Розділ 3. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗМІЩЕННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

Географія промислових комплексів

Розвиток міжнародних інвестицій та активізація зовнішньої торгівлі в промисловому комплексі мають украй важливе значення, оскільки забезпечують:

- зростання показників виробництва і збуту промислової продукції, посилення виробничого обігу;

- підвищення престижу товаровиробників країни на міжнародній арені, посилення впливу держави в світі;

- розвиток і загострення конкуренції (в тому числі міжнародної), яка, у свою чергу, сприяє оздоровленню економічної ситуації в промисловому комплексі та зростанню економічних показників його функціонування;

- активізацію науково-технічних інновацій та впровадження новітніх технологій;

- підвищення екологічної безпеки виробництва і готової продукції;

- зростання рівня соціального забезпечення населення країни якісними та дешевими товарами і послугами.

Під час детального аналізу показників експорту та імпорту промислових підприємств окремих областей України одразу чітко визначається різке домінування Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, а також м. Києва (рис. 3.1).

Території східних регіонів нашої держави характеризуються значним природно-ресурсним потенціалом та обсягами промислового виробництва, яке на сьогодні становить основу формування ВНП держави (60-65 %). Крім того, там виготовляється основна експортна продукція України (неблагородні метали та вироби з них) та встановлені тісні зв'язки як з каїнами СНД, так і з державами Центральної та Східної Європи. їх різке домінування визначається серйозними структурними зрушеннями в економіці України і характеризується негативним впливом у напрямі значного відставання інших областей у господарському розвитку та зовнішньоекономічній діяльності.

Київська область і власне м. Київ отримали високі показники міжнародного співробітництва в галузі матеріального виробництва за винятково важливий розвиток столичних функцій та інтеграцію у політико-економічне життя Європи та світу. їх частка в

Зовнішня торгівля регіонів України

Рис. 3.1. Зовнішня торгівля регіонів України

загальнодержавному експорті та імпорті товарів становить майже 15 %. У місті працює понад 100 міжнародних організацій та дипломатичних представництв, що зумовлювало формування тільки сприятливих умов для співробітництва та інвестицій.

За даними Київського міського управління статистики, в м. Києві відбувається постійне зростання обсягів експорту й імпорту товарів, особливо на європейському векторі. Значно підвищується частка експорту наукомісткої інноваційної продукції, нових конструкційних матеріалів, електроніки та електротехніки. Розвивається співробітництво у машинобудівній, хімічній, будівельній галузях, нематеріальній сфері.

Друге місце за показниками міжнародного співробітництва у сфері матеріального виробництва посідають Львівська, Одеська, Миколаївська, Луганська, Харківська, Волинська області. Головним фактором розвитку їх зовнішньоекономічної діяльності є прикордонне розташування та розвиток партнерських відносин із сусідніми державами Східної Європи. Крім того, переважна більшість цих регіонів характеризується потужним промисловим потенціалом, продукція якого (товари хімічної промисловості, гірничого комплексу, металомісткого машинобудування тощо) має експортну орієнтацію (Львівська, Луганська, Харківська області).

Розвиток міжнародного матеріального співробітництва Одещини та Миколаївщини визначається приморським положенням і значною інфраструктурою портового господарства. Виняткове місце в цьому списку посідає Волинська область. Постійне зростання обсягів зовнішньоекономічних відносин (переважно імпортного спрямування) визначається в ній ефективною діяльністю єврорегіону Буг. Інші області України мають значно нижчі показники економічного співробітництва в матеріальній сфері. їх продукція майже не надходить на міжнародний ринок. Насамперед це аграрні області Поділля, а також Полісся і Передкарпаття.

Розглядаючи розподіл прямих іноземних інвестицій за окремими регіонами та містами України, ми дійшли висновку, що він майже повністю відтворює тенденції, виявлені вище. Найбільший їх обсяг характерний для м. Києва (29,6 % від загальнодержавних показників), а також для ядер найбільших агломераційних утворень України (Дніпропетровськ - 6,44 %, Харків - 3,59, Донецьк - 3,52, Одеса - 3,45 %) та деяких промислових вузлів (Запоріжжя - 5,0 %). Частка решти міст украй незначна і не перевищує 1 %. Це саме стосується і такого потужного промислового міста, як Львів (0,13 % від загального обсягу іноземних інвестицій), який за цим показником поступається навіть менш розвиненим обласним центрам свого регіону: Луцьку, Ужгороду, Рівному та Івано-Франківську. Це значно ослаблює позиції Львівської промислової агломерації, яка відчуває гострий дефіцит іноземних інвестицій і характеризується істотно заниженими показниками розвитку господарства. Однак слід зазначити, що приплив іноземних інвестицій у Львові має хвилеподібний характер і спостерігаються поступові тенденції до їх збільшення, тому в майбутньому варто очікувати на певне зростання його інвестиційної активності на ринку іноземних компаній та організацій.

Отже, активізація міжнародних інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності - важлива передумова раціонального розміщення й ефективної територіальної організації промислових комплексів. Чіткий розподіл показників зовнішньоекономічних зв'язків по території країни, як видно із попереднього матеріалу, визначається пріоритетністю різних видів промислової активності в регіонах і, в свою чергу, забезпечує високу ефективність їх господарської діяльності.

Наступний розділ:

3.2. Природні передумови

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Географія промислових комплексів» автора Іщук С.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 3. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗМІЩЕННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ“ на сторінці 4. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 • Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГАЛУЗЕВОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

 • 2.3. Методика аналізу виробничих зв'язків промислових комплексів

 • 2.4. Методичні засади структурного аналізу промислових комплексів економічних районів

 • 2.5. Ринкові механізми вдосконалення функціональної структури промислових комплексів

 • Розділ 3. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗМІЩЕННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ
 • 3.2. Природні передумови

 • 3.3. Науково-інноваційні передумови

 • 3.4. Розселенські і транспортні передумови

 • 3.5. Агломераційний і вузловий ефекти

 • Розділ 4. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА У МІЖГАЛУЗЕВИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ

 • 4.3. Гірничо-металургійний комплекс

 • 4.4. Машинобудівний комплекс

 • 4.5. Комплекс хімічних та нафтохімічних виробництв

 • 4.6. Лісопромисловий комплекс

 • 4.7. Будівельний комплекс

 • 4.8. Комплекс з виробництва товарів народного споживання

 • 4.9. Структурні перетворення у міжгалузевих промислових комплексах

 • Розділ 5. ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ І РАЙОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

 • Розділ 6. ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ

 • 6.2. Гірничодобувна промисловість

 • 6.3. Світова металургія

 • 6.4. Машинобудування

 • 6.5. Хімічна промисловість

 • 6.6. Лісова промисловість

 • 6.7. Виробництво товарів легкої промисловості

 • 6.8. Харчова промисловість і рибний промисел

 • Розділ 7. ОСНОВНІ ПРОМИСЛОВІ РАЙОНИ, ВУЗЛИ ТА АГЛОМЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 • 7.2. Придніпровський промисловий район

 • 7.3. Харківський (Північно-Східний) промисловий район

 • 7.4. Київський промисловий район

 • 7.5. Львівсько-Карпатський промисловий район

 • 7.6. Причорноморський промисловий район

 • 7.7. Подільський промисловий район

 • 7.8. Волинський (Північно-Західний) промисловий район

 • СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

 • ЛІТЕРАТУРА

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи