виконання інших матеріальних операцій із сировиною, напівфабрикатами і готовими виробами — починаючи з первинного джерела сировини й аж до кінцевого споживача.

Матеріальні потоки можуть протікати між різними країнами, різними підприємствами чи усередині одного підприємства.

Розберемо конкретний приклад матеріального потоку, що протікає усередині окремого підприємства.

На рис. 2.1 приведена принципова схема матеріального потоку на складі туристського комплексу.

Як випливає з цієї схеми, вивантажений із транспортного засобу товар може бути спрямований по одному з трьох шляхів: або на ділянку приймання, або в зону збереження, або, якщо вантаж надійшов у неробочий час, у приймальну експедицію. Надалі товар, так чи інакше, зосереджується в зоні зберігання.

Шляхи руху вантажу з зони збереження на ділянку навантаження також можуть бути різними. На рис. 2.1 зображено 4 варіанти:

1. Ділянка збереження — ділянка навантаження;

2. Ділянка збереження — відправна експедиція — ділянка навантаження і

3. Ділянка збереження — ділянка комплектування — відправна експедиція — ділянка навантаження;

4. Ділянка збереження — ділянка комплектування — ділянка навантаження.

На шляху руху вантажу з ним здійснюються різноманітні операції: підготовка до розвантаження, розвантаження, контроль-облік, укладання на піддони чи в контейнери, переміщення, розпакування, укладання на збереження і т.д. Це так звані логістичні операції.

Таким чином матеріальним потоком називаються вантажі, напівфабрикати, товарно-матеріальні цінності і т. ін., розглянуті в процесі додатку до них різних логістичних операцій.

При здійсненні деяких логістичних операцій матеріальний потік може розглядатися для заданого моменту часу. Тоді він перетворюється в матеріальний запас. Наприклад, у той час, коли вантаж знаходиться в дорозі, він є матеріальним запасом, так званим "запасом у дорозі".

Рис. 2.1. Принципова схема матеріального потоку в складі туристського комплексу

Рис. 2.1. Принципова схема матеріального потоку в складі туристського комплексу

Відносно конкретної логістичної системи матеріальний потік може бути зовнішнім і внутрішнім. Зовнішній матеріальний потік протікає в зовнішньому середовищі, тобто за межами логістичної системи. Внутрішній матеріальний потік утворюється в результаті здійснення логістичних операцій з вантажем усередині логістичної системи.

Матеріальні потоки можна розділити на вхідний і вихідний.

Вхідний матеріальний потік надходить у логістичну систему з зовнішнього середовища.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики

 • Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам
 • 2.2. Інформаційні потоки в логістиці

 • 2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними

 • 2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання

 • 2.5. Шість правил логістики

 • 2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі

 • Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі

 • Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів

 • Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах

 • Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах

 • Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу

 • Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

 • Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах

 • Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу

 • 10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність

 • Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій

 • Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах

 • 12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів

 • 12.5. Показники рівня механізації і методи їх визначення

 • 12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів

 • Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)

 • Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах

 • Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність

 • Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "

 • 16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 16.2. Самостійна наукова робота студентів

 • Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів

 • Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи