Розділ «2.3. Фідуціарні гроші»

Гроші і кредит

Реальні і ідеальні гроші є двома крайніми полюсами. В той же час вони показують загальну направленість розвитку грошей, трансформацію їх змісту, що безумовно важливо для наукового розуміння процесу. Проте гроші не існують в "полюсному" стані, тим більше не можуть бути представлені принципом "або-або": або реальні, або ідеальні. Насправді вони є змішаними формами. Якщо раніше сфера грошового обігу лежала у сфері товарного обігу, то поступово вона розширюється і захоплює безліч інших громадських стосунків, у тому числі політику, сферу владних стосунків. 1ученому, що займається теорією грошей, завжди належить відповідати на питання: який зв'язок грошових і негрошових чинників в громадському розвитку, які канали впливу грошей на реальний відтворювальний сектор тощо? Відповіді на ці питання залежать багато в чому від правильного розуміння поняття "еластичності буття абстрактного багатства" і напрямів розриву "золотого ланцюга", що сковує масштаби виробництва і товарного обігу. Якщо згрупувати усі виникаючі питання в одне, то принциповою постановкою його може бути, на наш погляд, така: як те, що позбавлено повноцінної внутрішньої вартості, може бути грошима? Сучасними грошима є фідуціарні гроші. Це гроші, по-перше, позбавлені внутрішньої вартості, а по-друге, поєднують в собі найбільш вживані в нинішній дійсності форми грошей: готівкові, депозитні, електронні.

Фідуціарні гроші включають:

1) паперові гроші:

2) класичні кредитні гроші;

3) сучасні гроші в їх різних формах: кредитні картки, дебіторські картки і інші. Тут треба враховувати те, що фідуціарні гроші хоча і позбавлені першої споживчої вартості (споживчої вартості ординарного товару, назва якому - гроші, тобто здібності вимірювати вартість інших товарів, бути загальним еквівалентом), але мають другу (вторинну) споживчу вартість. Адже товаром може бути не лише те, що в єдності забезпечує споживчу вартість і вартість(тобто споживчу вартість ординарного товару).

Товаром може бути і те, що вартості не має, але має споживчу вартість. І тому на основі попиту і пропозиції фідуціарні гроші можуть набувати свою вартість будучи таким товаром.

В ході своєї еволюції гроші перестають грати роль класичного загального еквівалента і стають загальним міновим еквівалентом. У грошах залишається лише мінова вартість і формальна споживча вартість грошей, але втрачається абстрактна вартість золотої субстанції грошей і споживча вартість золотого грошового товару. У чому ж відмінність між класичним загальним еквівалентом і загальним міновим еквівалентом?

По-перше, класичний загальний еквівалент мав свою субстанцію у вигляді внутрішніх витрат виробництва: загальний міновий еквівалент свою субстанцію зв'язує з представницько-функціонуючим чинником, основою якого є його власна кількість в обігу; по-друге, класичний загальний еквівалент монотоварний (золото), тоді як загальний міновий еквівалент — мультитоварний і навіть всетоварний; по-третє, класичний загальний еквівалент носить витратний характер; загальний же міновий еквівалент зводиться до відсутності або крайньої мінімізації витрат праці; по-четверте, якщо гроші, будучи класичним загальним еквівалентом, виступають частиною національного багатства, то загальний обмінний еквівалент таким не є, оскільки позбавлений внутрішньої вартості і пов'язаний з функціонуванням сукупного суспільного капіталу; по-п'яте, класичний загальний еквівалент пов'язаний з відтворенням реального капіталу, а загальний міновий еквівалент пов'язаний з відтворенням фіктивного капіталу; по-шосте, якщо класичний загальний еквівалент опосередкований товарністю речі як особливої споживчої вартості, то загальний міновий еквівалент спирається на товарність послуги з її особливим корисним ефектом.

У вітчизняній фінансовій літературі причини "відблиску товарної вартості" у фідуціарних грошах пояснюються по-різному. Дві головні концепції: 1) монопольна ціна таких грошей, що штучно створюється державою при виробництві загального мінового товару, дає можливість систематично продавати цей товар вище за вартість грошового матеріалу, визначеного ОНЗТ; 2) фідуціарні гроші - особливий товар, здатність обмінюватися якого на інші товари витікає не з внутрішньої вартості, а з обмежених розмірів випуску і статусу, що надається їм державною владою. Третій підхід викладений в перерахованих раніше шести особливостях відмінності класичного загального і загального мінового еквіваленту.

Нам уявляється, що усі три підходи мають загальний корінь вирішення проблеми вартості фідуціарних грошей:

1) в класичній теорії вона є величиною ендогенною (внутрішньою); у сучасній теорії вона є величина екзогенна (що задається ззовні);

2) відблиск товарної вартості у фідуціарних грошах проявляється тому, що вони мають суспільно-необхідну вартість і суспільно-необхідні витрати праці, яку повідомляє фідуціарним грошам зовнішній чинник;

3) таким зовнішнім чинником виступає держава; вона, через свій Центральний банк формує "відблиск золотого світла" в папері, на якому надруковані гроші і вони

світяться подібно до місяця, який давно охолодився, але світиться, отримуючи світло від Сонця (Р.Гільфердінт).

Фідуціарні гроші допускають розщеплювання руху грошей і реальної вартості, тому акумулюються в кредитно-банківській системі. Оскільки їм не властива реальна вартість, їх збереження не є відторгненням від реальної вартості і це не лише не суперечить духу капіталотворчої теорії кредиту, але і навпаки її припускає, знімаючи усі обмеження, які властиві накопиченню грошей шляхом тезаврації.

Ще одне питання: які відмінності між структурними компонентами таких грошей, зокрема, паперовими, класичними кредитними і фідуціарними грошима? В залежності від визначених ознак існують такі відмінності:

1) по суб'єкту випуску: класичні кредитні гроші випускаються банками, а паперові гроші випускаються казначейством:

2) по забезпеченню: паперові гроші нічим не забезпечені і нерозмінні на коштовний метал; класичні кредитні гроші випускаються під кредитування товарообігу; сучасні гроші забезпечені зобов'язаннями держави;

3) по порядку випуску: класичні кредитні гроші випускаються на основі обліку векселів і в порядку кредитування товарообігу; паперові гроші випускаються для покриття дефіциту бюджету; сучасні гроші випускаються на основі кредиту в цілях регулювання економіки:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Гроші і кредит» автора Бандурка О.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2.3. Фідуціарні гроші“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ

 • РОЗДІЛ 1. ГРОШІ, ЇХ ОБІГ ТА ГРОШОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

 • 1.4. Теорії грошей

 • ТЕМА 2. РОЗВИТОК ГРОШЕЙ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ЇХ ЗМІСТУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

 • 2.2. Ідеальні гроші

 • 2.3. Фідуціарні гроші
 • ТЕМА 3. ГРОШОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ

 • ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ ТА ГРОШОВІ ПОТОКИ

 • TEMA 5. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

 • 5.3. Готівковий обіг і особливості його організації

 • ТЕМА 6. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • ТЕМА 7. ВАЛЮТНИЙ РИНОК

 • 7.3. Платіжний баланс і золотовалютні резерви у валютному регулюванні

 • ТЕМА 8. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

 • ТЕМА 9. ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ І РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ

 • РОЗДІЛ 2. КРЕДИТ ТА ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • ТЕМА 11. КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ: МЕЖІ, ПРИНЦИПИ І ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

 • 11.5. Вексель як кредитне знаряддя обігу

 • 11.6. Відсоток за кредит

 • ТЕМА 12. КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ І КРЕДИТНІ РЕФОРМИ

 • 12.3. Центральні банки. Генезис, функції та операції НБУ

 • 12.4. Парабанківська система фінансових посередників

 • 12.5. Кредитні реформи

 • ТЕМА 13. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ЯК ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ

 • 13.2. Баланс комерційного банку як основний звіт про його діяльність

 • 13.3. Сучасні операції комерційних банків: класифікація та характеристика

 • 13.4. Створення грошей кредитними посередниками

 • 13.5. Банківські інвестиції

 • 13.6. Контроль та аудит за діяльністю комерційних банків

 • ТЕМА 14. ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ

 • ТЕМА 15. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

 • ВИСНОВОК

 • Термінологічний словник (глосарій)

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи