Розділ «9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств»

Статистика підприємств

Конкурентоспроможність продукції оцінюють, виходячи із суті поняття "конкурентоспроможність". Конкурентоспроможність продукції - це комплексна характеристика, яка відображає відповідність продукції вимогам ринку, можливість збуту її на конкретному ринку. її можна визначити порівнянням виробів-конкурентів. Конкурентоспроможність - поняття відносне, чітко "прив'язане" до ринку та часу продажу (для товарів сезонного попиту). Водночас кожен покупець послуговується своїми критеріями оцінки задоволення власних потреб, тому конкурентоспроможність набуває ще й індивідуального відтінку. Витрати покупця складаються з двох частин: витрат на купівлю (ціна виробу) та витрат, пов'язаних із споживанням. Разом вони становлять ціну споживання, яка здебільшого значно перевищує ціну продажу. Тому найбільш конкурентоспроможним є не той товар, за який на ринку просять мінімальну ціну, а той, у якого мінімальною є ціна споживання за весь строк служби покупців [61].

Оцінка конкурентоспроможності виробу передбачає такі етапи:

1) аналіз ринку для вибору найбільш конкурентоспроможного виробу-взірця (аналогу) як бази для порівняння та визначення потреб груп імовірних споживачів (сегментація ринку);

2) визначення набору загальних для виробів (нового та аналогу) порівняльних параметрів і розрахунок комплексного показника якості нового виробу;

3) визначення ціни споживання та індексу конкурентоспроможності виробу за ціною споживання;

4) розрахунок індексу конкурентоспроможності виробу за ціно-якісними параметрами;

5) розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності виробу.

Для визначення комплексного показника якості нового виробу (рис. 9.14) насамперед укладають перелік споживчих параметрів, тобто показники, які характеризують технічний рівень і якість продукції та тією чи іншою мірою цікавлять її потенційних споживачів. Ці показники об'єднують в такі групи: 1) показники призначення; 2) показники надійності; 3) показники безпеки; 4) патентно-правові показники; 5) ергономічні показники; 6) естетичні показники. Очевидно, що точність і повнота добору цих показників суттєво впливають на достовірність розрахунку комплексного показника якості, а загалом - і на визначення конкурентоспроможності нового виробу. Для кожного показника вказують числові значення, характерні для аналога і нового виробу, а також ті значення, які повністю задовольняють потреби споживачів того сегменту ринку, на якому планується позиціонувати новий виріб.

Крім того, методом експертних оцінок або опитуванням встановлюють значущість (вагомість) кожного з параметрів для споживачів певного сегменту ринку (враховуючи, що сума значущості (вагомостей) повинна дорівнювати одиниці або 100%, залежно від одиниць вимірювання).

Для різних видів нових виробів, різних умов експлуатації і навіть для одного виробу на різних сегментах ринку значущість параметрів може бути різною.

Наступним кроком є визначення параметричних індексів якості за кожним з показників. При цьому необхідно враховувати такі правила:

Схема формування системи показників конкурентоспроможності продукції

Рис. 9.14. Схема формування системи показників конкурентоспроможності продукції

1. Для показників, за якими збільшення числового значення показника відповідає поліпшенню характеристики, параметричні індекси якості визначаються за формулами:

ІГпв/Пи яки-о П" Пи < ПІС;

1ГПІС/Пи, якщо Пи < П,с > П"- (9.31)

'(=ЯА якщо Пш<ПІС>ПІА;

ІГ1, якщо П^Щ^П^

2. Для по казників, за якими збільшення числового значення показника відповідає погіршенню характеристики, параметричні індекси якості визначаються за формулами:

'Гад" якщо П^П^П^

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика підприємств» автора Матковський С.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення

 • 2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств

 • 2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників

 • 3. Вибіркові обстеження підприємств

 • 4. Групування і класифікації у статистиці підприємств

 • ЧАСТИНА ДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємств

 • 6. Статистика активів та інвестицій підприємств

 • 6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств

 • 6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств

 • 7. Статистика енергетичного та виробничого устаткування підприємств

 • ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств

 • 8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції

 • 8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності

 • 9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств

 • 9.5. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловості

 • 9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції

 • 9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції

 • 9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств

 • 9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств
 • 10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств

 • 10.3. Показники ділової активності підприємств

 • 10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств

 • 10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність

 • 11. Статистика ринкової кон'юнктури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи