Ви є тут

Релігієзнавство

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ 1. РЕЛІГІЯ ЯК ДУХОВНИЙ ФЕНОМЕН ЛЮДСТВА

 • 1.2. ФЕНОМЕН РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ

 • 1.3. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ СУТНОСТІ І ПОХОДЖЕННЯ РЕЛІГІЇ

 • 1.4. ФУНКЦІЇ РЕЛІГІЇ

 • 1.5. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЛІГІЙ

 • КОРОТКІ ПІДСУМКИ

 • РОЗДІЛ 2. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ЯК ГАЛУЗЬ НАУКОВОГО ЗНАННЯ

 • 2.2. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

 • 2.3. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

 • 2.4. ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

 • 2.5. ГЕОГРАФІЯ РЕЛІГІЇ

 • 2.6. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ

 • 2.7. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

 • КОРОТКІ ПІДСУМКИ

 • РОЗДІЛ 3. ПЕРВІСНІ ФОРМИ РЕЛІГІЇ

 • 3.5. МАГІЯ. ТАБУ

 • 3.6. ШАМАНІЗМ

 • КОРОТКІ ПІДСУМКИ

 • РОЗДІЛ 4. ЕТНІЧНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

 • Обрядово-культовий бік та організаційна структура релігії

 • Іудейське богослужіння

 • Іудаїзм в Україні

 • 4.3. ЗОРОАСТРИЗМ: ЗВИЧАЇ І ВІРУВАННЯ

 • 4.4. ІНДУЇЗМ - РЕЛІГІЯ ДАВНЬОЇ І СУЧАСНОЇ ІНДІЇ

 • КОРОТКІ ПІДСУМКИ

 • РОЗДІЛ 5. БУДДИЗМ ЯК СВІТОВА РЕЛІГІЯ

 • 5.5. ПОШИРЕННЯ БУДДИЗМУ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ В БУДДИЗМІ

 • 5.6. ЛАМАЇЗМ

 • 5.7. ЧАНЬ-БУДДИЗМ

 • КОРОТКІ ПІДСУМКИ

 • РОЗДІЛ 6. ВИНИКНЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА

 • КОРОТКІ ПІДСУМКИ

 • РОЗДІЛ 7. ЕВОЛЮЦІЯ ХРИСТИЯНСТВА

 • 7.2. ОСОБЛИВОСТІ ВІРОВЧЕННЯ, КУЛЬТУ ТА ЦЕРКОВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КАТОЛИЦИЗМУ

 • 7.3. ВІРОВЧЕННЯ І КУЛЬТ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ВІРОСПОВІДАНЬ

 • 1. Принцип "загальногосвященства".

 • 2. Принцип "дешевої Церкви"

 • 3. Принцип "мирського аскетизму""

 • Лютеранство

 • Кальвінізм

 • Англіканство

 • Баптизм

 • П’ятидесятництво

 • Методизм

 • Адвентизм

 • Пресвітеріани

 • Квакери

 • Меноніти

 • "Армія спасіння"

 • КОРОТКІ ПІДСУМКИ

 • РОЗДІЛ 8. ІСЛАМ ЯК СВІТОВА РЕЛІГІЯ

 • 8.4. "СТОВПИ" КУЛЬТОВОЇ ПРАКТИКИ ІСЛАМУ. ШАРІАТ

 • 8.5. ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. ОСНОВНІ ТЕЧІЇ В ІСЛАМІ

 • КОРОТКІ ПІДСУМКИ

 • РОЗДІЛ 9. ІСТОРІЯ І СУЧАСНИ СТАН РЕЛІГІЇ І УКРАЇНІ

 • 9.2. СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЯЗИЧНИЦЬКИЙ ПАНТЕОН І РИТУАЛ. ІСТОРИЧНА ДОЛЯ ЯЗИЧНИЦТВА

 • 9.3. ВИТОКИ ХРИСТИЯНСТВА В УКРАЇНІ

 • 9.4. ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ

 • 9.5. УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

 • 9.6. ІСТОРІЯ ПРОТЕСТАНТИЗМУ В УКРАЇНІ

 • 9.7. СУЧАСНА РЕЛІГІЙНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

 • 9.8. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ СВОБОДИ СОВІСТІ Й РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ. ДЕРЖАВНО-РЕЛІГІЙНІ СТОСУНКИ

 • КОРОТКІ ПІДСУМКИ

 • РОЗДІЛ 10. НОВІ РЕЛІГІЙНІ РУХИ

 • 10.3. НЕООРІЄНТАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

 • 10.4. САЄНТОЛОГІЧНІ НАПРЯМКИ

 • 10.5. СИНТЕТИЧНІ РЕЛІГІЇ

 • 10.6. НЕОЯЗИЧНИЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • 10.7. САТАНИНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • КОРОТКІ ПІДСУМКИ

 • ТЕКСТИ ПЕРШОДЖЕРЕЛ ДО УСІХ ТЕМ КУРСУ

 • ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ВСІХ РОЗДІЛІВ

 • КОРОТКИЙ РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ СЛОВНИК

 • КОРОТКИЙ ДОВІДНИК НАЙВІДОМІШИХ РЕЛІГІЙ МИНУЛОГО І СУЧАСНОСТІ

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • ЗВЕДЕНІ ТАБЛИЦІ

 • КАРТИ


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Релігієзнавство» автора Кучер О.М. у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  У підручнику подано великий і цікавий фактичний матеріал з історії, віровчення, культової практики, релігійної організації первісних, етнічно-регіональних, світових і сучасних нетрадиційних релігій, а також язичницьких вірувань давніх слов’ян і Християнської Церкви в Україні.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи