Розділ «9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції»

Статистика підприємств

У статистичному аналізі та прогнозуванні економічної динаміки розвитку підприємств індекс надходження нових замовлень прийнято вважати другим за важливістю після індексу виробництва. Якщо індекс промислового виробництва характеризує тенденцію зміни обсягів випуску продукції та вказує на тенденцію розвитку доданої вартості, то індекс нових замовлень дає змогу прогнозувати, хоч і на короткий період, майбутнє виробництво та майбутній оборот. Отримані замовлення впливають спочатку на виробництво, а потім - на оборот, оскільки є першим показником того, що має відбутися в найближчому майбутньому.

Методика розрахунку індексу нових замовлень у статистичній практиці України визначена Держстатом України. Індекс нових замовлень розраховують для переробної промисловості України загалом та за видами діяльності.

Для розрахунку індексу нових замовлень передбачено використання первинного показника "Обсяг замовлень на виробництво промислової продукції, що надійшов за місяць (без ПДВ та акцизного збору)" за видами діяльності переробної промисловості. Цей показник передбачений програмою щомісячних державних статистичних спостережень за формою № 1-ПЕ "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води". Означеним спостереженням охоплені підприємства (відокремлені підрозділи), що забезпечують понад 80% загального обсягу реалізованої продукції.

Замовлення, які були враховані в певному звітному місяці, - це вартість укладених у цьому місяці договорів або угод у письмовій формі (укладених шляхом обміну листами, телеграмами, телефонограмами, через факсимільний та електронний зв'язок чи іншим способом).

Порядок розрахунку індексу нових замовлень передбачає чотири основні етапи [10].

1. Базова формула для розрахунку індексу нових замовлень за своєю суттю є індексом Ласпейреса. Індекс за місяць / до базового року визначають як співвідношення обсягу замовлень на продукцію за певний місяць у цінах базового року до середньомісячного обсягу замовлень базового року у фактичних цінах

- місячний обсяг нових замовлень у поточному році в цінах базового року; р - ціна одиниці продукції; Ь - базовий рік; / - звітний місяць поточного року;у - поточний номер класу (групи, розділу, підсекції

КВЕД);у = 1,...,./;З- кількість класів (груп, розділів, підсекцій КВЕД); ИОь - середньомісячний обсяг нових замовлень базового року.

Розрахунок індексу будують на даних про обсяг нових замовлень на продукцію у фактичних цінах з подальшим коригуванням на індекс цін (дефлятор) за видами діяльності та поетапним зважуванням індексу на частку обсягу реалізованої промислової продукції кожного виду діяльності.

2. Будувати індекс починають нарівні найнижчого виду економічної діяльності (рівень класу або групи КВЕД)

де ^і^іь - індекс нових замовлень у-го класу (групи КВЕД) місяця / до середньомісячного значення базового року; к - одиниця спостереження за видом діяльності; к- 1, К; К- кількість одиниць спостереження; №Ока - обсяг нових замовлень у місяці / у фактичних цінах; МОкл- середньомісячний обсяг нових замовлень базового року; і,лі - індекс цін виробників у-го класу (групи) місяця ї до середньомісячного значення базового року.

Аналогічно розраховують індекси для кожного з місяців звітного і попереднього років, наприклад за попередній звітному місяць М.

3. Розраховують агрегований індекс нових замовлень для групи (розділу, підсекції КВЕД) та для переробної промисловості загалом як середньозваженої величини з індексів нижчого за КВЕД рівня:

де - агрегований індекс нових замовлень для групи (розділу, підсекції КВЕД) та переробної промисловості загалом;у - поточний номер класу (групи, розділу, підсекції КВЕД);у = 1,У; У - кількість класів (груп, розділів, підсекцій КВЕД); / - індекс нових замовлень у-го класу (групи, розділу, підсекції КВЕД) місяця г до середньомісячного значення базового року; ' - обсяг реалізованої промислової продукції (обороту) у-го класу (групи, розділу, підсекції КВЕД) в базовому році.

4. Індекс за звітний місяць до попереднього місяця, відповідного місяця попереднього року або будь-якого місяця в межах базового періоду (похідних індексів) розраховують шляхом співвіднесення індексів до середньомісячного значення базового року за порівнювані періоди.

Індекс за місяць звітного року до попереднього місяця звітного року (/ ) визначають за формулою

Індекс за місяць звітного року до відповідного місяця попереднього року (І^) визначають за формулою

де г - звітний місяць; / - відповідний місяць попереднього року.

Індекс за будь-який період (2 місяці і більше) визначають як співвідношення суми відповідних помісячних індексів до середньомісячного значення базового року, що складають обрані періоди.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика підприємств» автора Матковський С.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення

 • 2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств

 • 2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників

 • 3. Вибіркові обстеження підприємств

 • 4. Групування і класифікації у статистиці підприємств

 • ЧАСТИНА ДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємств

 • 6. Статистика активів та інвестицій підприємств

 • 6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств

 • 6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств

 • 7. Статистика енергетичного та виробничого устаткування підприємств

 • ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств

 • 8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції

 • 8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності

 • 9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств

 • 9.5. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловості

 • 9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції

 • 9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції
 • 9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств

 • 9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств

 • 10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств

 • 10.3. Показники ділової активності підприємств

 • 10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств

 • 10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність

 • 11. Статистика ринкової кон'юнктури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи