Розділ «10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність»

Ви є тут

Логістика

Тривалість процесу виконання логістичних операцій на складі залежить від ступеня механізації, оснащеності обладнанням для зберігання товарів.

На сучасному етапі одним з важливих напрямів вдосконалення логістичних процесів в складському господарстві являється подальше прискорення впровадження механізації трудомістких робіт. До них відносять навантажувально-розвантажувальні і транспортно-складські операції по укладанню товарів на стелажі і в штабелі, фасування, пакування, бракераж, доставка в ресторан "Спорт".

Використання засобів механізації сприяє підвищенню продуктивності праці робітників, збільшенню пропускної здатності складів, скороченню простоїв транспортних засобів під навантаженням і розвантаженням, зменшення витрат, пов'язаних з просуванням товарів на підприємства громадського харчування і торгівлі.

Найбільш прогресивною являється комплексна механізація, яка основується на застосуванні електронавантажувачів, електроштабелерів. По цій схемі товари, які укладаються на піддоні, доставляються від постачальників залізничним і автомобільним транспортом. За допомогою малогабаритних вилочних електронавантажувачів їх розвантажують із автотранспорту і доставляють до експедиції для прийому, після чого перевозять до складу на піддонах, укладають на стелажі, використовують для цього електровантажувачі і штабелери.

В основу рекомендованого варіанту, розробленого автором (картосхема 1р), прийнятий пакет-піддон консервів, сформованих без ящиків. Загальний вигляд пакет-піддону поданий на рисунках 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5.

На складах передбачена механізована вантажообробка пакет-піддонів за допомогою малогабаритних електровантажувачів ЕП-0608, які володіють гарною маневреністю і мають можливість працювати в умовах вузьких проходів складу.

Рекомендована технологія дозволяє різко скоротити обсяг ручних операцій і зменшити їх трудомісткість, які виконуються робітниками складу.


10.6.4.1. Розробка раціональних варіантів технології руху окремих груп продовольчих товарів на складі ресторану "Спорт"10.6.4.2. Ефективність впровадження результатів розробки прогресивних варіантів логістичного процесу товароруху на складі ресторану "Спорт"


Науковий підхід до вирішення проблеми логістичного процесу товароруху потребує детальної розробки основних і допоміжних процесів, їх тісного взаємозв'язку. Тільки такий підхід має можливість визначити доцільність застосування тієї чи іншої логістичної картосхеми не з позицій окремих галузей, а всього народного господарства. З цією метою, окрім вибору раціональних варіантів в залежності від всіх факторів, які впливають на характер руху вантажів в контейнерах і на піддонах зроблена спроба визначення народногосподарського ефекту від контейнерного і пакетного способів транспортування консервної продукції та мінеральної води в порівнянні з найбільш розповсюдженими в наш час навальним способом і частковим застосуванням піддонів.

Вирішення цієї задачі можливо тільки при наявності раціональних логістичних варіантів товароруху на основі комплексної механізації навантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських робіт по всіх ланках транспортного ланцюга.

В зв'язку з цим, розроблені автором, чотири варіанти існуючих — 1і та 2і і рекомендуючих — 1р і 2р, які подані на відповідних картосхемах логістичних процесів руху контейнерів з мінеральною водою і консервів в пакет-піддонах наочно показують перевагу прогресивної технології товароруху.

Проаналізуємо детальніше виконання окремих операцій по вказаним картосхемам.

Аналіз картосхеми 1с свідчить про те, що найбільша трудомісткість приходиться на "вантажні" і "складські"операції (56 люд.-хв. та 28 люд.-хв.). Багато праці і часу витрачається на виконання операцій "пересування", "контрольно-облікових", "допоміжних". Це залежить від того, що в основі логістичного процесу товароруху знаходяться вантажна одиниця — ящик з консервами, розрахована на ручну працю. Тому, всі операції по навантаженню і розвантаженню, пересуванню і таке інше, виконуються вручну робітниками складів ресторану "Спорт" з низькою продуктивністю праці, тобто малокваліфікована нецікава праця.

Розроблений і запропонований автором логістичний процес руху консервів в пакет-піддонах (див. картосхему 1р) являється більш раціональним, тобто прогресивним. При такій технологи товароруху різко понижується трудомісткість виконуваних операцій, практично виключається ручна праця, за виключенням окремих операцій, які не піддаються на сьогоднішній день механізації. Це такі операції як допоміжні і контрольно-облікові, прийомка товарів по кількості і якості.

Так, наприклад, операція розвантаження консервів з автомашини скорочується з 14 люд.-хв. до 0,03, або більше ніж в 450 разів, за рахунок застосування збільшеної вантажної одиниці. Якщо вантажнику на 1т нетто консервів при існуючій технології потрібно виконувати 84 операції, то водію електровантажника — всього лише 3,3 операції, при чому зі значним прискоренням — замість 10 сек. всього лише 5 сек. Значні знижки трудовитрат спостерігаються і по іншим операціям: на пересування до складу від автомашини замість 190 сек. при існуючій технології — 20 сек. при рекомендуючій. Якщо подивитись на операцію "складську" в картосхемі 1і, то неважко помітити, що на тривалість штабелювання (дештабелювання) одного ящика необхідно витратити 10 сек., де маса 12 кг, а на таку ж операцію з пакет-піддоном приходиться лише 7 сек. при масі вантажної одиниці — 300 кг (нетто). Аналогічна картина трапляється і з іншими операціями.

№ варіантуВаріантСпосіб затарювання продукціїПідсумкова трудомісткість, люд.-хвил.Ефективність в разах
ІснуючийКонсерви в ящиках216,25
РекомендуючийКонсерви в пакет-піддонах14,8514,56
ІснуючийМінеральна вода в ящиках395,4
РекомендуючийМінеральна вода в тарі-обладнанні145,382,72

Таким чином, аналіз даних розрахунків по операціях в картосхемах 1і і 1р, розроблених автором показує, що прогресивний варіант товароруху вигідніший існуючого, тобто ефективніше в 14,56 рази.

Викликає також інтерес аналіз результатів розрахунків операцій по логістичним картам 2і і 2р руху мінеральної води на складі ресторану "Спорт".

Так, аналіз картосхеми 2і свідчить про те, що найбільша трудомісткість припадає також на операції "вантажні" і "складські" (3,3 люд.-хв.; 4,7 люд.-хв.). Особливо велика трудомісткість припадає на операції "пересування" мінеральної води, а також "контрольно-облікові" операції.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики

 • Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам

 • 2.2. Інформаційні потоки в логістиці

 • 2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними

 • 2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання

 • 2.5. Шість правил логістики

 • 2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі

 • Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі

 • Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів

 • Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах

 • Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах

 • Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу

 • Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

 • Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах

 • Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу

 • 10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність
 • Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій

 • Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах

 • 12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів

 • 12.5. Показники рівня механізації і методи їх визначення

 • 12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів

 • Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)

 • Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах

 • Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність

 • Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "

 • 16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу

 • 16.2. Самостійна наукова робота студентів

 • Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів

 • Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи