Розділ «ТЕМА 3. ГРОШОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ»

Гроші і кредит


3.1. Сутність та структура грошової системи


Грошова система - це побудова грошового обігу в країні, яка складається історично і закріплюється національним законодавством. Визначення грошової системи наступне:

грошова система - це встановлена державою форма організації грошового обігу в країні, сукупність форм і методів грошового обігу, що склався в країні.

Грошова система є формою грошового устрою держави. Вона формується з виникненням товарно-грошових стосунків, централізованої держави і національного ринку. Розвиток товарно-грошових стосунків і виробництво вносить істотні зміни до грошової системи, тому остання відбиває об'єктивні процеси розвитку продуктивних сил і виробничих стосунків. Різним умовам господарювання відповідають різні грошові системи. Проте при усіх відмінностях існує загальне: скрізь грошова система є формою організації грошового обігу.

У зв'язку з цим в грошовій системі можна виділити специфічні (особливі) риси. До них відносяться:

1) те, що грошова система складається історично;

2) відбиває соціально-економічне положення країни:

3) закріплюється законами держави;

4) має національне забарвлення.

У той же час можна виділити загальні риси грошових систем:

1) грошова система завжди визначається грошовим металом, який служить грошовою одиницею даної країни:

2) найменування грошової одиниці і її частин;

3) вид державних грошових знаків, що мають платіжну силу на території країни:

4) масштаб цін;

5) валютний курс:

6) порядок готівкової і безготівкової (депозитної) емісії і обігу грошових знаків;

7) регламентація безготівкового грошового обігу;

8) правила вивезення і ввезення національної валюти і організації міжнародних розрахунків;

9) державний орган, що здійснює грошово-кредитне і валютне регулювання.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Гроші і кредит» автора Бандурка О.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 3. ГРОШОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ

 • РОЗДІЛ 1. ГРОШІ, ЇХ ОБІГ ТА ГРОШОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

 • 1.4. Теорії грошей

 • ТЕМА 2. РОЗВИТОК ГРОШЕЙ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ЇХ ЗМІСТУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

 • 2.2. Ідеальні гроші

 • 2.3. Фідуціарні гроші

 • ТЕМА 3. ГРОШОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ
 • ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ ТА ГРОШОВІ ПОТОКИ

 • TEMA 5. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

 • 5.3. Готівковий обіг і особливості його організації

 • ТЕМА 6. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • ТЕМА 7. ВАЛЮТНИЙ РИНОК

 • 7.3. Платіжний баланс і золотовалютні резерви у валютному регулюванні

 • ТЕМА 8. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

 • ТЕМА 9. ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ І РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ

 • РОЗДІЛ 2. КРЕДИТ ТА ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • ТЕМА 11. КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ: МЕЖІ, ПРИНЦИПИ І ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

 • 11.5. Вексель як кредитне знаряддя обігу

 • 11.6. Відсоток за кредит

 • ТЕМА 12. КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ І КРЕДИТНІ РЕФОРМИ

 • 12.3. Центральні банки. Генезис, функції та операції НБУ

 • 12.4. Парабанківська система фінансових посередників

 • 12.5. Кредитні реформи

 • ТЕМА 13. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ЯК ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ

 • 13.2. Баланс комерційного банку як основний звіт про його діяльність

 • 13.3. Сучасні операції комерційних банків: класифікація та характеристика

 • 13.4. Створення грошей кредитними посередниками

 • 13.5. Банківські інвестиції

 • 13.6. Контроль та аудит за діяльністю комерційних банків

 • ТЕМА 14. ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ

 • ТЕМА 15. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

 • ВИСНОВОК

 • Термінологічний словник (глосарій)

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи