Ви є тут

Історія релігій

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ І. ВИНИКНЕННЯ РЕЛІГІЇ

 • Теологічні теорії походження релігії

 • Традиціоналістична теорія

 • Теїстична теорія

 • Академічний теїзм

 • Перші спроби наукового пояснення походження релігії

 • Завдання учасникам студентського історичного наукового гуртка

 • Наукові теорії походження релігії

 • Історичний характер релігії

 • Поява релігії

 • Чому виникла релігія

 • Первісні вірування

 • Форми первісних вірувань

 • Розділ II. ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ І СТРУКТУРА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

 • Понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства

 • Методи дослідження в релігієзнавстві

 • Методологічні принципи релігієзнавства

 • Структура релігії

 • Головні функції релігії

 • Класифікація релігій

 • Розділ III. РЕЛІГІЇ НАРОДІВ ДВОРІЧЧЯ

 • Загальні зауваження щодо історії релігії в стародавньому світі

 • Початок цивілізації в Дворіччі

 • Виникнення шумеро-аккадської релігії

 • Шумеро-аккадська міфологія

 • Релігійний культ у Дворіччі

 • Релігія Вавилону

 • Ассирійська релігія

 • Релігія нововавилонського царства

 • Розділ IV. РЕЛІГІЯ СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

 • Історичні умови виникнення і розвитку давньоєгипетської релігії

 • Давньоєгипетські боги

 • Міф про Осіріса

 • Душа. Поховальний культ

 • Храми і жрецтво

 • Розділ V. РЕЛІГІЇ НАРОДІВ МАЛОЇ АЗІЇ І СХІДНОГО СЕРЕДЗЕМНОМОР'Я

 • Хетська релігія

 • Фригійська релігія

 • Сирійсько-фінікійська релігія

 • Халдейська релігія

 • Розділ VI. ЗОРОАСТРИЗМ.

 • Виникнення зороастризму

 • Заратуштра

 • Авеста

 • Віровчення зороастризму

 • Зороастрійська мораль

 • Зороастрійський культ

 • Культ Мітри

 • Розквіт зороастризму

 • Маніхейство

 • Маздакізм

 • Доля і заслуги зороастризму

 • Розділ VIІ. Іудаїзм

 • Біблійний іудаїзм

 • Іудейська Біблія

 • Іудейське віровчення

 • Елліністичний іудаїзм

 • Іудейські обряди

 • Єврейські свята

 • Рабиністичний іудаїзм. Талмуд

 • Хасидизм

 • Сучасний іудаїзм

 • Розділ VIII. РЕЛІГІЇ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

 • Ведична релігія

 • Веди - священні книги давньоіндійських релігій

 • Головні особливості ведичної релігії

 • Віровчення брахманізму

 • Брахманістський культ

 • Розділ IX. ІНДУЇЗМ

 • Віровчення та основні напрями індуїзму

 • Вішнуїзм

 • Шиваїзм

 • Індуїстський культ

 • Реформізм і індуїзм

 • Джайнізм

 • Сикхізм

 • Еволюція сикхізму

 • Сикхський фактор у суспільно-політичному житті

 • Розділ X. БУДДИЗМ

 • Будда - засновник нової релігії

 • Історичні умови буддизму

 • Махаяна і хінаяна. Тантризм

 • Філософська концепція буддизму

 • Вчення Будди

 • Етичний аспект буддизму

 • Буддійський культ

 • Поширення буддизму

 • Розділ XI. РЕЛІГІЯ В СТАРОДАВНЬОМУ КИТАЇ

 • Стародавня китайська релігія

 • Конфуцій

 • Філософські концепції конфуціанства та даосизму

 • Даосизм

 • Буддизм у Китаї

 • Релігія в історії Китаю

 • Розділ XII. РЕЛІГІЯ В ЯПОНІЇ

 • Синтоїстський культ

 • Буддизм у Японії

 • Дзен-буддизм

 • Релігійний синкретизм у Японії

 • Розділ XIII. РЕЛІГІЯ АНТИЧНОГО СВІТУ

 • Релігія крито-мікеноької культури

 • Релігія грецького полісу

 • Стародавньогрецька міфологія

 • Релігійний культ стародавніх греків

 • Релігія аттичної Греції

 • Релігія в епоху еллінізму

 • Започаткування римської релігії

 • Релігія в республіканському Римі

 • Стародавня римська релігія в імперії

 • Розділ XIV. ПОХОДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА

 • Час і місце виникнення християнства

 • Історичні умови виникнення християнства

 • Релігійні попередники

 • Філософська підготовка

 • Проблема особи Ісуса. Євангельська концепція

 • Міфологічна концепція

 • Історична концепція

 • Ісус Христос, його біографія

 • Апостол Павло

 • Еволюція християнства в процесі його формування

 • Новий Завіт

 • Євангелія

 • Дії апостолів

 • Послання

 • Утворення християнської церкви

 • Перші віки християнства Християнство в Римі

 • Гоніння

 • Апологетика

 • Впорядкування християнського віровчення

 • Ранні єресі

 • Монтанізм

 • Гностицизм

 • Антитринітаризм

 • Маніхейство

 • Новатіанство

 • Аріанство

 • Отці церкви

 • Розбудова християнського культу

 • Таїнства і обряди

 • Свята і пости

 • Храми

 • Виникнення чернецтва

 • Християнська церква - державна

 • Завдання для учасників наукового гуртка

 • Остаточне утвердження християнства

 • Несторіанство

 • Монофізитство

 • Християнство в часи розпаду імперії

 • Утворення сучасних напрямів християнства

 • Розкол у християнстві

 • Особливості календаря християнських свят

 • Християнське віровчення

 • Християнський культ

 • Християнські таїнства

 • Християнські свята

 • Храмові свята

 • Розділ XV. ПРАВОСЛАВ'Я

 • Церкви Вселенського православ'я

 • Давні вірування та християнство в Україні. Дохристиянські вірування українського народу

 • Головні дохристиянські боги

 • Початок християнства на українських землях. Хрещення Київської Русі

 • Митрополія Київська і всієї Русі

 • Українська автокефальна православна церква (УАПЦ)

 • Українська греко-католицька церква

 • Розділ XVI. КАТОЛИЦИЗМ

 • Розділ XVII. ПРОТЕСТАНТИЗМ

 • Розділ XVIII. СХІДНІ ХРИСТИЯНСЬКІ ЦЕРКВИ

 • Ассирійська церква сходу

 • Християни Апостола Хоми

 • Вірменська Апостольська Церква

 • Коптська Церква

 • Ефіопська Церква

 • Сірійська Церква

 • Маланкарська Сірійська Церква

 • Еритрейська Церква

 • Українська Православна Церква — Київський патріархат й Українська Автокефальна Православна Церква

 • Білоруська Автокефальна Православна Церква

 • Македонська Православна Церква

 • Старостильні Православні Церкви

 • Східно-католицькі церкви

 • ЦЕРКВИ, ЩО НЕ МАЮТЬ ПАРАЛЕЛЕЙ У ПРАВОСЛАВ'Ї

 • Маронітськая Католицька Церква

 • Італо-Албанська Католицька Церква

 • ЩО ВІДОКРЕМИЛИСЯ ВІД АССІРІЙСЬКОЇ ЦЕРКВИ СХОДУ

 • Халдейська Католицька Церква

 • Сіро-Малабарська Католицька Церква

 • Вірменська Католицька Церква

 • Коптська Католицька Церква

 • Ефіопська Католицька Церква

 • Сірійська Католицька Церква

 • Сіро-Маланкарська Католицька Церква

 • ЦЕРКВИ, ЩО ВІДОКРЕМИЛИСЬ ВІД ПРАВОСЛАВНОЇ

 • Мелькитська Католицька Церква

 • Українська Католицька Церква

 • Русинська Католицька Церква

 • Румунська Католицька Церква

 • Грецька католицька Церква

 • Греко-католики в колишній Югославії

 • Болгарська Католицька Церква

 • Словацька Католицька Церква

 • Угорська Католицька Церква

 • Східно-католицькі громади, які не мають ієрархії

 • Розділ XIX. ІСЛАМ

 • Виникнення і поширення ісламу

 • Соціально-історичні передумови поширення ісламу в Україні

 • Україна і мусульманські країни. Їхній зв'язок

 • Кримське ханство

 • Сучасний релігійний стан ісламу в незалежній Україні

 • Коран - священна книга мусульман

 • Історія світу та людства за Кораном

 • Сучасна соціально-політична доктрина ісламу

 • Есхатологія ісламу

 • Соціальна етика ісламу

 • Віровчення ісламу

 • Ісламські обряди

 • Свята в ісламі

 • Іслам про неминучість

 • Сунітське богослів'я (калам)

 • Школи ісламського права (мазхаби)

 • Шаріат

 • Приписи і заборони ісламу

 • Мечеті і школи

 • Напрями, течії ісламу

 • Сунізм

 • Шиїзм

 • Мусульманські релігійно-політичні рухи

 • Розділ XX. НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЇ

 • Бум "нових релігій"

 • Неохристиянство

 • Релігії орієнтального напряму

 • Синтетичні релігії

 • Езотеричні об'єднання і течії

 • Неоязичництво

 • Саєнтологічні рухи

 • Розділ XXІ. СЕКУЛЯРНІ ВЧЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

 • Агностицизм

 • Індиферентизм

 • Нігілізм

 • Фаталізм

 • Соціалізм

 • Індивідуалізм

 • Імперіалізм

 • Релігія людства і космізм

 • Християнський соціалізм

 • Ніцшеанство

 • Нерелігійні вірування

 • СЛОВНИК НАЙУЖИВАНІШИХ ТЕРМІНІВ

 • СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Історія релігій» автора Лубський В.І. у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  У підручнику викладено основні питання релігієзнавства, подано широкий матеріал з історії релігії – одного з найяскравіших феноменів людства. Розглядаються різні концепції теорії релігії, її структура та функції в житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. Значна увага приділяється сучасним світовим релігіям. Визначальний принцип подачі матеріалу в підручнику - толерантне ставлення як до релігії, так і до вільнодумства. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс релігієзнавства, а також тих, хто цікавиться проблемами світових релігій.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи