Розділ «Література»

Інформаційна політика

1. Окинавская хартия глобального информационного общества (G8).

2. Организация Объединенных Наций. Отчет экспертной группы по информационным и телекоммуникационным технологиям. Нью-Йорк, 17–20 апреля 2000 г.

3. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества (Женева, 2003 – Тунис, 2005). Проект Плана действий // Документ WSIS/PC-3/DT-2(Rev.l)-R.

4. Глобальная инициатива по преодолению информационного неравенства. ООН.

5. Резолюція №1 "Вплив нових комунікаційних технологій на права людини і демократичні цінності". (П'ята Європейська конференція міністрів з політики у сфері засобів масової інформації. – Салоніки. – 11–12 грудня 1997 р.

6. Рекомендация №R (99) 1 Комитета министров государствам – участникам Совета Европы по стимулированию плюрализма в средствах массовой информации.

7. Декларация о европейской политике в области новых информационных технологий Будапешт. – 6–7 мая 1999 года.

8. Дрожжинов В., Широков Ф. Европейский путь построения информационного общества,

9. Вартанова Е. Информационное общество в стратегии Европейского Союза.

10. Зуев С.Е. Измерения информационного пространства (политики, технологии, возможности)

11. Мелюхин И.С. Информационное общество и государство,

12. Почепцов Г.Г., Чукут С.Л. Інформаційна політика: Навч. посіб. – Ч. 1. – К.: УАДУ, 2002. – 96 с.

13. UNESCO and Information Society for All, A position paper, CII-96/ws/4, UNESCO, Mayl996.

14. Information Superhighway: An Overview of Technology Challenges, Report to the USA Congress, 1995.

15. The Global Information Infrastructure: Agenda for Cooperation /R. Brown, L. Irving, A. Prabhakar, S. Katzen. – 1995.

16. Connection, Community, Content: The Challenge of the Information Highway. Final Report Highway Advisory Council.

17. Europe and the global information society. Recommendations to the European Council, May 1994.

18. FP5 and FP6 in comparison. Conception and design from the R5-Information and Communication Unit – Date of publication: October 2002.

19. Multi-media Access to Europe's Cultural Heritage. A Memorandum of Understanding and European Charter. European Commission, DGXIII-B, 28th June 1996.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційна політика» автора Поченцов Г.Г. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Література“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

 • Розділ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ

 • 2.2. Інформаційні стратегії в різних сферах життєдіяльності

 • 2.3. Основні прояви стратегій

 • 2.4. Стратегія як нетактика

 • 2.5. Стратегія як методологія роботи з невідомим

 • 2.6. Стратегічні виклики Україні

 • 2.7. Стратегічні наслідки розвитку інформаційних технологій для військової справи

 • Література

 • Розділ 3. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • 3.3. Американський досвід розвитку національної інформаційної інфраструктури

 • 3.4. Канадський досвід побудови інформаційної магістралі

 • 3.5. Інформаційна політика Європейського Союзу щодо побудови інформаційного суспільства

 • Література
 • Розділ 4. ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

 • 4.2. Державна інформаційна політика України та шляхи її вдосконалення

 • 4.3. Центральні органи державної влади України в галузі інформації

 • 4.4. Концепції державної інформаційної політики

 • Література

 • Розділ 5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • 5.4. Законодавство про дифамацію

 • 5.5. Основні проблеми правового регулювання мережі Інтернет

 • Література

 • Розділ 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

 • Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ

 • 7.2. Досвід створення електронного уряду в США

 • 7.3. Е-уряд як складова програми "е-Європа"

 • 7.4. Електронний уряд Великої Британії

 • 7.5. Перешкоди на шляху до електронного уряду (проблеми цифрової нерівності)

 • 7.6. Російський проект електронного уряду

 • 7.7. Основні аспекти формування електронного уряду України

 • Література

 • Розділ 8. ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ

 • 8.3. Пропагандистські дії в XX столітті

 • 8.4. Комунікативні складові психологічної/ інформаційної операції

 • 8.5. Інформаційні війни у структурі сучасних цивілізацій

 • 8.6. Інформаційна асиметрія у формуванні інформаційного простору

 • Література

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи