Розділ «Література»

Інформаційна політика

1. Авраамова Е.М. Формирование новой российской макроидентичности // Общественые науки и современность. – 1998. – №4.

2. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию. – М., 1998. – С. 108.

3. Гитлер А. Моя борьба. – [Б. м.]., 1996.

4. Даллес А. Искусство разведки. – М., 1992.

5. Маклахан Д. Тайны английской разведки (1939–1945). – М., 1971. – С. 235.

6. Малапарте К. Техника государственного переворота. – М., 1998.

7. Мигранян А. Судьба президента и президентства // Независимая газета. – 1998. – 23 липня.

8. Почепцов Г.Г. Психологические/информационные операции. – М., 1999.

9. Почепцов Г.Г. Информационные войны. – М.; К.: Ваклер: Рефлбук, 2000. – 576 с.

10. Почепцов Г.Г. Информация и дезинформация. – К.: Эльга: Ника-центр, 2001. – 256 с.

11. Почепцов Г.Г. Психологические войны. – М.; К.: Ваклер: Рефлбук, 2000. – 528 с.

12. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М.; К.: Ваклер: Рефлбук, 2001. – 656 с.

13. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – К.: Київ, ун-т, 1999. – 308 с.

14. Почепцов Г. Логика пропагандистской войны //

15. Почепцов Г. Кто и как работает над имиджами афганской войны //

16. Почепцов Г. Война – ничто, имидж – все //

17. Почепцов Г. Постмодернистская война и ее особенности //

18. Почепцов Г. Спин-доктор и его работа: нетрадиционные методы управления информационным пространством //

19. Почепцов Г. Стратегические задачи по работе с общественным мнением после террористических актов //

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційна політика» автора Поченцов Г.Г. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Література“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

 • Розділ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ

 • 2.2. Інформаційні стратегії в різних сферах життєдіяльності

 • 2.3. Основні прояви стратегій

 • 2.4. Стратегія як нетактика

 • 2.5. Стратегія як методологія роботи з невідомим

 • 2.6. Стратегічні виклики Україні

 • 2.7. Стратегічні наслідки розвитку інформаційних технологій для військової справи

 • Література

 • Розділ 3. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • 3.3. Американський досвід розвитку національної інформаційної інфраструктури

 • 3.4. Канадський досвід побудови інформаційної магістралі

 • 3.5. Інформаційна політика Європейського Союзу щодо побудови інформаційного суспільства

 • Література

 • Розділ 4. ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

 • 4.2. Державна інформаційна політика України та шляхи її вдосконалення

 • 4.3. Центральні органи державної влади України в галузі інформації

 • 4.4. Концепції державної інформаційної політики

 • Література

 • Розділ 5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • 5.4. Законодавство про дифамацію

 • 5.5. Основні проблеми правового регулювання мережі Інтернет

 • Література

 • Розділ 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

 • Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ

 • 7.2. Досвід створення електронного уряду в США

 • 7.3. Е-уряд як складова програми "е-Європа"

 • 7.4. Електронний уряд Великої Британії

 • 7.5. Перешкоди на шляху до електронного уряду (проблеми цифрової нерівності)

 • 7.6. Російський проект електронного уряду

 • 7.7. Основні аспекти формування електронного уряду України

 • Література

 • Розділ 8. ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ

 • 8.3. Пропагандистські дії в XX столітті

 • 8.4. Комунікативні складові психологічної/ інформаційної операції

 • 8.5. Інформаційні війни у структурі сучасних цивілізацій

 • 8.6. Інформаційна асиметрія у формуванні інформаційного простору

 • Література