Розділ «8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності»

Статистика підприємств


8.5.1. Поняття і різновиди інноваційної діяльності та інновацій у статистиці підприємств


Конкурентоспроможність продукції чи послуг сучасне підприємство не може забезпечити без активного використання різних видів інновацій. Саме інноваційні заходи значною мірою сприяють економії матеріальних витрат, зокрема зменшенню втрат і відходів сировини й матеріалів, передбачають використання вторинної сировини, відходів виробництва, заміну натуральних видів сировини та матеріалів їх штучними аналогами.

З 2009 р. статистичне обстеження інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні базується на визначеннях, гармонізованих з міжнародними рекомендаціями [36] щодо суті, видів інновацій та інноваційної діяльності організацій.

Під інноваційною діяльністю у статистиці підприємств розуміють купівлю машин, обладнання, програмного забезпечення та ліцензій; технологічну та дослідницьку діяльність, промислове проектування, навчання, маркетинг і науково-дослідні розробки (НДР), коли вони здійснюються спеціально для розробки та/або запровадження інновацій щодо продукту чи процесу. Інноваційна діяльність включає також основну науково-дослідну діяльність, яка навіть не пов'язана з інноваційним продуктом чи процесом.

Статистична оцінка інноваційної діяльності підприємств передбачає такі основні її різновиди:

- внутрішні науково-дослідні розробки - творча діяльність, яка провадиться власними силами з метою збільшення обсягу знань для розробки нових і вдосконалених продуктів та процесів (включно з розробкою програмного забезпечення власними силами підприємства, що відповідає цій вимозі);

- зовнішні науково-дослідні розробки - науково-дослідні розробки, виконані іншими підприємствами (включно з іншими підприємствами Вашої групи), державними або приватними науково-дослідними організаціями та придбані Вашим підприємством;

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення - придбання передового машинного обладнання й комп'ютерного машинного та програмного забезпечення для створення нових або суттєво вдосконалених продуктів і процесів;

- придбання зовнішніх знань - купівля або ліцензування патентів і незапатентованих винаходів, ноу-хау, а також інших видів знань в інших підприємств чи організацій для розробки нових або суттєво вдосконалених продуктів та процесів;

- навчальна підготовка для інноваційної діяльності - внутрішнє або зовнішнє навчання Вашого персоналу саме для розробки та/або впровадження нових або суттєво вдосконалених продуктів і процесів;

- ринкове запровадження інновацій - діяльність щодо ринкового впровадження Ваших нових або суттєво вдосконалених товарів і послуг, включно з маркетинговими дослідженнями та рекламною кампанією;

- проект - заходи з розробки, поліпшення або зміни форми, або вигляду нових чи істотно поліпшених товарів або послуг;

- інше - інші види діяльності для запровадження нових або суттєво вдосконалених продуктів і процесів, таких як техніко-економічні обгрунтування, тестування, розробка програмного забезпечення для поточних потреб, технічне оснащення, організація виробництва тощо.

Результатом інноваційної діяльності є інновація. Згідно з методологічними положеннями Євростату, інновацією є реалізація нових або значно поліпшених продуктів (товарів, послуг) чи процесів, нові методи маркетингу або нові організаційні методи у діловій практиці, організації робочих місць, зовнішніх відносин. Основною ознакою інновації є новизна або значне удосконалення продукції, процесу, методу.

Інновації продукту не обов'язково повинні бути новими для ринку, але на рівні підприємства, яке виробило і реалізувало їх уперше, вони класифікуються як інноваційні.

Основні методологічні положення державних статистичних спостережень в Україні за інноваційною діяльністю підприємств гармонізовані з відповідними європейськими положеннями і передбачають виокремлення чотирьох типів інновацій:

- інновація продукту,

- інновація процесу,

- організаційні інновації,

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика підприємств» автора Матковський С.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення

 • 2. Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств

 • 2.3. Статистична звітність підприємств. Система основних показників

 • 3. Вибіркові обстеження підприємств

 • 4. Групування і класифікації у статистиці підприємств

 • ЧАСТИНА ДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємств

 • 6. Статистика активів та інвестицій підприємств

 • 6.3. Статистичне вивчення оборотних активів підприємств

 • 6.4. Склад і показники статистики інвестицій підприємств

 • 7. Статистика енергетичного та виробничого устаткування підприємств

 • ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств

 • 8.4. Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції

 • 8.5. Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності
 • 9. Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств

 • 9.5. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловості

 • 9.6. Інтегральний індекс виробництва продукції

 • 9.7. Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції

 • 9.8. Статистична оцінка якості продукції підприємств

 • 9.9. Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств

 • 10. Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств

 • 10.3. Показники ділової активності підприємств

 • 10.4. Показники фінансових результатів діяльності підприємств

 • 10.5. Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність

 • 11. Статистика ринкової кон'юнктури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи