Розділ «9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств»

Статистика підприємств


9.1. Завдання та інструменти статистичного вивчення виробництва і реалізації продукції. Організація інформаційного забезпечення.


Основним результатом діяльності суб'єктів господарювання є продукція, яка за умов ринку набуває форми товару42, роботи чи послуги. У міжнародній статистиці термін "продукція" вживається для позначення як товарів, так і робіт і послуг, які виробляються в різних видах економічної діяльності.

У системі національних рахунків за ознакою кінцевого використання та матеріально-речовою формою результати діяльності підприємств агрегуються за допомогою таких понять:

- продукти - результати праці, що мають матеріально-уречевлену форму;

- послуги - результати діяльності, які задовольняють певні особисті чи суспільні потреби, що не втілюються у продуктах;

- товари - продукти та послуги, призначені для продажу на ринку.

На основі цього поділу результатів діяльності підприємств розрізняють показники валової, товарної і реалізованої продукції.

Основними завданнями статистичної оцінки обсягів виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) є (рис. 9.1):

Основні напрями та показники статистичного вивчення виробництва і реалізації продукції

Рис. 9.1. Основні напрями та показники статистичного вивчення виробництва і реалізації продукції

- оцінка обсягів, структури виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) підприємствами різних видів діяльності відповідно до національних і міжнародних класифікацій, класифікаторів і номенклатур;

- оцінка динаміки виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) за галузевими та іншими групуваннями;

- оцінка динаміки цін на вироблену і реалізовану продукцію за окремими галузями та видами економічної діяльності, товарними групами;

- побудова балансів основних (з точки зору соціальної та економічної безпеки) видів продукції, зокрема, сільськогосподарської продукції, електричної енергії.

Важливим завданням статистичного вивчення виробництва і реалізації продукції, з точки зору інформаційного забезпечення аналізу конкурентоспроможності національної та регіональної економіки, їх галузей, підприємств, є вивчення якості та конкурентоспроможності продукції.

Для вирішення основних завдань статистичного вивчення продукції використовують прийоми, методи, показники, які в сукупності становлять відповідну методологію. В основі цієї методології покладено такі інструменти:

- система бухгалтерського обліку продукції, за допомогою якої забезпечується статистичний облік виробництва і реалізації на рівні кожного суб'єкта господарювання (мікрорівні);

- система національних рахунків як методологічна основа для узагальнення результатів економічної діяльності та розрахунку макроекономічних показників продукції на рівні національної економіки (макрорівні);

- статистичні реєстри суб'єктів господарювання, які дають змогу забезпечити повноту статистичної оцінки обсягів виробництва продукції, у тому числі з урахуванням різних видів економічної діяльності, суб'єктів економіки, наявності у них територіально відокремлених одиниць (філій, регіональних підрозділів тощо);

- стандартні економічні групування (класифікації, класифікатори, номенклатури): видів економічної діяльності, продукції, у тому числі продукції промисловості, будівництва, товарів зовнішньоекономічної діяльності, низка інших стандартних групувань, які забезпечують вивчення структури виробництва продукції та відповідні міжнародні порівняння. Перелічені інструменти забезпечують статистичне вивчення обсягів, структури та динаміки виробництва продукції, побудову товарних, галузевих і міжгалузевих балансів виробництва, реалізації і споживання продукції, міжнародні порівняння тощо.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика підприємств» автора Матковський С.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення

 • 2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств

 • 2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників

 • 3. Вибіркові обстеження підприємств

 • 4. Групування і класифікації у статистиці підприємств

 • ЧАСТИНА ДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємств

 • 6. Статистика активів та інвестицій підприємств

 • 6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств

 • 6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств

 • 7. Статистика енергетичного та виробничого устаткування підприємств

 • ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств

 • 8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції

 • 8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності

 • 9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств
 • 9.5. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловості

 • 9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції

 • 9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції

 • 9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств

 • 9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств

 • 10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств

 • 10.3. Показники ділової активності підприємств

 • 10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств

 • 10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність

 • 11. Статистика ринкової кон'юнктури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи