Розділ «11. Статистика ринкової кон'юнктури»

Статистика підприємств


11.1. Поняття ринкової кон'юнктури, завдання і показники статистичного вивчення


Ринкова кон'юнктура - це сукупність умов, які визначають конкретну ринкову економічну ситуацію на певний момент чи за відрізок часу. Стратегічні цілі кон'юнктурного аналізу, що випливають із загальної концепції статистики ринку, потребують виявлення закономірності й моделювання чинників ринкового механізму. Це необхідно для забезпечення передбачуваності розвитку ринку й обґрунтування застосування соціально-економічних важелів регулювання ринкових процесів. Оперативно-функціональні завдання оцінки й аналізу сформованої ситуації зорієнтовані на задоволення потреб маркетингового менеджменту. Із поєднання цих стратегічних і оперативних цілей випливають напрями (рис. 11.1) і завдання статистики ринкової кон'юнктури:

- кількісна та якісна оцінка стану ринку, типології ринкової ситуації;

- характеристика й аналіз масштабів ринкових операцій і ступеня ділової активності;

- оцінка й аналіз динамічної стійкості, сезонності, циклічності та характеристика регіональних особливостей ринку;

- оцінка й аналіз ділової активності, ступеня монополізації та інтенсивності конкуренції;

- оцінка комерційного (ринкового) ризику.

Ці завдання зорієнтовані на всебічну взаємозалежну характеристику стану ринку загалом та його окремих елементів і складових. Для реалізації цих завдань використовується система показників, які можна об'єднати у дев'ять блоків:

1. Пропозиція продуктів і послуг: обсяг, структура й динаміка пропозиції; виробничий і сировинний потенціал пропозиції; еластичність пропозиції.

2. Купівельний попит - у диференціації за ступенем задоволення, вектором зміни, формами утворення, купівельними намірами, станом ринку і місцем купівлі; споживчий потенціал (загалом і окремими товарами чи послугами); місткість ринку (засобів виробництва, предметів споживання, послуг); еластичність попиту.

3. Пропорційність ринку: співвідношення попиту й пропозиції; ринків засобів виробництва, споживчих продуктів і послуг; структура товарообороту; структура продавців і покупців.

4. Тенденція розвитку ринку: темпи зростання, вектори й параметри трендів продажу, цін і товарних запасів, інвестицій і прибутків.

5. Коливання, стійкість і циклічність ринку: коефіцієнти варіації продажу, цін і товарних запасів у часі й просторі; параметри моделей сезонності й циклічності ринку.

8. Регіональна варіація стану і розвитку ринку: співвідношення пропорцій ринку в різних регіонах; регіональні відмінності попиту на одну особу темпів динаміки основних параметрів розвитку ринку.

7. Ділова активність: портфель замовлень, його склад, наповнюваність і динаміка; кількість, розмір, частота й динаміка угод; ступінь завантаженості виробничих (торгових) потужностей.

8. Комерційний (ринковий) ризик: інвестиційний ризик; ризик ухвалення маркетингових рішень; ризик випадкових ринкових коливань.

9. Масштаб ринку, рівень монополізації і конкуренції: кількість підприємств на ринку кожного товару, їх розподіл за формами власності, розміром, організаційними формами і спеціалізацією, за зайнятою ними часткою ринку.

Основні напрями та показники статистичного вивчення ринкової кон'юнктури

Рис. 11.1. Основні напрями та показники статистичного вивчення ринкової кон'юнктури


11.2. Інформаційні джерела статистичної оцінки ринкової кон'юнктури. Обстеження ділової активності підприємств


Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика підприємств» автора Матковський С.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „11. Статистика ринкової кон'юнктури“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення

 • 2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств

 • 2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників

 • 3. Вибіркові обстеження підприємств

 • 4. Групування і класифікації у статистиці підприємств

 • ЧАСТИНА ДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємств

 • 6. Статистика активів та інвестицій підприємств

 • 6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств

 • 6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств

 • 7. Статистика енергетичного та виробничого устаткування підприємств

 • ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств

 • 8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції

 • 8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності

 • 9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств

 • 9.5. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловості

 • 9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції

 • 9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції

 • 9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств

 • 9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств

 • 10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств

 • 10.3. Показники ділової активності підприємств

 • 10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств

 • 10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність

 • 11. Статистика ринкової кон'юнктури
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи