Розділ «2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств»

Статистика підприємств


2.1. Види та джерела інформації у статистиці підприємств. Правові основи організації статистичних обстежень підприємств


Розвиток в Україні ринку інформаційних послуг, удосконалення інформаційно-комунікаційних технологій суттєво розширюють інформаційну базу статистичного вивчення діяльності підприємств, її основні джерела.

Види та джерела інформації у статистичному вивченні діяльності підприємств систематизовано у табл. 2.1.

Рішення щодо вибору джерела статистичної інформації органи державної статистики ухвалюють самостійно з урахуванням якості і своєчасності подання інформації, витрат, а також обов'язків, які виникають у зв'язку з цим у респондентів.

Основою формування інформаційного забезпечення статистики підприємств є державні статистичні спостереження. В Україні, як і в багатьох інших європейських країнах, вони базуються на таких основних принципах:

- предметної централізації;

- регіональної децентралізації;

- легітимності (існування правової основи для кожного статистичного спостереження);

- принцип статистичної конфіденційності.

Таблиця 2.1. Види і джерела інформації у статистиці підприємств

Види ІнформаціїДжерела
12
Первинні та статистичні дані (офіційна статистика)Спостереження, які здійснюють органи державної статистики за допомогою: ведення адміністративних і статистичних реєстрів; - статистичної звітності; - спеціально організованих спостережень
Адміністративні даніДані відомчої статистики - органів загальнодержавної та місцевої виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства (у вивченні особливостей окремих видів діяльності підприємств -це відповідні галузеві міністерства і відомства, на міжгалузевому рівні - Міністерство фінансів, Пенсійний фонд України, Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг, Міністерство доходів і зборів тощо)
Статистична інформація міжнародних організацій та інших країн світуСтатистичні спостереження міжнародних організацій і статистичних служб інших країн
Аналітична інформаціяОцінки та розрахунки (аналіз основних тенденцій, розробка прогнозів), які здійснюються на основі зазначених вище даних органами державної статистики. Дані спеціалізованих державних і недержавних організацій (центрів соціальних і економічних досліджень, фірм, що спеціалізуються на маркетингових дослідженнях, наданні консалтингових, у тому числі аудиторських послуг)

Принцип предметної централізації передбачає існування в країні центрального органу виконавчої влади, відповідального за програмно-методологічну підготовку, організацію та проведення статистичних спостережень практично в усіх соціально-економічних сферах розвитку суспільства. Таким органом виконавчої влади в Україні у галузі статистики є Державна служба статистики України, яка підпорядковується Кабінету Міністрів (Уряду) країни, що забезпечує зв'язок державної статистики з інформаційними потребами органів державного управління. У структурі Державної служби статистики України за розробку методології та статистичну оцінку діяльності підприємств на міжгалузевому рівні відповідає Департамент міжгалузевої статистики підприємств. Методологічну підтримку Департаменту забезпечує Науково-технічний комплекс статистичних досліджень як функціональний орган державної статистики України.

Основним інструментарієм статистичних спостережень за діяльністю підприємств, розробленим органами державної статистики, є звітно-статистична документація. Звітно-статистична документація розробляється і затверджується на центральному рівні й охоплює програми статистичних спостережень, форми звітності та інструкції щодо їх заповнення, анкети, переписні (опитувальні) листи, інші необхідні для проведення статистичних спостережень формуляри, а також державні класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації тощо.

Згідно з принципом регіональної децентралізації, за безпосередню реалізацію статистичних спостережень за діяльністю підприємств на місцевому рівні (у районах і містах) відповідають районні та обласні управління статистики. Відповідно підприємства та їх відокремлені підрозділи подають статистичну звітність за своїм місцезнаходженням.

Зведення статистичних даних в АР Крим, містах Києві, Севастополі та на обласному рівні забезпечують відповідні головні управління статистики. Отже, територіальні органи державної статистики відповідають за проведення більшості статистичних спостережень на місцевому рівні, хоча в окремих випадках спостереження можуть проводитися (від розробки методології до узагальнення первинних даних) централізовано.

Принцип легітимності в організації державної статистики передбачає обов'язкове існування для кожного конкретного статистичного спостереження правової основи у формі закону, постанови, наказу чи іншого нормативного документа. На сьогодні правові основи організації статистичних спостережень в Україні, порядок і правила отримання, використання первинних даних про підприємства як органами державної статистики, так і іншими категоріями користувачів, відповідальність за порушення цих правил та інші організаційно-правові питання статистики підприємств визначають такі основні нормативні документи:

- Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну статистику"";

- Закон України "Про інформацію";

- Закон України "Про доступ до публічної інформації";

- Закон України "Про внесення змін до Кодексу України "Про адміністративні правопорушення"";

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика підприємств» автора Матковський С.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення

 • 2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств
 • 2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників

 • 3. Вибіркові обстеження підприємств

 • 4. Групування і класифікації у статистиці підприємств

 • ЧАСТИНА ДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємств

 • 6. Статистика активів та інвестицій підприємств

 • 6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств

 • 6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств

 • 7. Статистика енергетичного та виробничого устаткування підприємств

 • ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств

 • 8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції

 • 8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності

 • 9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств

 • 9.5. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловості

 • 9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції

 • 9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції

 • 9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств

 • 9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств

 • 10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств

 • 10.3. Показники ділової активності підприємств

 • 10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств

 • 10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність

 • 11. Статистика ринкової кон'юнктури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи