Розділ «12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів»

Ви є тут

Логістика

Комплексна раціоналізація являє собою удосконалювання засобів, форм і методів торговельного обслуговування туристів на основі масового упровадження в туристський комплекс сучасних досягнень науки, техніки, технології, організації праці і керування, а також передового досвіду при найбільш ефективному використанні наявних фінансових, матеріальних, трудових ресурсів туристських комплексів.

Комплексна раціоналізація здійснюється як єдина організаційна система конкретних заходів, що забезпечує комплексне їхнє ув'язування і збалансованість з наявними ресурсами.

Комплексна раціоналізація будується на наступних принципах:

• взаємоув'язанність у масштабності планованих заходів, що включають логістичні зв'язки й організаційну структуру всього туристського комплексу;

• координація завданнями цільових комплексних програм (наприклад, по скороченню витрат ручної праці, механізації й автоматизації навантажувально-розвантажувальних, складських процесів і ін.), а також з іншими завданнями планів і територіальних цільових програм;

• участь у реалізації планів комплексної раціоналізації туристських комплексів, підприємств промисловості, сільського господарства, транспорту, що знаходяться в даному регіоні (останніми встановлюється завдання по масовому упровадженню тари-устаткування), приймання сільськогосподарської продукції в полі, регулярному вивозу склотари, застосуванню спеціалізованого транспорту і т.д.);

• ефективного використання капітальних вкладень шляхом розподілу їх між реконструкцією діючого туристського комплексу і новим будівництвом;

• мобілізація усіх видів резервів у регіоні для розвитку й удосконалювання матеріально-технічної бази туристського комплексу;

• концентрація засобів, передбачених для поліпшення торговельного обслуговування в планах соціального розвитку колективів підприємств туристської індустрії.

Метою комплексної раціоналізації є підвищення ефективності торгівлі в туристському комплексі і якості обслуговування туристів, що досягається за рахунок:

• удосконалювання типізації торговельної мережі туристського комплексу (за участю нового будівництва);

• упровадження прогресивних логістичних процесів;

• упровадження НОТ;

• поліпшення умов праці працюючих;

• удосконалення системи підготовки кадрів.

Поліпшення планування реалізується головним чином шляхом реконструкції діючих підприємств, їхньої модернізації і технічного переоснащення, що дозволить більш ефективно використовувати наявну МТВ, трудові і фінансові ресурси. При цьому за рахунок нового будівництва в межах виділених капітальних вкладень забезпечується створення найбільш прогресивних підприємств роздрібної мережі і складів у туристському комплексі і громадському харчуванні.

Капітальні вкладення направляються також на спорудження тих об'єктів, що забезпечують удосконалювання логістичних процесів у діючій мережі за рахунок усунення сформованих диспропорцій. До числа таких об'єктів найчастіше відносяться спеціалізовані підприємства або цехи по масовому виробництву товарів, склади для сортування та формування асортименту непродовольчих товарів повсякденного попиту, кулінарні фабрики, художньо-оформлювальні майстерні і т.д.

На першому етапі комплексної раціоналізації в роздрібній мережі необхідно забезпечити рішення наступних задач:

* різнопольну типізацію і спеціалізацію магазинів;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики

 • Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам

 • 2.2. Інформаційні потоки в логістиці

 • 2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними

 • 2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання

 • 2.5. Шість правил логістики

 • 2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі

 • Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі

 • Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів

 • Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах

 • Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах

 • Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу

 • Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

 • Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах

 • Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу

 • 10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність

 • Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій

 • Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах

 • 12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів

 • 12.5. Показники рівня механізації і методи їх визначення

 • 12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів
 • Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)

 • Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах

 • Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність

 • Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "

 • 16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 16.2. Самостійна наукова робота студентів

 • Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів

 • Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи